— Ville Niinistö

Vihreiden Niinistö haastaa Kokoomusta ja Keskustaa

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö haastoi valtuuskuntapuheessaan kokoomusta ja keskustaa sanomaan ääneen arvonsa.

- Valinnoilla on merkitystä, ne sulkevat pois toisiaan. Kokoomus ja keskusta ratkaisevat äänillään, toteutuuko tasa-arvoinen avioliitto. Ovatko porvaripuolueet tasa-arvoisen arvoliberaalin yhteiskunnan puolella vai sitä vastaan? Kokoomus ja keskusta ovat puhuneet luontoa tuhoavista hankkeista, Kollajasta ja Rosatomista ja soidensuojelun keskeyttämisestä. Haluavatko he kestävää luontosuhdetta ja luonnosta tulevia työpaikkoja, vai haluavatko he tuhota luontoa? Haluavatko he puolustaa julkisen sektorin sairaanhoitajia, opettajia ja poliiseja, vai leikkaavatko he itsetarkoituksella, Niinistö haastoi.

 

Niinistö korosti valtuuskuntapuheessaan, että Suomi tarvitsee hallituksen, joka kykenee tekemään päätöksiä.

- Mutta ei minkälaista hallitusta tahansa. Arvoilla on merkitystä. Sen me olemme nähneet lähdettyämme hallituksesta, kun hallitusohjelman meillä tärkeätä linjausta kestävästä energiataloudesta rikottiin. Vihreiden tehtävänä on puolustaa tinkimättömästi kestäviä arvoja: me teemme sitä yhtä lailla oppositiossa kuin hallituksessakin.

- Kestäviä arvoja toteuttaa se, että Suomen arvokkaimmat suot pelastetaan lapsillemme. Ja se että vapaana virtaavat kosket turvataan kaloille, luonnoille ja paikallisille asukkaille.

- Se, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutetaan perusterveydenhuollon pelastamiseksi ja ihmisten laadukkaiden ja tasa-arvoisten palvelujen turvaamiseksi. Se, että arvostetaan julkisella sektorilla työskentelevien opettajien, sairaanhoitajien ja poliisien työtä ja taataan heille toimintaedellytykset. Se että puolustetaan heikoimpien oikeuksia ja toimeentuloa.

- Se, että jatketaan toimia työelämään pääsyn helpottamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Uudistamalla sosiaaliturvaa, helpottamalla yrittäjyyttä sekä energia- ja älymurroksen valjastamisella Suomen talouden uudistamiseen.

- Ja se, että jokaisella parille on oikeus tasa-arvoiseen rakkauteen lain edessä. Suuri osa suomalaisista jakaa nämä arvot, Niinistö kertoi.

 

Niinistön mukaan vaikeina aikoina testataan se, kykenevätkö puolueet luomaan tavallisille suomalaisille tulevaisuudenuskoa oikeilla päätöksillä.

- Meille huominen voi olla parempi. Joka päivä päättäjien vastuu on tehdä parhaansa, jotta huominen olisi edes hiukan parempi. Emme usko ankeuttamiseen ja kurjuuden jakamiseen – tai tarkoitushakuiseen riitelyyn ja julkisuustemppuiluun. Ihmiset odottava päättäjiltään enemmän. Suomi nousee tästä yhdessä, rohkeudella ja keskinäisellä luottamuksella, Niinistö linjasi.

Suomi menestyy paremmin Supercelleillä kuin valittavilla vuorineuvoksilla.

- Emme halua, että julkisen sektorin työntekijöitä parjataan tai asetetaan vastakkain yksityisen sektorin kanssa. Vihreässä taloudessa eteenpäinkatsova julkinen sektori luo edellytyksiä myös kestävään elinkeinoelämän kasvuun uusista ratkaisuista, Niinistö sanoi.

- Vihreät vaatii päätöksiä, mutta tulevaisuun katsovia päätöksiä. Sellaisia, joissa yhdistää vastuu kanssaihmisistä ja luonnosta sekä uuden hyvinvoinnin edellytysten luominen, Niinistö jatkoi.

 

Lue koko puhe oheisesta linkistä:

http://www.vihreat.fi/tiedotteet/ville-niiniston-puhe-puoluevaltuuskunnassa-2211

Jaa sivu: