— Ville Niinistö

Ville Niinistön ryhmäpuheenvuoro energiapolitiikan kokonaisuudesta

Arvoisa puhemies,

Me suomalaiset voimme valita, olemmeko suuren globaalin energiamurroksen tekijöitä – vai siihen sopeutujia. Globaalit energiamarkkinat ovat muuttuneet. Kuka tahansa voi olla nyt energian tuottaja.

Osaaminen ja teknologia määrittelevät vähähiilisen energiatalouden menestyjät – ei enää se, kenellä sattuu maassaan olemaan öljyä tai kivihiiltä. Kotimaisia uusiutuvia, energiatehokkuutta ja sähköjärjestelmiä kehittämällä Suomi voi menestyä.

Voi sanoa, että Suomi on harrastanut maailman parasta 1980-luvun energiapolitiikkaa. Sen jälkeen on kuitenkin maailmalla tapahtunut paljon.

Kestävässä energiataloudessa on ajateltava kokonaisuutta. Kotimainen puhtaan teknologian osaaminen, työllisyys, vaihtotase, talouskasvu ja vientinäkymät on oltava johtotähtenä energiatalouden valinnoissa.

Emme enää etsi vain energiaa teollisuudelle, vaan energialla luodaan teollisuutta.

Olemme hukanneet paljon aikaa viime vuosikymmeninä – erityisesti kolmen ydinvoimapäätöksen tähden. Olemme jatkamassa hukattuja vuosia, jos eduskunta hyväksyy Stubbin hallituksen esityksen Fennovoiman ja Rosatomin ydinreaktorin periaatepäätöksestä.

Viime vuosien saavutukset kotimaisen biotalouden ja uusiutuvan energian saralla lepäävät Vanhasen II hallituksen ratkaisuissa, mutta paljon enemmänkin voisimme tehdä.

Ydinvoiman suurin ongelma on siinä, että muun sivistyneen länsimaailman kohdatessa kestävän energiatalouden murrosta, Suomi vain odottaa, ja odottaa, ja odottaa, että ydinreaktori joskus valmistuisi.

Olkiluodon kolmosreaktori on ollut aina noin neljän vuoden päässä valmistumisesta. Sitä se on yhä. Odottaminen on vakavasti hidastanut energiataloutemme kehitystä ja heikentänyt kansantaloutta.

Ydinvoima vaatii paljon pääomia. Siihen vuosikymmeniksi sidotut pääomat ovat poissa kotimaisista vaihto-ehdoista.

Lisää ydinvoimaa otetaan käyttöön tällä hetkellä lähinnä vain keskitetyn valtiojohdon maissa, ei vapailla energiamarkkinoilla. Keskitetyissäkin maissa ydinvoima on jäänyt jalkoihin vaihtoehtojen kasvulle: jopa Kiinassa tuulivoiman tuotanto on ohittanut kasvutahtiaan yhä kiihdyttäen ydinvoiman.

Euroopassa juuri kestävään energiatalouteen panostaneiden maiden taloudet ovat menestyneet.

Saksan kansantalous kiittää teollisuuden työpaikoista ja parantuneesta vaihtotaseesta Energiewendeä. Ruotsissa ja Tanskassa tuulivoimalla tuotettua sähköä on jo otettu käyttöön viiden viime vuoden aikana enemmän kuin Rosatomin reaktori ehkä joskus tuottaisi.

Kestävän energiatalouden työpaikat ja energiaomavaraisuus syntyvät sinne, missä kotimarkkinoita luodaan.

 

 

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä julkaisi eilen ”Kotimaisen energiaratkaisun - vaihtoehto Fennovoimalle”. Siinä lisätään kotimaisten uusiutuvien ja energiatehokkuuden käyttöönottoa yhteensä 10 Twh:lla vuoteen 2025 mennessä.

Kotimainen energiaratkaisu vähentää Fennovoiman ja Rosatomin hanketta nopeammin ilmastopäästöjä ja kivihiilen käyttöä, alentaa sähkön hintaa sekä luo puhtaan teknologian markkinoita ja työpaikkoja.

