— Ville-Veikko Mastomäki

Maailman paras koulu ja kohtuuhintaista asumista kaikille

 – Vihreät hyväksyivät koulutus- ja asumispoliittiset ohjelmat

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi puolueelle uuden koulutuspoliittisen ohjelman. Vihreän koulutuspolitiikan tavoitteena on rakentaa tasa-arvoista, sivistynyttä, kansainvälistä, hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä Suomea, jossa jokaisella on taustasta riippumatta mahdollisuus tavoitella onnellisuutta, osallistua yhteiskuntaan ja oppia uutta läpi elämän.

- Koulutus kuuluu kaikille taustasta riippumatta. Opetuksen laadun lisäksi on pidettävä huolta koululaisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä ja viihtymisestä. Haluamme, että koulu on paitsi moderni ja laadukas, myös kiva, kertoo koulutuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja sekä vihreä eduskuntavaaliehdokas Saara Hyrkkö.

- Koulutus valmistaa ihmisiä muuttuvassa maailmassa esimerkiksi työelämän murroksiin. Esimerkiksi kansainvälisyyden ja elinikäisen oppimisen merkitys on korostunut ja korostuu tulevaisuudessa entisestään. Siksi kouluakin on uudistettava, jatkaa Hyrkkö.

Ohjelma sisältää ehdotuksia muun muassa sähköisistä oppimateriaaleista sekä tieto- ja viestintätekniikasta, eri koulutusasteiden kehittämisestä, koulupudokkuuden vähentämisestä ja korkeakoulujen yhteistyön syventämisestä.

- Vastustamme koulutuksen maksullisuutta ja esimerkiksi viime aikoina sosialidemokraattien ja kokoomuslaisten ajamia lukukausimaksuja ulkomaalaisille opiskelijoille. Sen sijaan Suomen tulisi ottaa käyttöön Vihreiden koulutusvientimalli, jossa suomalaisesta koulutuksesta tehdään eettinen vientituote, ehdottaa Hyrkkö.

Koulutuspoliittisen ohjelman tiivistelmä löytyy tiedotteen lopusta ja koko ohjelma osoitteesta www.vihreat.fi/node/9230.

 

Puoluevaltuuskunta hyväksyi myös asumispoliittisen ohjelman.

- Se, että asumispolitiikkaa on puolueena linjattu, on tärkeä asia. Se antaa eväitä asumiseen liittyvien ongelmien hahmottamiseen, kertoo asumispoliittisen työryhmän puheenjohtaja ja vihreä eduskuntavaaliehdokas Susanna Rahkonen.

- Hyvä asumispolitiikka on toimiva lääke moneen vaivaan. Jos voimme alentaa asumisen kovaa hintaa, voimme parantaa ihmisten käyttöön jääviä tuloja. Hyvä asuinympäristö ja asumisen laatu taas lisäävät ihmisten hyvinvointia, Rahkonen sanoo.

Kohtuuhintaiseen asumiseen päästään lisäämällä asuntotarjontaa. Tämä edellyttää, että kuntien maapolitiikkaa jäntevöitetään. Tavoitteena on kestävä yhdyskuntarakenne, jossa rakentaminen tulee sijoittaa hyvin liikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle. Metropolialueella tarvitaan tiukempaa yhteistä asuntopolitiikkaa ja päätöksentekoa. Hiilineutraaliin asumiseen päästään parantamalla energiatehokkuutta rakennetussa ympäristössä.

Lisäksi ohjelmassa korostetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Suositaan sellaisia rakennuttajia, jotka monipuolisesti huomioivat asukkaiden toiveet asuntotuotannossaan.

Asumispoliittinen ohjelma löytyy osoitteesta www.vihreat.fi/node/9229

 

 

 Jaa sivu: