— Emmi Riikonen

Opettajien ja kouluhenkilökunnan työhyvinvointia parannettava

Vihreät keräsi Educa-messujen aikaan opettajien ja muiden kouluissa työskentelevien näkemyksiä työhyvinvointinsa parantamisesta. Palautetta sai antaa Twitterissä ja nettilomakkeella.

Kyselyyn saatiin noin viitisenkymmentä vastausta. Nettilomakkeen tietojen perusteella ylivoimainen osa palautteen antajista oli opettajia. Opettajien hyvinvoinnin parantamista koskeva kysely on osa Vihreiden koulutuspoliittisia avauksia. Haluamme avauksillamme kertoa miten teemme suomalaisesta koulusta maailman kivoimman, moderneimman ja tasa-arvoisimman – myös opettajille.

Koulutuksen ammattilaisten palautteen pohjalta muotoillut teesimme opettajien ja muiden koulussa työskentelevien työhyvinvoinnin parantamiseksi ovat seuraavat:

1) Opetusryhmiä pienennettävä
2) Lisää opettajien täydennyskoulutusta
3) Riittävästi koulunkäynninohjaajia ja muuta tukea
4) Modernit opetusmateriaalit ja –välineet jokaiseen kouluun

Vihreiden kansanedustaja Jani Toivola kommentoi materiaalia:

"On tärkeää että tulevaisuuden koulu on mahdollisimmn monimuotoinen, kiusaamisesta vapaa, esteetön ja kaikille nuorille erilaisia vaikuttamisen kanavia tarjoava yhteisö. Koulun, kodin, nuorisotoimen ja paikallisyhteisöjen tiivis yhteistyö edistää turvallista ja avointa kouluympäristöä, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus kohdata itsellensä sopivia roolimalleja. Mitä vähemmän olettamuksia, sitä enemmän syntyy tilaa osallisuuteen. Erilaisia tapoja oppia, unelmoida ja rakentaa omaa tulevaisuutta. Olen kiertänyt yli 200 peruskoulussa ympäri Suomea ja oma näkemykseni on, että yksi eriarvoistavimmista tekijöistä kouluissamme on nuorten henkinen pääoma. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja kyky viedä koulun ulkopuolella omaa osaamista ja ajatuksia eteenpäin jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä. Nämä taidot ovat tulevaisuuden työelämän vahvoja kilpailutekijöitä sekä avain tasapainoiseen elämään. Osa nuorista omaa nämä taidot luonnostaan ja toiset saavat ne kotoa tai muun sosiaalisen yhteisön kautta. On kuitenkin iso joukko nuoria jotka jäävät näiden piirien ulkopuolelle. Meidän on pystyttävä vastaamaan tähän haasteeseen.

Meidän aikuisten on tarkasteltava kriittisesti sitä roolia mihin asetamme opettajat. Tukevatko odotuksemme opettajien mahdollisuuksia olla avoimesti läsnä nuorten arjessa, niin että jokaisella nuorella olisi mahdollisimman matala kynnys lähestyä kaikkia kouluyhteisön aikuisia? Vai onko odotuksissamme jotain joka asettaa opettajat etäälle yhteisöstä ja näin heikentää monimuotoista oppimista ja turvallista kasvua."

Pääset tutustumaan opettajien hyvinvointia koskevaan materiaaliin täällä.
Koulutussivultamme löydät avauksemme eri koulutusasteisiin liittyen täällä.