— Johanna Karimäki

Puoluekokouksen avauspuhe

Rakkaat vihreät,

Ilo olla täällä kanssanne ystävät. Olkoon Oulu, insinöörien luvattu kaupunki hyvä meille. Tuokoon se uutta virtaa ja ideoita. Valitsemme loistavien ehdokkaiden joukosta uuden johdon. Onnea ja hyvää kisaa kaikille ehdokkaille.

Uusi vihreä eduskuntaryhmä on tarttunut työhön innolla, vahvistuneella joukolla. Olemme maakuntienkin puolue. Kiitos tästä myös maaseutu- ja erävihreille, joiden Koijärveltä kajahtanut kampanja läpäisi median tiukan seulan Yleleaksissä. Tästä on hyvä jatkaa työtä paremman Suomen ja maailman puolesta.

Saimme viime kaudella aikaan kokoamme enemmän. Uusi ympäristönsuojelulaki suojelee arvokkaat suot turpeen nostolta ja edistää teollisuuden puhtaita teknologiaratkaisuja. Ilmastolaki antaa toivoa ja kalastuslaki parantaa uhanalaisten kalojen suojelua. Saatiin nuorisotakuu ja vanhuspalvelulaki. Työttömyysturvan suojaosat ovat toimineet, sillä yhä useampi työtön on voinut ottaa vastaan työtä.

Kesken jäi eläinsuojelulaki, jota kipeästi tarvitaan. Jää nähtäväksi, parantaako perusoikeistolainen hallitus eläinten oikeuksia. 

Kauden loppuhuipennus, bonus oli: Me tahdoimme. Ja tahdomme edelleen! Tasa-arvoinen avioliittolaki saatiin kiitos kansalaisaloitteen.

Kuluneella viikolla Sibeliusakatemiassa on leiskunut, Sipilän hallituksen ohjelmaa on puitu ja moukaroitu. Hallituksen leikkaukset rakentavat syrjivää Suomea. Kaikkein vähäosaisimmilta leikataan, lapsilisää ja opintotukea pienennetään, koulutuksesta ja tutkimuksesta, tulevaisuuden iduista, leikataan kautta linjan.

Vihreillä on vaihtoehto, jossa valtiontaloutta tasapainotetaan toisella tavalla, maltillisemmin, yhdistämällä ilmastonmuutoksen torjunta, talouden vakaus ja tulevaisuus. Tulemme ryhmässä tekemään vaihtoehtobudjetin, mutta alustavasti vastauksissa hallitustunnustelijalle vihreät sopeuttivat budjettia 2 miljardin edestä, iso osa katettiin leikkaamalla ympäristölle haitallisia tukia. Satsaamme työllisyyttä edistäviin uudistuksiin, joissa uskotaan ihmisiin ja kannustetaan työhön, yhdistetään rohkeasti työtä ja sosiaaliturvaa ja edistetään pienyrittäjyyttä. Me emme leikkaa koulutuksesta emmekä heikompiosaisilta emmekä tutkimuksesta. Vaan me haemme vientiloikkaa vihreällä teknologialla ja vihreällä taloudella. 

Hallitus leikkaa lapsilta poikkeuksellisen rajusti. Päivähoidon ryhmäkokoja kasvatetaan. Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämisen määräraha poistetaan. Liian suuret ryhmäkoot laskevat oppimistuloksia, lisäävät eriarvoisuutta, lisäävät uupumista niin opettajille kuin oppilaillekin ja voivat pahimmassa tapauksessa kääntää koulukiusaamistilastot nousuun. Jos vanhempi jää työttömäksi tai hoitaa nuorempaa sisarusta, hallitus kaavailee, että lapsen tulee jäädä pois kokopäivähoidosta. 

Nykyajan työelämä on sellaista silppua, että varmistunut päivähoito on monesti edellytys työllistymiselle.

Samaan aikaan, kun yleinen tulotaso on Suomessa noussut, on lapsiperheiden köyhyys moninkertaistunut. Köyhissä perheissä elävien lasten määrä on kolminkertaistunut sitten 90-luvun. Laman aikaan tehtyjä heikennyksiä lapsiperheiden peruspalveluihin ei hyvinäkään aikoina palautettu. 

Sipilän hallitus uhkaa silti leikata lapsilisiä vielä lisää, ellei yhteiskuntasopimusta saada sen sanelemin ehdoin. Lapsilisistä leikkausta on vaikea ymmärtää, sillä sen haittavaikutus on suuri. Lapsilisät tulivat vuonna 1948, vaikeana pula-aikana, kun suuret ikäluokat olivat syntyneet. Haluttiin lapsille ja perheille hyvää tulevaisuutta ja tukea.

Ja tietääkö hallitus, että luonnon monimuotoisuus hupenee pelottavaa vauhtia ja menossa on kuudes sukupuuttoaalto? Alle 2 prosenttia Etelä-Suomen metsistä on suojeltuja. Silti hallitus leikkaa yli puolet luonnonsuojelualueiden hankinnan määrärahoista. Kauniit kirjaukset Itämerestä eivät auta, kun hallitus leikkaa suojavyöhykkeiden määrärahoja. Soidensuojeluohjelman jäädytys jäi voimaan, kun hallitus suojelee metsiä ja soita vain vapaaehtoisin toimin.

