— Ville-Veikko Mastomäki

Vihreät: Kauniit puheet eivät riitä kestävän kasvun luomiseen

Vihreät julkaisi veropoliittisen ohjelman puoluevaltuuskunnassa Kouvolassa sunnuntaina 15.2.2015. Päähuomioksi nousi, että verotusta on muutettava kannustavammaksi ja reilummaksi, jolloin talouden suunta saadaan käännettyä ilman palveluiden leikkauksia.

- Vihreät haluaa säätää välittömästi ansiotyötulot, sosiaalietuudet ja eläkkeet verovapaaksi 560 euron kuukausituloihin saakka. Ansiotulon verotusta keventämällä lisätään työnteon kannustimia ja työn tarjontaa, kun pienituloisille palkansaajille jäisi 500–700 euroa enemmän käteen vuodessa. Lisääntynyt työn tarjonta myös luo uutta työtä. Uusien työntekijöiden kasvanut ostovoima puolestaan edistää talouden kehitystä. Ekonomistit ovat jo pitkään peräänkuuluttaneet työn tarjontaa lisääviä toimenpiteitä, totetaa taloustyöryhmän puheenjohtaja, ekonomi Jaakko Mustakallio.

- Näemme, että pienyrittäjien työtä tulee tukea erityisesti ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kohdalla. Yksi tärkeä keino tähän on ALV-maksamisen alarajan nosto 30 000 euroon. Vihreät totesi, että verotuksen painopistettä tulee kohdentaa uudelleen työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristöä tuhoavan toiminnan, kulutuksen ja varallisuuden verottamiseen.

- Kaikkiaan haluamme poistaa ympäristölle haitallisia verotukia 800 miljoonan euron edestä. Näitä ovat esimerkiksi kaivosteollisuuden ja turpeen polttamisen verotuet. Nyt öljyn hinnan ollessa alhaalla olisi historiallinen tilaisuus päästä eroon fossiilitalouden tuista ja ohjata rahoitusta kotimaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin. Siitä tulisi Suomeen myös työpaikkoja ja vientiä, Mustakallio jatkaa.

Vihreät haluaa joukkorahoittaa Suomen uuteen kasvuun. Ohjelmassa esitetään pääomatulojen täysi verovapaus 2 000 euroon saakka vuodessa, joka vapauttaisi noin puolet kaikista pääomatulojen saajista täysin veroista. Suomalaisten varallisuus ja pääoma makaavat tällä hetkellä matalatuottoisissa sijoituskohteissa. Näin Vihreät haluaa kannustaa ihmisiä sijoittamaan yrityksiin ja luomme uutta kasvua.

Muina avauksina Vihreät esittävät toimia, joilla euroalueen jopa 1 000 miljardin vuosittainen verovuoto veroparatiiseihin saataisiin tukittua maakohtaisella talousraportoinnilla.

Ohjelman nostot ovat:

1. Muutetaan verotus kannustavammaksi! Säädetään ansiotyötulot, sosiaalietuudet ja eläkkeet verovapaaksi 560 euron kuukausituloihin saakka.

2. Poistetaan ympäristölle haitallisia verotukia 800 miljoonan euron edestä.

3. Joukkorahoitetaan Suomi uuteen kasvuun! Säädetään pääomatuloille verovapaus 2 000 euroon saakka vuodessa ja vahvistetaan pääomatuloverotuksen progressiota.

4. Tukitaan euroalueen jopa 1 000 miljardin vuosittainen verovuoto veroparatiiseihin maakohtaisella talousraportoinnilla.

5. Tuetaan työllistämistä ja nostetaan yrityksien ALV-maksamisen alaraja 30 000 euroon.

6. Nykytilanteessa emme halua korottaa kokonaisveroastetta. Olemme kuitenkin valmiit turvaamaan laadukkaat julkiset palvelut viimekädessä veronkorotuksilla. Nämä tulee kompensoida pienituloisille ja kokonaisverotuksen progressiivisuus tulee varmistaa.

 

Tutustu Eduskunnan tietopalvelun taustalaskelmiin ja lue koko ohjelma tästä linkistä.

 

Lisätiedot ja haastattelut:
Jaakko Mustakallio
taloustyöryhmän puheenjohtaja, ekonomi
045 652 0589
jaakko.mustakallio@vihreat.fi