— Ville Niinistö

Ville Niinistön Puhe puoluevaltuuskunnassa 22.11.

Hyvät ystävät,

Suomi tarvitsee hallituksen, joka kykenee tekemään päätöksiä. Mutta ei minkälaista hallitusta tahansa. Arvoilla on merkitystä. Sen me olemme nähneet lähdettyämme hallituksesta, kun hallitusohjelman meillä tärkeätä linjausta kestävästä energiataloudesta rikottiin.

Vihreiden tehtävänä on puolustaa tinkimättömästi kestäviä arvoja: me teemme sitä yhtä lailla oppositiossa kuin hallituksessakin.

Kestäviä arvoja toteuttaa se, että Suomen arvokkaimmat suot pelastetaan lapsillemme. Ja se että vapaana virtaavat kosket turvataan kaloille, luonnoille ja paikallisille asukkaille.

Se, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus toteutetaan perusterveydenhuollon pelastamiseksi ja ihmisten laadukkaiden ja tasa-arvoisten palvelujen turvaamiseksi. Se, että arvostetaan julkisella sektorilla työskentelevien opettajien, sairaanhoitajien ja poliisien työtä ja taataan heille toimintaedellytykset. Se että puolustetaan heikoimpien oikeuksia ja toimeentuloa.

Se, että jatketaan toimia työelämään pääsyn helpottamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Uudistamalla sosiaaliturvaa, helpottamalla yrittäjyyttä sekä energia- ja älymurroksen valjastamisella Suomen talouden uudistamiseen.

Ja se, että jokaisella parille on oikeus tasa-arvoiseen rakkauteen lain edessä. Suuri osa suomalaisista jakaa nämä arvot.

Vaikeina aikoina testataan se, kykenevätkö puolueet luomaan tavallisille suomalaisille tulevaisuudenuskoa oikeilla päätöksillä. Meille huominen voi olla parempi. Joka päivä päättäjien vastuu on tehdä parhaansa, jotta huominen olisi edes hiukan parempi. Emme usko ankeuttamiseen ja kurjuuden jakamiseen – tai tarkoitushakuiseen riitelyyn ja julkisuustemppuiluun. Ihmiset odottava päättäjiltään enemmän. Suomi nousee tästä yhdessä, rohkeudella ja keskinäisellä luottamuksella.

Suomi menestyy paremmin Supercelleillä kuin valittavilla vuorineuvoksilla. Emme halua, että julkisen sektorin työntekijöitä parjataan tai asetetaan vastakkain yksityisen sektorin kanssa. Vihreässä taloudessa eteenpäinkatsova julkinen sektori luo edellytyksiä myös kestävään elinkeinoelämän kasvuun uusista ratkaisuista.

Vihreät vaatii päätöksiä, mutta tulevaisuun katsovia päätöksiä. Sellaisia, joissa yhdistää vastuu kanssaihmisistä ja luonnosta sekä uuden hyvinvoinnin edellytysten luominen. 


Hyvät ystävät,

Näinä aikoina tämä tarve puolustaa kestäviä arvoja, ja niihin pohjautuvia ratkaisuja, on suuri. Stubbin hallituksen into ailahteleviin julkisuustempauksiin uhkaa vaarantaa tärkeitä uudistuksia – ja seuraavien vaalien jälkeisen hallituksen linjaukset näyttävät, tehdäänkö Suomessa kestävää tulevaisuutta meille kaikille.

Silloin kun taloudessa on vaikeaa, jotkut yrittävät etsiä oikopolkuja. Siinä mitataan juuri päättäjien arvot. Viime vuosien vihreiden hallitustyöskentelyn suuria saavutuksia oli se, että pystyimme osoittamaan, että luonnonsuojelu ja ilmastonsuojelu luovat työtä. Tätä työtä on jatkettava kansallispuistojen kehittämisessä, kalastus- ja luontomatkailussa ja vihreässä taloudessa. Tänä aikana työpaikat syntyvät siitä, että arvostamme omia vahvuuksiamme – erämainen, puhdas luonto, vedet ja maisemat ovat suomalaisten sielussa. Sitä ne ovat myös matkailijoille. Suomeen tullaan luonnon takia. Miksi siis hallitus vaarantaisi meidän suurimman arvomme? Kaikissa kyselyissä suomalaiset arvostavat luonnon arjessaan korkealle. Se tuo terveyttä, mielihyvää, liikuntaa.

Se antaa meille hetken äärettömän äärellä. Kun istumme rantakallioilla, käppyrämännyn juurella kanervikossa, ihailemassa pauhaavaa merta. Kun seisomme keskellä silminkantamattomiin ulottuvaa aapasuota, jossa maa on täynnä elämän ihmeitä. Sanon asian hyvin yksinkertaisesti: soidensuojeluohjelma on toteutettava suunnitellusti. Tämä suomaa ei saa hukata kansallisaarteitaan.