Fennovoiman ja Rosatomin ydinhankkeessa riskiä otetaan kunnallisten energiayhtiöiden kautta veronmaksajien rahoilla, maksoi mitä maksoi. Venäläinen omistaja Rosatom on tunnetusti Venäjän valtiojohdon välittömässä alaisuudessa toimiva valtionyhtiö, joka ei toimi kaupallisin perustein.

Asiantuntijat ovat pitäneet vihreiden mallia varovaisena. Siinä lisätään uusiutuvan energian käyttöönottoa vuoteen 2025 mennessä noin 5 Twh:lla: tuulta, aurinkoa sekä bioenergiaa sähkön ja lämmön yhteistuotantona.

Energian käytön puolella vastaavasti korvataan sähkölämmitystä ja parannetaan kotien ja palveluiden energiatehokkuutta. Kysyntäjoustoilla alennetaan sähkön kulutushuippuja ja sähkön hintaa. Älykkäät sähköverkot ovat suomalaista osaamista nekin, otetaan se käyttöön.

Nettolaskutus ja verottomuus sähkön pientuotannolle, puuhakkeen syöttötariffin korottaminen alhaisilla päästöoikeushinnoilla, kotitalousvähennyksen ohjaaminen energiainvestointeihin ja energiarahaston luominen ovat vihreiden keinoja uusiutuvien ja energiatehokkuuden edistämiselle.

Merkittäviä lisäpääomia ei tarvita – vanhat rahavirrat pitää kanavoida uuteen.

Kotimaisten energiaratkaisujen edistämisen kerrannaishyödyt ovat mittavat: kun luomme kotimarkkinoita, luomme edellytyksiä alan teollisuuden kasvuyritysten viennille. Uusiutuvat työntävät saastuttavaa lauhdevoimaa markkinoilta, mikä alentaa sähkön hintaa kuluttajille ja teollisuudelle.

Uusiutuvia otetaan käyttöön myös nopeaan ja kiihtyvään tahtiin tuottavuuden parantuessa. Se vähentää ilmastopäästöjä merkittävästi nopeammin kuin ydinvoima.

Aurinkovoiman ja tuulivoiman hinta on laskenut viidessä vuodessa noin viidennekseen – eduskunnan viime ydinvoimaratkaisuun nähden. Yhteiskunnan kokonaisetu on yhä vahvemmin kotimaisten uusiutuvien ja energiatehokkuuden puolella.

Tällä vaalikaudella hallituksen suurimmat saavutukset ilmastopäästöjen vähentämisessä ovat energiaratkaisujen ulkopuolella. Hallituksen esitys ilmastolaiksi vauhdittaa vähähiilisen talouden rakentamista kulutuksessa ja tuotannossa. Orgaanisen jätteen kaatopaikkokielto, kiertotalousratkaisut ja kestävien julkisten hankintojen vauhdittaminen ovat luoneet kasvunäkymiä puhtaan teknologian yrityksille.

EU:n vuoteen 2030 ulottuvassa energia- ja ilmastopaketissa Suomen on jatkossakin ajettava kunnianhimoista kokonaisuutta ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Seuraavaksi tarvitaan uusi energiapolitiikka. 10 energia-alan professoria on esittänyt, että seuraavina 3-4 kuukauden aikana valmistellaan laaja energiavaihtoehtojen arviointi. He haluavat kansantalouden, uuden teknologian käyttöönoton ja vaihtotaseen huomioimista ilmastopäästöjen vähentämisessä. Niin haluamme mekin.

Vihreä eduskuntaryhmä edellyttää, että hallitus tarttuu tähän alan huippuosaajien esitykseen Stubbin hallitusohjelman kirjaustenkin mukaisesti.

Kestävä energiatalous voi olla Suomen keskeisin menestystekijä taloutemme uudistamisessa. Se luo teollisuuteen työtä, kasvuyrityksiä ja vientiä. Älkäämme hukatko enää yhtään vuotta. Suomalaiset ansaitsevat parempaa.

 

Jaa sivu: