Vihreät ei anna periksi Suomen hyvinvointivaltion unelmasta – haastamme kelloja taaksepäin kääntävän hallituksen

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö avasi Vihreiden puoluekokouksen Oulussa haastamalla hallitusta ja korostamalla Vihreiden vaihtoehtoa.

- Hallitus sanoo, että kaikkien pitää kärsiä. Se antaa periksi hyvinvointivaltion unelmasta. Se kääntää kelloja historiaan haluamalla pidempiä työpäiviä niille, jotka jo ovat töissä, sekä leikkaa koulutuksen tasa-arvosta ja tulevaisuudesta. Vihreät ei anna periksi edellisten sukupolvien unelmasta siitä, että huominen voi olla parempi kaikille suomalaisille yhteisellä työllämme, Niinistö totesi.

Leikkaukset kohdistuvat epätasa-arvoisesti: koulutuksesta ei saa leikata

Niinistön mukaan hallituksen leikkauslista kohdistuu epätasa-arvoisesti.

- Hallitus leikkaa työttömiltä, opiskelijoilta, eläkeläisiltä, lapsiperheiltä ja, ennen kaikkea, se leikkaa koulutuksesta. Se leikkaa koulutuslupauksestamme jokaiselle nuorelle. Se leikkaa siitä vapauden lupauksesta, että tässä maassa kaikilla on yhtälaiset mahdollisuudet hyvään koulutukseen, perhetaustasta riippumatt, Niinistö sanoi.

- Jokainen suomalainen vaaleissa äänesti puoluetta, joka lupasi että koulutuksesta ei leikata. Jokainen suomalainen oli siis vihreiden kanssa tästä samaa mieltä. Me pidämme lupauksestamme kiinni. Haastamme hallituksen luopumaan koulutuksen leikkauksista. Vihreiden ehdotus vähentää ympäristöhaitallisia tukia 800 miljoonalla eurolla korvaisi kaikki leikkaukset koulutuksesta. Kaikki voittaisivat, kun samalla riippuvuus tuontiöljystä vähenee ja kotimaisia biopolttoaineita voitaisiin edistää, Niinistö korosti.

Vihreä vaihtoehto

Vihreät tarjoavat hallitukselle vaihtoehdon ylisuurille ja väärin kohdennetuille leikauksille.

- Vihreiden vaihtoehdossa suoraa budjettisopeutusta olisi korkeintaan kaksi miljardia euroa. Sen rinnalla toteuttaisimme hallitusta rohkeammin ihmisiä työelämään nostavia uudistuksia,työperäisen maahanmuuton helpottamista, pienyrittäjyyden helpottamista sekä kasvualojen vauhdittamista energiaremontilla ja investoinneilla. Ratkaisevaa on, että kuinka moni suomalainen on työelämässä, Niinistö totesi.

- Luomalla 200 000 uutta työpaikkaa seuraavan viiden vuoden aikana saisimme jo tasapainotettua valtion budjettia 4,5 miljardia euroa, Niinistö kertoi.

Yhteistyötä

Niinistö peräänkuulutti tahtoa puolustaa ja kehittää suomalaista hyvinvointivaltiota. Hän haluaa koota hyvinvointivaltiota uudistavat ja tulevaisuuteen katsovat voimat yhteen jatkamaan tätä työtä. Hän haluaa tällä yhteistyöllä ratkottavan aikamme suuria ongelmia, kuten työelämän murrosta, talouden murrosta ja ympäristökriisejä.

- 1800-luvun lopulta alkaen työväenliike ja edistykselliset, sosiaaliliberaalit porvarit, aloittivat yhdessä työn hyvinvointivaltion rakentamiseksi. Me haluamme jatkaa tätä työtä, ratkaista aikamme haasteet yhdessä. Tällaista eteenpäin katsovien liikkeiden yhteistyötä tarvitaan, jotka haluavat uudistuksilla parantaa ihmisten arkea ja työllisyyttä. Ei anneta periksi, Niinistö sanoi.

- Vihreiden paikka on olla rakentamassa tätä yhteistyötä. Meidän tulee pyytää ihmisiä mukaan työhön paremman huomisen eteen. Meidän tulee koota yhteen myös puolueita oppositiossa, jotta voimme haastaa ja tarjota Suomelle parempia vaihtoehtoja,kuin hallituksen suunnitelmissa on. Kaikki suomalaiset ovat tervetulleita tähän työhön. Mitä enemmän se saa kannatusta, sitä enemmän hallituksen on otettava tämä ihmisten viesti vakavasti, Niinistö totesi.

Lue Ville Niinistön koko puhe täältä -->