— Touko Aalto

Touko Aallon puheenvuoro eduskunnan toisesta lisätalousarviosta

SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät yhteisen vastalauseen valtiovarainvaliokunnan mietintöön.

Touko Aallon puheenvuoro eduskunnan toisesta lisätalousarviosta 29.6.2015:

Lisätalousarvio ei tarjoa ratkaisua työttömyysongelmaan

Olemme saaneet valiokunnan asiantuntijalausunnoissa kuulla sekä eri maakuntien TE-toimistojen lausunnoista lukea, että tällä hetkellä työllistämismäärärahoista on huutava pula ja yritysten starttirahat ja nuorten palkkatukityöllistämiseen tarvittavat rahat ovat loppu tältä vuodelta. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvun vauhdittajiksi haluttuja yrityksiä ei pääse syntymään toivotulla tavalla ja tänä keväänä valmistuneiden nuorten osalta sitä, että heille ei ole tarjolla palkkatukitöitä syksylle. 

Hallitus tekee lisätalousarviossaan tietoisen valinnan, että se maksaa mieluummin siitä, että ihmiset eivät saa työtä kuin siitä, että ihmiset voisivat työllistyä edes määräaikaisesti. Hallitus on valmis laittamaan kahden vuoden ajan 12 miljoonaa euroa kuukaudessa farssiyhtiö Talvivaaraan, mutta ei ole valmis antamaan lisärahaa nuorten, yrittäjien ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. 

Hallituksen on tarkoitus antaa kolmas lisätalousarvio lokakuun lopussa. Työttömyyden ja siitä koituvien inhimillisten ja kansantaloudellisten vaikutusten osalta tämä on auttamatta liian myöhään. Hallitus on asettanut tavoitteekseen asettaa kasvun ja työllisyyden kaiken toiminnan perustaksi. Näin ollen olisi johdonmukaista, että hallitus valmistelisi heti syyskauden aluksi uuden lisätalousarvion, jossa pureudutaan alati kasvavaan työttömyysongelmaan. ELY-keskusten arvion mukaan loppukesästä lisämäärärahan tarve on 110 miljoonaa euroa.

 

Talvivaaran hallittuun sulkemiseen varauduttava

Valiokunnan mietinnössä todetaan, että päätös kaupallisen toiminnan jatkamisesta tai kaivostoiminnan hallitusta alasajosta on tehtävä nopeasti, sillä nykyinen tilanne tuo jatkuessaan lisäkustannuksia valtiolle ja lisää riskiä ympäristöongelmien pahenemiseen. 

Koska sana ”nopeasti” voi tarkoittaa ajallisesti lähes mitä tahansa, on tärkeää määritellä ajallinen takaraja tälle päätökselle. Päätös kaupallisen toiminnan jatkamisesta tai kaivostoiminnan alasajosta tulee tehdä viimeistään syyskuun 2015 loppuun mennessä. 

Koska valiokunnan asiantuntijakuulemisessa eikä valtionvarainministerin ja elinkeinoministerin puheenvuoroista ole käynyt millään tapaa ilmi, kuinka uusi kaivosyhtiö voisi toimia markkinaehtoisesti voitollisesti, ei ole syytä odottaa, että kaivosyhtiön kannattavuus parantuisi kahden seuraavan vuoden aikana. 

Kysynkin, miten hallitus aikoo selittää kansalaisille kahden vuoden päästä, että te olette tietoisesti laittaneet hyvää rahaa huonon rahan päälle sen sijaan, että olisitte laittaneet nuo 12 miljoonaa euroa kuukaudessa Kainuun elinkeino- ja työllisyystilanteen tukemiseen, paikallisille ihmisille koituneiden vahinkojen korjaamiseen sekä ympäristöhaittojen ehkäisemiseen ja ympäristönsuojeluun. Tätä on jokaisen kansanedustajan syytä tykönään miettiä. 

 

Hallituksen tulee kunnioittaa edellisen eduskunnan budjetti- ja päätöksentekovaltaa

Hallitus on päättänyt olla kohdentamatta 21.5.2015 mennessä kertyneet päästöoikeuksien huutokauppatulot kehitysyhteistyöhön ja kansainväliseen ilmastorahoitukseen. Näin se leikkaa edellisen eduskunnan budjetti- ja päätöksentekovaltaa, sillä vuoden 2013 kehysriihessä hallitus päätti kompensoida kehitysyhteistyöhön tehtyjä määrärahaleikkauksia kohdentamalla päästöoikeuksien huutokauppatuloja kehitysyhteistyöhön. 

Sipilän hallitusohjelmassa sanotaan, että hallitus ei enää kohdenna päästöoikeuksien huutokauppatuloja kehitysyhteistyöhön vuoden 2016 alusta lähtien. Tähän päätökseen on mahdollista varautua, mutta jo sovituista varoista leikkaamiseen ei ole ollut mahdollista varautua. 

Hallituksen päätös tuli surullisena yllätyksenä kaikille yhteistyökumppaneille, sillä valtionvarainministeri Alexander Stubb on useaan kertaan vakuuttanut, että hallituksen toinen lisätalousarvio on puhtaasti tekninen lisätalousarvio. Ennen uuden vaalikauden alkamista kertyneiden päästöoikeuksien leikkaaminen ei ole tekninen päätös, se on todella merkittävä poliittinen arvovalinta. Vihreät edellyttävät, että hallitus korjaa päätöksen seuraavassa lisätalousarviossa.


Valiokunnan mietintö ja siihen jätetyt vastalauseet: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/TalousarvioMietinto/Sivut/VaVM_1+2015.aspx