— Pekka Haavisto

Pekka Haaviston ryhmäpuheenvuoro Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon

Arvoisa puhemies,

Afganistanin huhtikuiset presidentinvaalit saatiin päätökseen syyskuussa. Moninkertaisen ääntenlaskenta päätyi vallanjakosopimukseen: Ashraf Ghani presidentiksi ja kilpakumppani Abdullah Abdullah pääministeriksi.

 Muistan Ashraf Ghanin keväältä 2002 Kabulista. Silloinen valtiovarainministeri istui pahoin pommitetussa presidentinlinnassa, verhot lepattivat tyhjissä ikkuna-aukoissa. Ghanilla oli yksi vihollinen: YK. Se oli hänen mielestään tehoton tuhlari. Olisi parempi, jos afgaanit itse pääsisivät päättämään kaikesta.

YK:n sijaan Afganistanin kohtaloita on pitkälle hallinnut kansainvälinen avunantajajoukko ja ISAF-operaatio. Nyt ollaan siirtymävaiheessa, muutoksessa. Käsillä on neljä komponenttia: politiikka, turvallisuus, talous ja ulkosuhteet.

Politiikka: Ghani saa Karzailta ryvettyneen perinnön. Edellinen hallinto muistetaan korruptiosta, eikä se kyennyt rakentamaan demokratiaa ja instituutioita toivotulla tavalla.

Uusi vallanjakosopimus on haastava. Se edellyttää perinteisen, perustuslakia säätävän loya jirgan koolle kutsumista luomaan maahan muodollinen pääministerin asema.

Turvallisuusvastuun siirtyy ISAF-joukoilta maan omalle armeijalle ja poliisille. Taleban kontrolloi puolta maan pinta-alasta, ja iskuja on tehty säännöllisesti pääkaupunkiin Kabuliin.Miten toimitaan, jos Taleban saakin yliotteen? Kansainvälisiä malleja Irakista ja Syyriasta on varmasti seurattu tarkkaan. Elämme pop up –kalifaattien aikaa.

Talous: Afganistan on edelleen apuriippuvainen, suurin osa budjetista tulee avunantajamailta. Afgaaniarmeijan kasvaessa rahoitustarve edelleen kasvaa. Myös koulu- ja sairaalapalveluiden rahoitus on riippuvainen ulkomaisesta tuesta.

Epävirallinen talous on kasvanut. YK-tilastojen mukaan oopiuminviljelyyn käytettiin Afganistanissa sotalordien ja Talebanin aikaan 75 000 hehtaaria viljelysmaata, nyt puolet enemmän. Hallinnolla on ollut lonkeronsa tähän bisnekseen.

Ulkosuhteet: Afganistan haluttaisiin irrottaa naapurien vahingollisesta vaikutuksesta. Taleban on niin Pakistanin kuin Afganistaninkin liike. Iran, Pakistan, Venäjä, Intia, Saudi-Arabia vaikuttivat myös Afganistanin sisällissotaan 1990-luvulla. Obama pyrki neuvottelemaan alueelle puuttumattomuussopimusta, mutta ei onnistunut siinä.

Kiinan on viime aikoina ollut liikkeellä Intian, Pakistanin ja Afganistanin kanssa. Se haluaa ratkaista myös oman islamistiongelmansa. Myös Venäjällä on aito intressi estää alueen radikalisoituminen. Se koskettaa myös Uzbekistania, Kirgistania ja Kazakhstania. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) on pystynyt toimimaan Afganistanin puolelta.

On selvää, että Afganistanissa on jatkettava kehitysyhteistyötä, joka tukee ennen kaikkea tyttöjen ja naisten asemaa maassa, ja heidän mahdollisuuksiaan koulutukseen. Kehityksen on myös ulotuttava maakuntiin, kaupunkien ulkopuolelle. Suomen on tässä oltava mukana.

Selonteossa ehdotetaan, että Suomi ISAF-operaation jälkeen osallistuisi kansainväliseen ”Resolute Support” –operaatioon Afganistanissa. Toistaiseksi tällä uudella operaatiolla ei ole YK:n turvallisuusneuvoston mandaattia. Vihreät pitävät tärkeänä, että uusi operaatio saisi YK:n tuen. 

Katsomme, että siviilien suojelu, naisten aseman parantaminen sekä naisten koulutusmahdollisuuksien turvaaminen Afganistanissa vaativat myös tulevaisuudessa sekä sotilaallisiin että siviilikriisinhallintatehtäviin osallistumista Afganistanissa.

 

Tehtäviä tulisi siirtää Afganistanin omalle hallinnolle niin nopeasti kuin mahdollista. Eri YK-järjestöjen läsnäoloa Afganistanissa on tuettava.

 

Vihreät eivät näe sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumista vastakkaisena kotimaan maanpuolustuksen kehittämisen kanssa. Päinvastoin, kansainvälisissä operaatioissa testataan ja kehitetään kykyjä, joita maanpuolustuksessa tarvitaan.

Kannatamme laajoja neuvotteluja eri osapuolten kanssa sotilaallisen toiminnan pysäyttämiseksi Afganistanissa. Myös Talebanin on oltava mukana neuvotteluissa. Neuvotteluja on tarvittaessa kansainvälisesti tuettava.

Möjligheten att situationen i Afghanistan skulle försämras måste beaktas i den europeiska flyktingpolitiken. De Gröna anser att både EU och dess medlemsstater behöver höja sin beredskap.

Gröna riksdagsgruppen anser att särskild uppmärksamhet ska ges till utrustning, utbildning och säkerhet av finnar som skickas till Afganistan. Vi måste också vara beredda att evakuera dessa människor på ett säkert sätt. Obehindrat informationsutbyte mellan civila och militära aktörer är oerhört viktigt i krissituationer.

Mahdollisuus Afganistanin kokonaistilanteen heikkenemiseen on otettava huomioon eurooppalaisessa pakolaispolitiikassa. Vihreiden mielestä varautumista on tehtävä sekä Euroopan Unionin että sen jäsenmaiden piirissä.

Vihreiden mielestä Afganistan-toimintoihin osallistuvien suomalaisten varusteisiin, koulutukseen ja turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarvittaessa on varauduttava näiden henkilöiden evakuoimisen turvaamiseen. Siviili- ja sotilastoimijoiden esteetön tiedonvaihto on kriisitilanteissa tärkeää.

Yksi Afganistanin sodan hiljainen kärsijä on ympäristö. Maan metsävaroja on hakattu sumeilematta, eroosio ja aavikoituminen piinaavat kyliä, ja jokien virtausten muuttamista on käytetty sodankäynnin välineenä.

Afgaaneilla on sananlasku: ”Olkoon Kabul vaikka ilman kultaa, kunhan vuorilla riittää lunta.” Maatalous on täysin riippuvainen vuosisatojen kuluessa luodoista kastelujärjestelmistä, joista osan sota on tuhonnut.

Afganistanin jälleenrakennuksessa on tärkeää muistaa luonnonvarojen kestävä käyttö, kestävä kehitys ja korkea ympäristönsuojelun taso.

 

Jaa sivu: