— Ville Niinistö

Ville Niinistön puhe tiedotustilaisuudessa koskien Fennovoiman periaatepäätöstä ja hallitusyhteistyötä

Hyvät ystävät,

Keväällä 2011 ei ollut itsestään selvää, että vihreät osallistuvat hallitukseen. Asetimme kolme ennakkoehtoa, ennen kuin lähdimme neuvotteluihin hallituksen muodostamisesta. 

Ensinnäkin: hallituksen tulee sitoutua vähentämään köyhyyttä ja nostamaan perusturvaa vähintään 100 eurolla.

Toiseksi: hallituksen tulee sitoutua nostamaan ympäristön- ja ilmastonsuojelun tasoa.

Ja kolmanneksi: uusia ydinvoimalupia ei myönnetä.

Näihin tavoitteisiin hallitus sitoutui. Siltä pohjalta vihreät päättivät osallistua hallitukseen.

Tämän jälkeen on tapahtunut paljon, mutta näistä kolmesta on pidetty kiinni. Ennakkoehtomme perusturvan nostamisesta sadalla eurolla toteutui. Pienituloisten sosiaaliturvaa on muutoinkin parannettu, jotta työelämään pääsy helpottuisi. Keikkahommia tekevälle jää yli 100 euroa kuussa enemmän käteen kuin ennen. Suomi on ollut yksi harvoista maista, joissa pienituloisten ja vähempiosaisten asemaa on vahvistettu samaan aikaan kun on jouduttu tekemään mittavia talouden sopeutuspäätöksiä.

Ympäristönsuojelun tasoa on nostettu antamalla hallituksen esitys ilmastolaiksi, jossa sitoudutaan vähintään 80 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2050 mennessä, ja jolla uudistetaan Suomen taloutta menestymään vähähiilisessä tulevaisuudessa. Luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista on vauhditettu ja kiertotaloutta edistetty. Viimeksi lauantaina sain kunnian olla perustamassa hienoa Etelä-Konneveden kansallispuistoa kalasääskien maille.

Ympäristönsuojelun tason nostamisen lupasimme suomalaisille, ja olemme sen lupauksen pitäneet. Suomi nousee taantumasta pitämällä huolta ihmisestä, ilmastosta ja ympäristöstä – lastemme tulevaisuudesta.

 

Hyvät ystävät, 

Vihreät haluaa, että Suomi on ratkomassa maailman ympäristöongelmia ja näyttää tietä energiatalouden tulevaisuuteen.

Haluamme olla mukana maailman energiamurroksessa, jossa aurinko, tuuli, bioenergia, älykkäät sähköverkot ja energiatehokkuus vievät meitä kohti kestävää taloutta ja ratkovat ilmastonmuutosta. Se tuo suomalaiselle teollisuudelle työtä, avaa vientinäkymiä alan yrityksille ja lisää energiaomavaraisuuttamme. Siirtymäkauden huonojen ja kalliiden ratkaisujen aika on ohi.

Kataisen hallitus kirjasi ohjelmaansa, että lisäydinvoimalle ei myönnetä lupia, minkä Stubbin hallitus ohjelmassaan vahvisti.

Suomi on vihdoin siirtymässä riskialttiin ja kalliin ydinvoiman investointien aiheuttamasta jähmettyneisyydestä ja epävarmuudesta kohti kestävää energiatulevaisuutta. Tämä oli suuri tulevaisuuden linjaus, ja se oli meille tärkeä.

Vihreille tärkeintä on se, että Suomi rakentaa kestävää energiataloutta. Ydinvoiman ympäristöriskit ovat tunnetut. Korkeat kustannukset tekevät siitä ratkaisun, joka lykkää vuosikymmeniksi Suomen mahdollisuuksia panostaa tulevaisuuden energiamuotoihin. Ruotsissa ja Tanskassa on viimeisen viden vuoden vuoden aikana otettu yhtä paljon tuulivoimaa käyttöön kuin Rosatomin voimala ehkä joskus 2030-luvun taitteessa alkaisi tuottaa.

Olkiluodon kolmas reaktori, joka on ollut kesken jo 12 vuotta periaatepäätöksestä, on monumentti ydinvoiman taloudelliselle päättömyydelle. TVO:n jatkoaikahakemus neljännen reaktorinsa lupaan oli sekä oikeudellisesti että terveellä järjellä mahdoton. Ydinenergialaki ei tunne ohituskaistaa pysyvään periaatelupaan. Yhtiö ei voi mitenkään edes osoittaa Olkiluoto 3:n valmistumisajankohtaa, eikä voi siten tietää, kykeneekö se toteuttamaan neljättä.

Olkiluoto 3:n piti auttaa Suomea Kioton sopimuksen ilmastotavoitteissa vuoteen 2012 mennessä, mutta nyt se ehkä valmistuu vasta vuosien 2018-2020 aikoihin. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden kolme ydinvoimapäätöstä ovat tehneet ajasta energiatalouden uudistamisen hukattuja vuosia. Yhtään megawattia sähköä ei päätöksillä ole vielä saatu.

 

Ydinvoimahankkeiden välilläkin on eroja. Fennovoiman ja Rosatomin hanke on poikkeuksellisen huono ja riskialtis. Nyt on kyse siitä, onko ydinvoiman kannattajilla mitään rajaa sille, minkälaisia hankkeita he ovat valmiita kannattamaan.

Tämä on testi kokoomukselle ja Sdp:lle. Poliittiset päättäjät kantavat vastuun päätöksistään. Ei kukaan muu.

Fennovoima on julkisen sektorin, veronmaksajien rahoilla riskiä ottava kallis hanke, joka lisää Suomen riippuvuutta Venäjästä - vaikka Fennovoiman alkuperäisen luvan piti sitä vähentää. Fennovoimassa riskiä otetaan suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Valtaosa kotimaisista toimijoista on kunnallisia energiayhtiöitä, jotka sitoutuvat ostamaan sähköä kaikissa tilanteissa Fennovoimalta.

Sähkön voi jo nyt suojata halvemmalla hinnalla pohjoismaiden sähkömarkkinoilla yli kymmeneksi vuodeksi. Kotimaisten energiayhtiöiden pääomat sijoitetaan kalliiseen venäläiseen reaktoriin – sen sijaan, että he panostaisivat bioenergian, auringon, tuulen ja muiden kotimaisten ratkaisujen käyttöönottoon. Yhteys on suora. Fennovoimasta poisjääneet yhtiöt ovat ilmoittaneet sen sijaan panostavansa vaikka Etelä-Savon energian tavoin kotimaiseen aurinkovoimaan ja biohiileen.

Rosatomin suuri rooli hankkeessa merkitsee syvää riippuvuutta Venäjään. On tunnettu tosiasia, että Venäjälle energiapolitiikka on osa ulkopoliittista vallankäyttöä. Rosatom on liiketaloudeltaan salainen valtionyhtiö, joka on suoraan Venäjän poliittisen johdon alaisuudessa ja näyttelee keskeistä strategista roolia myös Venäjän aseteollisuudessa.

Suomi olisi asettamassa itsensä riippuvuussuhteeseen Venäjästä samalla, kun meidän pitäisi jatkaa yhteisiä EU-maiden pyrkimyksiä energiaomavaraisuuden ja uusiutuvien käytön lisäämiseksi. Se antaisi omituisen kuvan Suomesta länteen – samalla kun Venäjä käyttää hanketta omassa propagandassaan hyväkseen.

Euroopan unioni on Ukrainan kriisin yhteydessä todennut tarpeen lisätä energiaomavaraisuuttaan ja vähentää riippuvuutta Venäjästä. Se on oikein. Suomen olisi oltava tässä mukana. Energia-ala on noussut esille myös pakotteiden kautta, jotka jo nyt koskevat osaa energiasektorista. Isossa-Britanniassa ja Tsekissä hallitukset ovat uudelleen arvioimassa Rosatomin osallistumista hankkeisiin maissaan.

Fennovoiman hankkeen hyväksyminen olisi omiaan lisäämään energiatalouden epävarmuutta, ei poistamaan sitä.

Voimmeko tehdä sen lapsillemme, että sidomme kohtalomme tähän Rosatomin hankkeeseen ehkä vuosikymmeniksi? Entä jos jotain menee pieleen? Entä jos kansainvälinen tilanne vaikeutuu entisestään? Mitä tämä arvovalinta kertoo Suomesta ja suomalaisista päättäjistä? Mikä on kansainvälinen asemamme tällaisen päätöksen jälkeen?

 

Hyvät ystävät,

Fennovoiman ja Rosatomin kannattajat ovat koko ajan muuttaneet sanomisiaan. Sen sijaan suomalaiset ansaitsevat suoraselkäistä poliittista johtajuutta.

Alun perin E-ON:in ja Fennovoiman hankkeen piti vähentää riippuvuutta Venäjästä. Se muuttui. Seuraavaksi kotimaisen omistajapohjan piti olla vankka ja koostua lähinnä teollisuusyrityksistä. Se muuttui. Sitten kotimaisesta omistajuudesta piti pitää kiinni. Tästä puhuttiin jo silloin, kun saksalainen E-ON oli mukana hankkeessa. Se muuttui. Sitten sanottiin, että eurooppalainen omistus on turvattava päätöksenteon yhteydessä. Tosiasiassa sekin on jo muuttunut. Nyt sitä lykätään rakentamisluvan yhteyteen.

Fennovoiman ja Rosatomin hanke on ollut täynnä poliittista kikkailua ja sanoilla pelaamista. Puhutaan täydennysluvista ja liudentuvista omistajuusehdoista.

Vihreät ei halua osallistua tällaiseen pelaamiseen suomalaisten edessä. Suomalaisten selvä enemmistö vastustaa tätä hanketta - ja hyvin perustein. Tosiasia on lopulta yksinkertainen. Keisarilla ei ole vaatteita. Pyhäjoella ei ole ydinvoimalaa.

Nyt tehdään valinta siitä, tuleeko sinne sellainen. Valintaa siitä, saako venäläisen Rosatomin merkittäviltä osin omistama ja toimittama ydinreaktori hallituksen hyväksynnän. Haluavatko kokoomus ja sdp todella sitoa Suomen energiatulevaisuuden Rosatomiin ja uuteen epävarmaan ydinreaktorihankkeeseen? Sen sijaan, että Suomeen luotaisiin työtä ja rakennettaisiin kestävään energiatulevaisuutta kotimaisista uusiutuvista ratkaisuista?

Vastuullisen päätöksenteon hetki on nyt. Hallitus ei voi antaa esitystä, jonka ehtojen toteutumista ei voi tietää. Ydinenergialaki edellyttää, että hankkeiden punninnan pitää olla perusteellista. Ydinenergialain mukaan on arvioitava yhteiskunnan kokonaisetua ja sen perusteella hanke voidaan hylätä jo nyt puutteellisen omistajapohjan takia.

Sen sijaan elinkeinoministeri päättää esittää hallituksen arvovallan sitomista hankkeeseen, josta puuttuu omistajia - toivoen, että niitä seuraavan vuoden aikana jostain ilmestyisi. Tämä on vain viimeisin kikkailu lukuisten vastaavien joukossa.

Hallitus tekee tämän valinnan torstaina. Vihreiden linja on selvä. Olemme tehneet sen selväksi koko vaalikauden aikana.

 

Tänään elinkeinoministeri Vapaavuori on ilmoittanut, että hän esittää valtioneuvostolle Fennovoiman ja Rosatomin ydinreaktorihankkeen periaateluvan myöntämistä ja asian käsittelyn viemistä eduskuntaan. Vihreät ei tätä esitystä voi hyväksyä. Saimme hallitusohjelmassa läpi tavoitteemme, että lisäydinvoiman sijaan hallitus panostaa kotimaisiin uusiutuviin ja energiatehokkuuteen.

Minun tapani tehdä politiikkaa on se, että sovitusta pidetään kiinni. Itselleen on oltava rehellinen. Sanansa on pidettävä. Suomalaisten energiatulevaisuus on asia, joka on vihreille ja minulle itselleni rakas ja tärkeä.

On tärkeää olla avoin ja rehellinen. Kyse on suomalaisten kestävän tulevaisuuden turvaamisesta. Kyse on valinnasta. Kotimaiset uusiutuvat, energiaomavaraisuus ja kestävä energiatalous – vai Venäjän valtiojohdon alaisuudessa toimivan Rosatomin johtama ydinvoimahanke.

Jos valtioneuvosto torstaina päättää esittää Fennovoimalle ja Rosatomille lupaa, vihreät eivät voi jatkaa hallitukseen osallistumista. Tulen esittämään välittömästi tällaisen päätöksen jälkeen puolueen päättäville elimille puolueen eroamista hallituksesta.

Nyt on aika rakentaa kestävää energiatulevaisuutta lapsillemme. Emme anna tukeamme sellaiselle hallitukselle, joka tätä sitoumusta rikkoo.

 

Jaa sivu: