— Emmi Riikonen

Vihreän eduskuntaryhmän vetoomus hallitusneuvottelijoille

Suomi oli vahvasti eturintamassa kun ympäristöministeriö perustettiin vuonna 1983. Sen jälkeen monet muut maat seurasivat perässä.

Itsenäisellä ympäristöministeriöllä on sekä käytännöllistä että symbolista merkitystä. Suomi tunnetaan puhtaan luonnon ja korkeatasoisen ympäristönsuojelun maana. Toivomme, että voimme säilyttää hyvän maineemme ja parantaa sitä entisestään.

Itsenäinen ministeriö on tarkoittanut sitä, että ympäristön näkökulma on tuotu mukaan päätöksentekoon vahvemmin, johdonmukaisemmin ja kattavammin kuin aiemmin. 

Vaikka luonnon ja ympäristönsuojelussa on vuosien saatossa otettu monia merkittäviä edistysaskeleita, uusia ja vaikeampia on tullut tilalle. Polttavimmat uhat liittyvät ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Niiden ratkaisussa tarvitaan kipeästi sitä tietoa ja näkemystä, joka ympäristöministeriöön on reilussa 20 vuodessa kertynyt.

Nyt ei ole oikea aika heikentää ympäristöhallintoa tai hakea lyhyen aikavälin säästöjä hallinnonalojen yhdistämisellä. Nyt ei ole aika vaarantaa Suomen mainetta ympäristönsuojelun edelläkävijänä. Näinä aikoina koko taloudellisen ja inhimillisen hyvinvoinnin tulevaisuus lepää sen varassa, että osaamme muuttaa taloutemme kunnioittamaan luonnon kantokyvyn rajoja. Suomi ei voi tavoitella tätä lastemme tulevaisuutta turvaavaa muutosta ja kansalaisten avointa osallisuutta siihen ilman julkista ja näkyvää asemaa tätä yleistä etua painottavalle ympäristöministeriölle. Ihmisten osallisuuden kannalta on tärkeää, että yleistä etua puhtaaseen ympäristöön puolustavan ministeriön ääni näkyy avoimesti julkisuudessa eikä häviä kabinetteihin.

Vihreä eduskuntaryhmä vetoaa hallitusneuvottelijoihin, jotta se säilyttäisi itsenäisen ja vahvan ympäristöministeriön.

Vihreä eduskuntaryhmä