Nyt ei ole aika tehdä julkisuustemppuja ideologisista syistä. Oikeus puhtaaseen luontoon on suomalaisten perustuslaillinen oikeus, ei oikeistolaisen vapaaehtoisen hyväntekeväisyyden satunnainen tuotos.

Toinen asia, jonka haluan sanoa hyvin yksinkertaisesti: koskiensuojelulakia ei saa avata. Suomen viimeiset vapaana virtaavat kosket turvaavat jokien luontaista koskiympäristöä, kalojen kutualueita ja vaelluskalojen nousua sekä lukuisia uhanalaisia lajeja. Kollajan allas olisi totaalinen ympäristötuho, enkä voi ymmärtää, että sellaista vastuulliset puolueet enää tänä aikana, 2010-luvulla, edes harkitsisivat. Luonnon tuhoamisella ei luoda kestävää työtä. Kalastus- ja luontomatkailu tuovat Pudasjärven seudulle huomattavasti enemmän työtä kuin massiivinen luontoa ja koskia tuhoava tekoallas.

Koskiensuojelulaki on Suomen luonnonsuojelun suurin yksittäinen saavutus, paikallisten asukkaiden ja Reino Rinteen kaltaisten esikuvien työn tulos. Olemme sen heille velkaa, että emme tätä perintöä tuhoa. Vihreät lähtee vaaleihin puolustamaan kestävien luontoelinkeinojen kehittämistä ja torjumaan luontoa tuhoavan Kollajan altaan. Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän miellyttävän olemuksen takana voi olla todella ympäristön kannalta tuhoisia hankkeita. Puolueita on vaadittava puolustamaan viimeisiä koskiamme ja paikallisia asukkaita. Nyt on tosi kyseessä.

Kolmantena haluan sanoa: lähiviikkoina punnitaan eduskunnan kyky rakentaa kestävää energiataloutta. Venäläisen Rosatomin riskialttiiseen ydinvoimahankkeeseen sijoittamisen sijaan nyt on aika edistää kotimaista työtä luovia uusiutuvia ja energiatehokkuutta.

Puu, aurinko, tuuli, jätteet ja muu biomassa sekä älykkäät sähköverkot luovat kotimarkkinoita omille yrityksillemme. Emme voi jäädä odottamaan jälleen vuosikymmeniä uutta riskialtista ydinvoimahanketta, joka asettaa meidät Euroopan unionin päävirrasta sivuun lisäämään riippuvuuttamme Venäjästä.

Kestävä energiatalous ja kestävä luontosuhde luovat työtä aikana, jolloin koko maailman on ratkaistava ilmastonmuutoksen uhka ja siirryttävä luonnonvarojen ylikulutuksesta kestäviin tuotant- ja kulutustapoihin. Pikavoittoja luontoa tuhoamalla ei ole.

 

Hyvät ystävät,

Hyvinvointivaltio tarvitsee puolustajansa. Vihreät ei ole niiden joukossa, jotka itsetarkoituksella haluavat supistaa koulujen, terveyskeskusten ja poliisilaitosten määrärahoja. Julkinen sektori ei ole paisunut, vaan Suomen elinkeinoelämän veto on viimeisen seitsemän vuoden aikana hyytynyt. Me uskomme siihen, että uudistamalla julkista sektoria tuottavammaksi, eteenpäin katsovaksi, saamme suomalaisille paremmat palvelut ja samalla luomme kestävää talouskasvua yksityiselle sektorille.

Vihreiden vaihtoehto budjettikeskustelussa korostaakin talouden uudistamista älyllä ja ympäristöteknologialla, yrittäjyyden ja työelämään pääsyn helpottamista työllisyyden lisäämiseksi sekä julkisen sektorin modernisointia edelläkävijyyteen kannustavaksi.

Me uskomme siihen, että rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, mutta niiden tehtävä ei ole olla leikkauksia, vaan korvata leikkauksia toiminnallisilla parannuksilla. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan ennen kaikkea työllisyysasteen nostamiseksi.

Silloin Suomella on varaa myös elvyttää julkisilla investoinneilla: uudistamalla liikennettä kestäväksi raideinvestoinneille, rahoittamalla energiarahaston kautta uusiutuvaa energiaa sekä korjaamalla homekouluja ja panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen.

Näillä ratkaisuilla puolustamme jokaisen suomalaisen koulutus- ja hyvinvointilupausta. Köyhyyden ja eriarvoisuuden kierre on torjuttava, joka on oikeistolaisen vaihtoehdon lopputuloksena edessämme.

Tässä me vahdimme hallitusta ja tässä meillä on oma vaihtoehtomme kohti seuraavia vaaleja.

Tehdään parempaa Suomea!

Jaa sivu: