— Emmi Riikonen

Vihreät julkaisivat tiekartan kestävään talouteen

Tänään esiteltiin Vihreiden talouden tiekartta, joka on esitys tarvittavista toimenpiteistä Suomen talouden kuntoon saamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Tiekartta on esitys siitä, miten Suomea uudistetaan, kuinka saadaan lisää työpaikkoja ja miten kurotaan umpeen kestävyysvajetta ja tasapainotetaan valtion budjettia.

Vihreistä tärkeintä on ensin luoda uutta työtä ihmisille ja tehdä Suomesta talouden edelläkävijä. Toiseksi on uudistettava julkista sektoria paremmin nykypäivän tarpeisiin. Vasta sen jälkeen tulevat tarvittavat budjettitalouden suorat sopeutustoimet, jotka on kohdennettava tukemaan ihmisten hyvinvointia ja kestävää kasvua.

- Vihreillä ratkaisuilla työllisyys ja julkinen talous saadaan kuntoon ihmisarvoa ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla. Suomen on valittava rohkea uudistusten tie säilyttämisen tai leikkaamisen tien sijaan. Emme halua leikkauksia ihmisten hyvinvointipalveluihin ja perusturvaan, emmekä myöskään voi jäädä säilyttämään vanhentuneita rakenteita, puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö toteaa.

Työttömyysasteen ollessa 8,8 prosenttia kansantalouden potentiaalista huomattava osa jää hyödyntämättä. Työttömyyden hintalappu koostuu työttömyyskorvauksista ja menetetyistä verotuloista. Pitkittyvän työttömyyden ja kasvavan köyhyyden hinta on kova. Työllisyyden merkitystä kestävyysvajeen ratkaisemisessa ei saa aliarvioida. Vihreiden mallissa työpaikkojen luominen hoitaa jo puolet kestävyysvajeesta.

- Vihreiden päätavoitteena on työllisyyden nosto. Haluamme 200 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä, joka parantaisi julkisen talouden tasapainoa 4,5 miljardin verran. Sosiaaliturva pitää uudistaa perustuloksi. Paitsi työnteon ja yrittäjyyden myös opiskelun ja kouluttautumisen pitää olla aina kannattavaa. Yrittäjyyttä pitää tukea madaltamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kustannuksia, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto sanoo.

- Näemme myös kymmenien tuhansien kotimaisten työpaikkojen mahdollisuuden biotalouden, puhtaan teknologian, uusiutuvan energian ja älyteknologian parissa. Yksinään energiaremontti toisi vihreiden mallissa 50 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Vihreän teollisuusstrategian tavoitteena on tehdä Suomesta johtava maa puhtaan teknologian ja energiantuotannon alalla sekä kierto- ja biotaloudessa, Alanko-Kahiluoto jatkaa.

Julkisen sektorin rakenteellinen uudistaminen on keskeinen osa Vihreiden talouden tiekarttaa.

- Uudenlainen julkinen sektori on aiempaa ketterämpi ja notkeampi. Se tarkoittaa ihmisille joustavampaa turvaa tulevaisuuden työelämässä ja palveluissa. Elinkeinoelämällä se tarkoittaa kannustusta edelläkävijyyteen ja uusien ratkaisujen käyttöönottoon. Älykkäät ja kestävää kasvua tukevat infrainvestoinnit ovat investointi tulevaisuuteen. Emme halua juustohöyläleikkauksia, henkilöstön vähentyminen voi tapahtua eläköitymisen kautta, Niinistö sanoo.

Vihreiden ehdotus sisältää joukon toimia, joiden avulla valtion alijäämää voidaan pienentää 1,7 miljardilla eurolla tulevan hallituskauden aikana.

- Menoja ja veroja on uudelleen kohdennettava tukemaan kestävää kasvua. Nyt on hyvä tilaisuus vähentää riippuvuutta ulkomaisesta fossiilisesta energiasta leikkaamalla ympäristöhaitallisia tukia. Hallituskaudella on mielestämme mahdollista saavuttaa niistä noin 800 miljoonan euron säästöt, samalla kasvua voidaan kohdentaa kotimaisiin puhtaisiin ja työllistäviin energiavaihtoehtoihin, Niinistö sanoo.

On parempi verottaa vähemmän hyviä asioita, kuten työntekoa, ja enemmän haitallisia asioita, kuten ympäristökuormitusta. Kokonaisveroasteen nostamista on vältettävä, emmekä hyväksy leikkauksia palveluista, perusturvasta ja koulutuksesta, Niinistö sanoo.

Vihreiden talouden tiekartalla vastataan muuttuvan maailman ja muuttuvan talouden tarpeisiin.

- Haluamme viedä Suomea kehityksen etujoukkoihin ja vastata niihin tarpeisiin, joita esimerkiksi luonnonvarojen liikakäyttö sekä automatiikan ja robotiikan kehitys vaativat. Ilmastonsuojelu edellyttää syvälle käyvää tuotannon, talouden ja energiajärjestelmän muutosta. Tulevaisuudessa on panostettava kiertotalouteen ja hyödynnettävä ne mahdollisuudet, jotka tulevat teollisuuden, palvelujen ja sisältöosaamisen kokonaisuuden kestävästä hallitsemisesta, Niinistö päättää.

Lue lisää >

Esityksen taustat: mistä 200 000 työpaikkaa koostuu >

Tiedotustilaisuuden presentaatio >

Jaa sivu: