— Ville Niinistö

Ville Niinistön Puhe puoluevaltuuskunnassa 20.9.2014

Hyvät ystävät, ensimmäinen puoluevaltuuskunnan kokoukseni oli 12 vuotta sitten Jyväskylässä. Silloin tärkeimpänä puheenaiheena oli lisäydinvoiman rakentaminen ja asialistalla hallituksesta eroaminen.

Tuolloin monet ennustivat, etteivät vihreät pääsisi takaisin hallitukseen pitkään aikaan. Hallitusyhteistyöhön palasimme jo viiden vuoden kuluttua, se periaateluvan saanut ydinvoimala ei ole vieläkään valmis. Suomi on menettänyt sen periaatepäätöksen virheen takia paljon sähköntuotantoa ja työpaikkoja uusiutuvan energian kehittämisestä.

Harva meistä uskoi vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen, että vihreät olisi mukana muodostettavassa hallituksessa, mutta toisin kävi.

Halusimme kuitenkin tehdä selväksi, että osallistumme vain kestävää tulevaisuutta rakentavaan hallitukseen. Siksi asetimme kolme ennakkoehtoa, joilla rakennettaisiin kestävää energiataloutta, suojeltiin ympäristön tilaa ja vahvistettiin vähempiosaisten asemaa.

Ensinnäkin: hallituksen tuli sitoutua vähentämään köyhyyttä ja nostamaan perusturvaa vähintään 100 eurolla.

Toiseksi: hallituksen tuli sitoutua nostamaan ympäristön- ja ilmastonsuojelun tasoa.

Ja kolmanneksi: hallitus ei myöntäisi uusia ydinvoimalupia.

Näihin tavoitteisiin hallitus myös ohjelmassaan sitoutui. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon, mutta näistä kolmesta on pidetty kiinni.

Se, että olemme osallistuneet hallitukseen tavoitteet ja vihreät arvot edelä, on tarkoittanut sitä että vihreillä on hallituksessa ollut kokoaan enemmän vaikutusvaltaa.

 

Ennakkoehtomme perusturvan nostamisesta sadalla eurolla toteutui. Pienituloisten sosiaaliturvaa on muutoinkin parannettu, jotta työelämään pääsy helpottuisi. Keikkahommia tekevälle jää yli 100 euroa kuussa enemmän käteen kuin ennen. Nämä saavutukset ovat jopa suurempia kuin osasimme odottaa.

Tämä hallitus on vahvistanut epävarmassa asemassa olevien pääsyä työelämään. Suomi on ollut yksi harvoista maista, joissa pienituloisten ja vähempiosaisten asemaa on vahvistettu samaan aikaan kun on jouduttu tekemään mittavia talouden sopeutuspäätöksiä.

Vihreät on puolustanut tässä hallituksessa tuloerojen kaventamista, työelämään pääsyyn helpottamista, koulutukseen panostamista, talouden uudistamista kestävämmäksi ja vähähiilisen yhteiskunnan rakentamista. Olemme monessa onnistuneet.

 

Ympäristönsuojelun tason nostamisen lupasimme suomalaisille, ja olemme sen lupauksen pitäneet. Suomi nousee taantumasta pitämällä huolta ihmisestä, ilmastosta ja ympäristöstä – lastemme tulevaisuudesta. 

Olenkin erityisen tyytyväinen saavutuksiimme ympäristöministeriössä. Jäljelle jäi toki joitain isoja asioita. Olisin halunnut olla mukana toteuttamassa jo sovittua linjausta soidensuojelusta, jolla turvataan maamme arvokkaita viimeisiä luonnontilaisia soita.

Selvitys Suomenlahden merellisten kansallispuistojen kehittämisestä on kesken. Oma toiveeni on, että Porkkalan kansallispuisto perustetaan. Mielestäni se voisi olla sopiva Suomen 100-vuotisjuhlavuoden hanke. Hallitus voi arvioida tätä syksyllä.

 

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme, ilmastolaki, on saanut paljon myönteistä kansainvälistä huomiota. Se on parantanut Suomen kuvaa maana, joka näkee ilmastonmuutoksen torjunnan yhtä lailla välttämättömänä kuin myös mahdollisuutena taloudelliseen menestykseen. Emme ole maa, joka valittaa ongelmien edessä, vaan maa, joka ratkaisee yhteisen maapallomme ongelmia.

Kokonaan uudistettu ympäristönsuojelulaki on suomalaisen ympäristönsuojelun tärkein laki. Sen avulla ympäristöhaittoja vähennetään, riskeihin torjutaan, uutta ympäristöteknologiaa otetaan käyttöön. Hallintoa tehostetaan, jotta hankkeet etenevät – ympäristövaatimusten kärsimättä.

Ensi vuoden joulukuuhun mennessä käydään ratkaisevat ilmastoneuvottelut ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Olen optimistisempi näiden neuvottelujen suhteen kuin pitkään aikaan. Yhdysvaltain ja Kiinan kaltaiset maat ovat liikkuneet. On mahdollista saada sopimus, jossa kaikki maat ovat mukana. Aika on nyt, eikä enää voi viivytellä.

Luonnonsuojelun kannalta vaalikauden tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Kansallispuistoja on kehitetty siten, että luonnonsuojelu tuo myös työtä. Kansallispuistoissa on yli 2 miljoonaa kävijää vuodessa, ja Etelä-Konneveden juuri perustettu kansallispuisto odottaa rinnalleen eduskunnan päätöstä Teijosta. Metsien suojelussa Metso-ohjelma on edennyt aiempaa ripeämmällä toteutuksella ja Kemihaaran suot otettiin vihdoin pysyvästi suojeluun – ei ikinä Vuotosta.

Soiden suojelussa on saavutettu merkittäviä tuloksia, kun turvetuotanto on ohjattu pois arvokkailta soilta. Arvokkaimman suoluonnon pelastamiseksi soidensuojelun täydennysohjelma etenee tänä syksynä. Yhteensä soita ja metsiä tullaan kauden linjauksilla suojelemaan noin 150 000 hehtaaria.

Suomen hallitus on toimillaan osoittanut, että me haluamme myös taloudellisesti vaikeana aikana olla maa, joka pitää huolta yhteisestä ympäristöstämme ja lastemme tulevaisuudesta. Siitä voimme yhdessä olla ylpeitä.

 

Saavutuksiemme vuoksi olenkin surullinen, että hallitus päätti torstaina livetä yhdessä sovitusta linjasta ja esittää Fennovoiman ydinvoimahankkeelle uutta periaatelupaa tiukan äänestyksen jälkeen. Päätös on suoraan ristiriidassa hallitusyhteistyölle asettamiemme ennakkoehtojen ja hallitusohjelman kirjauksen kanssa.

Vihreät haluaa, että Suomi on ratkomassa maailman ympäristöongelmia ja näyttää tietä energiatalouden tulevaisuuteen.

Haluamme olla mukana maailman energiamurroksessa, jossa aurinko, tuuli, bioenergia, älykkäät sähköverkot ja energiatehokkuus vievät meitä kohti kestävää taloutta ja ratkovat ilmastonmuutosta. Se tuo suomalaiselle teollisuudelle työtä, avaa vientinäkymiä alan yrityksille ja lisää energiaomavaraisuuttamme.

Siirtymäkauden huonojen ja kalliiden ratkaisujen aika on ohi. Olemme kokeneet kestävän energiantalouden rakentamisessa paljon hukattuja vuosia. Viimeisen 15 vuoden aikana annetut kolme ydinvoimaperiaatepäätöstä eivät ole tuottaneet yhtään megawattia sähköä. Kuinka paljon olisimmekaan sinä aikana saaneet käyttöön suomalaista uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta?

Kataisen hallitus kirjasi ohjelmaansa, että lisäydinvoimalle ei myönnetä lupia, minkä Stubbin hallitus ohjelmassaan vahvisti.

Suomi olisi vihdoin siirtymässä riskialttiin ja kalliin ydinvoiman investointien aiheuttamasta jähmettyneisyydestä ja epävarmuudesta kohti kestävää energiatulevaisuutta. Tämä oli suuri tulevaisuuden linjaus, ja se oli meille tärkeä.

 

Vihreiden linja on ollut, että Suomi investoi kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Tämän saimme läpi hallitusohjelmassa ja pidimme siitä kiinni.

Ydinvoimaprosessit ovat olleet täynnä kikkailua. Fennovoimalle esitetty ehdollinen periaatelupa ajaa eduskunnan vaikeaan tilanteeseen, kun hankkeen omistajapohjasta ei ole tietoa. Matkan varrella kotimaisen omistuksen vaatimus on muuttunut EU/ETA-maiden omistukseksi.

Fennovoima on kaikkien Suomen epäonnisten ydinvoimahankkeiden joukossakin poikkeuksellisen huono hanke. Se on kunnallisten veronmaksajien rahoilla riskiä ottava hanke, jossa sähkön hinta on korkeampi kuin mitä Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla voi jo nyt suojata 2020-luvulle. Suomalaisten päääomia sijoitetaan hankkeeseen, jossa mahdollinen tuotto on 40 vuoden päässä. Siinä on paljon auki olevia riskitekijöitä organisaation epävakaudesta ja ydinjätteen loppusijoituksesta pakotteiden vaikutukseen, jotka lisäävät kustannusten epävarmuutta.

Euroopan unioni on Ukrainan kriisin yhteydessä todennut tarpeen lisätä energiaomavaraisuuttaan ja vähentää riippuvuutta Venäjästä. Se on oikein. Suomen olisi oltava tässä mukana. Energia-ala on noussut esille myös pakotteiden kautta, jotka jo nyt koskevat osaa energiasektorista. Isossa-Britanniassa ja Tsekissä hallitukset ovat todennäköisesti torjumassa Rosatomin osallistumista hankkeisiin maissaan.

On muistettava, että ydinenergiassa on kyse vuosikymmenien riippuvuudesta ydinpolttoaineketjua hallitsevaan toimittajaan. Ukraina on pyrkinyt löytämään vaihtoehtoista polttoainetoimittajaa, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Rosatomin osakassähkö olisi sen vapaasti vietävissä verottomana Venäjälle, vaikka riskit ovat Suomessa.

Fennovoiman hankkeen hyväksyminen olisi omiaan lisäämään energiatalouden epävarmuutta, ei poistamaan sitä.

Voimmeko tehdä sen lapsillemme, että sidomme kohtalomme tähän Rosatomin hankkeeseen ehkä vuosikymmeniksi? Entä jos jotain menee pieleen? Entä jos kansainvälinen tilanne vaikeutuu entisestään? Mitä tämä arvovalinta kertoo Suomesta ja suomalaisista päättäjistä? Mikä on kansainvälinen asemamme tällaisen päätöksen jälkeen?

Minkä signaalin se antaa Suomesta, että samaan aikaan kun Euroopan Unioni on edellyttänyt pakotteilla Venäjän kunnioittavan kansainvälistä oikeutta Ukrainassa, että olisimme valmiita tekemään suuren energiariippuvuutta Venäjästä lisäävän päätöksen Suomessa?

Suomen on oltava sellainen avoin ja demokraattinen maa, jossa näistä riskeistä puhutaan avoimesti. Suomalaiset ansaitsevat sen. Ydinenergialaki edellyttää yhteiskunnan kokonaisedun arviointi kaikessa laajuudessaan, kaikista olennaisista asioista.

 

Emme uskoneet, että hallituksen enemmistö veisi sitä eteenpäin. Teimme kaikkemme estääksemme sen, mutta hävisimme tämän erän. Hallituskumppanimme eivät nähdäkseni jättäneet meille vaihtoehtoja.

Siksi esitän teille raskain mielin, että eroamme tästä hallituksesta.

 

Jos tämä kokous hyväksyy esitykseni, puolueemme siirtyy oppositioon jatkamaan vihreiden arvojen mukaista työtä. 

Olemme tukeneet hallituksen työtä rakenneuudistuksissa ja linjanneet monia yhteisiä lakeja valmistelussa. Nämä ovat meille jatkossakin tärkeitä. Meidän mielestämme rakenteellisten uudistusten tekeminen on parempi vaihtoehto kuin palveluiden leikkaaminen ja muu säästäminen.

On selvää, että vihreät on sellainen puolue, että kunnioitamme ja arvostamme viimeisten yli kolmen vuoden aikana tehtyä yhteistyötä ja sen saavutuksia myös oppositiossa.

Vihreät ajavat samoja arvoja ja tavoitteita, olemme hallituksessa tai oppositiossa. Hallituksen esitykset punnitaan niiden meriittien mukaan. Pelkällä räksyttämisellä emme saa mitään aikaan. Olemme hallituksessa olleet kriittisiä esimerkiksi koulutukseen kohdistuviin säästöihin. Saimme budjettineuvotteluissa lisää rahaa peruskoulujen ja toisen asteen eniten tukea tarvitseville ja koulupudokkuuden torjumiselle. Jatkamme oppositiossa hallituksen haastamista, tavoitteenamme tehdä kouluistamme maailman parhaita.

 

Opposition tehtävä on kuitenkin esittää uskottavia vaihtoehtoja hallituksen politiikalle ja saada niiden taakse mahdollisimman laaja tuki. 

Erityisen tärkeää tämä on tulevissa ydinvoimaänestyksissä. Vihreät haluaa olla mukana rakentamassa kansanliikettä kestävän energiatalouden vaihtoehdon puolesta. Me haluamme olla rakentamassa liikettä, joka uskoo suomalaiseen teollisuuteen ja työhön. Panostamalla kotimaisiin uusiutuviin ja energiatehokkuuteen valjastamme omissa korkeakouluissamme, yrityksissämme ja innovaatioketjussamme olevaa huippuosaamista markkinoille. Siitä saamme vientiä ja olemme ratkaisemassa samalla maailman megatrendejä. Tämä on kestävää tulevaisuutta. Tämä on turvallista. Tämä luo työpaikkoja.

Tähän työhön ovat tervetulleita kaikki ydinvoiman lisärakentamista vastustavista hallitus- ja oppositiopuolueiden kansanedustajista kansalaisjärjestöihin ja aiheesta huolestuneisiin yksittäisiin ihmisiin. Yhdessä olemme liike.

Jaa sivu: