— Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-Kahiluoto: Työelämän tasa-arvo mukaan yhteiskuntasopimukseen

Outi Alanko-Kahiluoto

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto toteaa, että hallitus on unohtanut yhteiskuntasopimuksesta tasa-arvon, koska luulee sen jo toteutuneen.

- Hallitusohjelma ei sisällä yhtään tasa-arvoa lisäävää toimenpidettä. Siinä ei puututa palkka-tasa-arvoon, ei eriytyneisiin työmarkkinoihin eikä hoivavastuun jakamiseen. Päinvastoin hoivavastuun siirtäminen yhteiskunnalta koteihin vaikeuttaa tasa-arvon toteutumista entisestään, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Hallituksen sukupuolisokeus näkyy myös yhteiskuntasopimuksen ensimmäisessä luonnoksessa.

- Työelämän tasa-arvoa se ei edistä: jos määräaikaisten työsuhteiden solmimista helpotetaan, naisten pätkätyöt tulevat lisääntymään entisestään. Nuorten naisten pätkätyöt ovat tasa-arvo-ongelma, jolla on merkittävät vaikutukset kansantaloudelle. Katkokset työhistorian alussa heijastuvat urakehitykseen koko työuran ajan vähentäen naisten työpanoksen kansantaloudellista arvoa. Akavan selvityksen mukaan 36 % alle 35-vuotiaista koulutetuista naisista on pätkätöissä, samanikäisistä miehistä 21 %.

- Keinoja tasa-arvon lisäämiseen olisivat esimerkiksi anonyymit työnhaut, mahdollisimman läpinäkyvät palkkausjärjestelmät ja siihen yhdistettynä luottamusmiehille hyvät tiedonsaantioikeudet, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Pohjoismaisessa vertailussa Suomen heikoksi kohdaksi on osoittautunut nuorten naisten työllisyys (kuva alla). Toisinpäin ajateltuna se tarkoittaa, että myös suurin työllistymispotentiaali on juuri nuorissa synnytysikäisissä naisissa. Toimiva päivähoito on ehdoton edellytys pienten lasten äitien ja etenkin yksinhuoltajien työssäkäynnille.

- Suomessa on vuosikymmeniä tehty pitkäjänteistä työtä tasa-arvon hyväksi. Yhteiskuntasopimus tarjoaisi hallitukselle tilaisuuden jatkaa osaltaan tätä työtä ja paikkailla sitä mikä hallitusohjelmassa unohdettiin.

Hallituksen tulisi asettaa yhteiskuntasopimuksen tavoitteeksi naisten työssäkäynnin edistäminen ja työelämän tasa-arvon parantaminen. Minimissään pitäisi viimein tasata vanhemmuudesta työnantajille aiheutuvat suorat kustannukset. Askeleet kohti 6+6+6 –mallia vanhempainvapaiden jaossa olisi jo vahva näyttö tasa-arvon edistämisestä.

- Tasa-arvon ottaminen mukaan yhteiskuntasopimukseen tekisi sopimuksesta myös tasapainoisemman ja yleisesti hyväksyttävämmän. Se parantaisi myös työllisyyttä, vahvistaisi taloutta ja lisäisi ihmisten hyvinvointia.

Hallituksen tehtävänä on myös puolustaa kolmikantaneuvotteluissa työmarkkinoillaheikommassa asemassa olevia eli edistää neuvottelupöydissä myös silpputyöntekijöiden, itsensä työllistäjien, mikroyrittäjien ja freelancereiden asemaa, joka helposti unohtuu niin työnantajaa kuin työntekijäitä edustavilta keskusjärjestöiltä. 

TAUSTAA:

Luonnos ensimmäiseksi yhteiskuntasopimukseksi:

http://im.mtv.fi/blob/5064214/1899257a526ee5ee78a27aa205ce3daa/yhteiskuntasopimus-data.pdf