— Emmi Riikonen

Ville Niinistö Pyhäjoella: Suomi tarvitsee energiaremontin

Hanna Halmeenpää ja Ville Niinistö

Pyhäjoen Hanhikiven niemellä tänään vieraillut Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö peräänkuuluttaa siirtymää täysin uusiutuvaan energiaan pohjautuvaan energiatalouteen: "Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimalahanke luo vain epävarmuutta Suomen energiatalouteen, kun kotimaiset uusiutuvat energiamuodot tuovat enemmän työtä ja huoltovarmuutta."

Useat suomalaiset kunnat ovat energiayhtiöidensä kautta edelleen osakkaana Fennovoimassa, vaikka luopujia, kuten Uusikaarlepyy, on ilmaantunut vielä vuodenvaihteen jälkeen. "Kunnat ja Fortum voivat halutessaan edelleen valita yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta järkevimmän tien ja luopua kalliista ydinvoimalahankkeesta", Niinistö toteaa. "Suomi tarvitsee energiaremontin, vahvan poliittisen siirtymän monipuoliseen kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, joka aidosti vähentää tuontiriippuvuutta ja luo työtä suomalaisille. Kun nyt keskustan puheenjohtaja Juha Sipiläkin on ilmaissut tukensa siirtymiselle sataprosenttisesti uusiutuviin, haluan sen näkyvän myös seuraavan vaalikauden politiikassa."

Vihreiden ehdokkaana Oulun vaalipiirissä oleva Pro Hanhikivi -yhdistyksen varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää toteaa ydinvoimalan rakentamisen olevan edelleen epävarmaa. “Viime viikolla elinkeinoministeri Vapaavuori kertoi hankkeen olevan täysin Fortumin varassa, alkuviikosta Fortumin väistyvä toimitusjohtaja Tapio Kuula puolestaan painotti venäläisen TGC1-vesivoimajärjestelyn olevan Fennovoima-osakkuuden välttämätön ehto. Nähtäväksi jää, täyttyvätkö eduskunnan päätökseen sisältyvät raamit omistusrakenteen kotimaisuudesta vai tuleeko hankkeessa seinä vastaan," Halmeenpää puntaroi. Fennovoiman on haettava rakentamislupaa valtioneuvostolta kesäkuun loppuun mennessä, muussa tapauksessa myönnetty periaatepäätös raukeaa.

Halmeenpää paheksuu yhtiön etupainotteista ja omavaltaista toimintaa Pyhäjoella. "Fennovoima näyttää komentaneen urakoitsijat hommiin, vaikka kyseistä tielinjaa ei ole asemakaavassa ja tientekoon tarvittava lupamenettely on vasta lausuntokierroksella." Pyhäjoen kunta on myöntänyt yhtiölle maisematyölupia yhteensä lähes 100 hehtaarin avohakkuuseen, luvat ei ole lainvoimaisia. Yhtiö on pakkolunastanut maa- ja vesialueita Hanhikiveltä yhteensä noin 107 hehtaaria.

"Haluan kiittää paikallisten ihmisten ja Pro Hanhikivi -yhdistyksen aktiivista toimintaa. He ovat tuoneet Fennovoima-hankkeen epäkohdat kansalliseen keskusteluun, mikä on palvellut ihmisten etua ja tiedonsaantia. Olen kokenut, että kansalaisten sympatiat ovat Pro Hanhikiven ja vihreiden puolella", Niinistö kertoo.