Hallitusohjelma sisältää liikaa ristiriitoja. Otetaan esimerkiksi energia- ja ilmastopolitiikka. Ilmastotyöstä on hallitusohjelmassa kauniita sanoja, mutta leikkaus tuulivoiman tuista halvaannuttaa alan kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. 

Pientuotantoa vauhdittavasta nettolaskutuksesta ei ole mainintaa, ja turve on mukana bioenergiapaletissa. 

Kylmäävää on hallituksen kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaukset kaikkein köyhimmiltä maailmalla. Se halvaannuttaa humanitääristä työtä. 

Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaus 300 miljoonaa tarkoittaa 40 prosentin vähennystä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön.

Kehyleikkaus on kirjaustakin suurempi, sillä päästökauppatulot ohjataankin  kehitysyhteistyöstä teollisuudelle kompensoimaan päästökaupan vaikutuksia.

Päästökauppatulot on tähän mennessä ohjattu kehitysyhteistyöhön. Viime vuonna päästökauppatuloja saatiin 70 miljoonaa euroa.

Mutta Sipilän hallitus linjaa:

"Otetaan käyttöön päästökaupan epäsuorien sähkönhintavaikutusten kompensaatiojärjestelmä, joka rahoitetaan päästökauppatuloilla."

Kysyn vain, kuinka hallitus kehtaa siirtää rahat maailman köyhimmilta ja nälkää näkeviltä tukemaan teollisuutta tavalla, joka entisestään sotkee päästökauppaa. Jo jaetut ilmaiset päästöoikeudet polkevat hiilidioksiditonnin hintaa, saati uusi kompensaatiojärjestelmä.

Hallitusneuvotteluiden taustamuistiot julkaistiin vasta hallitusohjelman tiedonantokeskustelun jälkeen. Niistä löytyy muun muassa Pellervon taloustutkimus otsikolla: Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatio. Eikö Juha Sipilän pitänyt sulkea lobbarit pois neuvotteluista?

On hyvin erikoista, että valtio ryhtyy tällaisiin hyvin epämääräisiin tukitoimiin, kun Suomen pitäisi saada päästöjä vähennetyksi ja taloutta tasapainoon.

Teollisuudelle ilmastotyö vodaan nähdä myös uuden mahdollistajana. Meritähtikin kasvattaa uuden sakaran katkenneen tilalle. Aikoinaan orjuuden ja orjatyövoiman poistuttua höyrykone mahdollisti teollisen vallankumouksen. Uusi höyrykone on vihreä teknologia.

Hyvät ystävät,

Minulla on ilo saada jatkaa eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmän puheenjohtajana, mutta huoli tasa-arvosta on suuri.

Vammaispolitiikan näkökulmasta hallitusohjelma sisältää huolestuttavia asioita. Hallitus uudelleen arvioi  vammaislainsäädännön uudistamisen osana kuntien tehtävien karsintaa. Ohjelmassa on heikennyksiä esteettömyysmääräyksiin, mikä heikentää myös vanhenevan väestön mahdollisuuksia asua omassa kodissaan. Esteellinen ympäristö on syrjintää! Mutta on hyvä, että hallitusohjelmassa on sentään kiinnitetty huomiota vammaisten työllistymiseen ja yrittäjyyteen.

Kestävyysvajeen hallinta ei saa synnyttää eettistä ja inhimillistä kestävyysvajetta. Kaikkia tarvitaan. Kaikkein heikoimmassa työllisyysasemassa olevien tukipalveluja on kehitettävä.

Eduskuntakeskustelussa tuore pääministeri muotoili huolen koulutuksesta olevan yhteinen, mutta teilasi tasa-arvoa vaativat puheet säästöjen kitinänä. Oppositio kitisee ja huutaa jatkossakin. Tuoreessa Valtionvarainministeriön arviossa tunnustetaan, että suurimmat vaikutukset kohdistuvat eläkeläisille, työttömille ja lapsiperheille.

Lisäksi mittavat leikkaukset tukahduttavat hentoa talouskasvua.

Toivon Juha Sipilä, että luette Pikettyn ratkaisuista.

Jos pääomien tuotto ylittää huomattavasti talouden kasvu, syntyy ongelmia. Tällöin tulot jakautuvat epäoikeudenmukaisesti ja pääomat pyrkivät kasautumaan. Se ei tiedä hyvää taloudelle, eikä toimeliaisuudelle, saati hyvinvoinnille ja tasa-arvolle. Tämän Piketty myös osoittaa empiirisillä tutkimuksillaan.

Iltalukemistoksi suositten myös Marie Linderin: Aikamme nainen, En kvinna av vår tid. Romaanin päähenkilö Lucy kamppailee yhteiskunnan naisille asettamia rajoitteita vastaan. Vuonna 1867 kirjoitettu feminismiä pohjustava teos on vielä tänäänkin ajankohtainen ja opettavainen. Naisjärjestöt ovat kiinnittäneet huomiota hallitusohjelman epätasa-arvoon ja vaatineet ohjelman toimista sukupuolten vaikutusten arviointia. 

Meitä vihreitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Jääkarhujen pelastusprojekti jatkuu. Ei unohdeta vähäosaisia, maailman ja luonnon hätää, työttömiä, yksinasuvia leipäjonoissa, köyhiä lapsiperheitä, joille joulu ei tuo lahjoja, vaikka postiluukusta kolahtaa lelukatalogi.

Upea kansaliike, Vihreät De Gröna, meitä tarvitaan. Muutos lähtee ihmisistä. Tehdään se.

Jaa sivu: