— Emmi Riikonen

Ville Niinistö: Yhteiskuntasopimuksella tuettava pienyrittäjiä

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö vaati tänään 16.7.2015 Porin SuomiAreenalla pienyrittäjien huomioimista yhteiskuntasopimuksessa. Tällä hetkellä sopimus nojaa vahvasti teolliseen vientiin.

 - Suomessa on pitkään tehty politiikkaa, jossa keskiössä on vienti ja suurten yritysten kansainvälinen kilpailukyky. Se on muovannut myös rakenteita. Hyvinvointimme on rakentunut vahvoille, mutta kapeille harteille. Se kasaa riskejä tietyille alueille ja aloille, ja vaikeuttaa myös nykyisestä finanssikriisistä selviämistä, Niinistö toteaa.

Hintakilpailukyvyn ja sitä kautta vientivetoisen teollisuuden kasvumahdollisuuksien parantaminen on tärkeää, mutta se ei riitä.

- Hyvinvointimme hartioita on levennettävä. On kannustettava yrittäjyyteen ja yritysten kasvuun. On vahvistettava palvelualoja ja huolehdittava osaamisesta ja tutkimuksesta. Vauhdilla muuttuvassa maailmassa osaaminen on voimavara, josta kannattaa pitää huolta, jos aikoo pärjätä myös tulevaisuudessa. Siksi tutkimuksesta ja julkisesta t&k-rahoituksesta ei kannata hallituksen tavoin leikata, Niinistö sanoo.

Vihreät toimet yrittäjyyden helpottamiseksi:

1. Kannustetaan pieniä yrityksiä työllistämään: Vauhditetaan pienten yritysten kasvuhakuisuutta myöntämällä niille vuoden määräaikainen huojennus ensimmäisten työntekijöiden sivukuluista. Tehdään näin kynnys palkata ensimmäiset työntekijät mahdollisimman matalaksi ja tavoitellaan pienten yritysten työllisyydessä eurooppalaista keskitasoa.

2. Vahvistetaan palvelualaa: Yhteiskuntasopimuksen yhteydessä on luvattu lisärahaa teollisuuteen ja infrastruktuuriin, mutta kotimaan palvelualat saavat selvitä omin päin. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan kannattavuus heikkenee ja henkilöstön määrä vähenee.

Hallituksen pitäisi tulla alaa vastaan ja laskea ravintoloissa käytetyn alkoholin arvonlisäveroa samalle tasolle ravintolaruoan kanssa (24 % >14 % =81 miljoonaa euroa vuodessa dynaamisilla vaikutuksilla). Veronkevennys on perusteltua myös alkoholipolitiikan näkökulmasta, sillä anniskelu on monelta kannalta alkoholin viisain jakelukanava.

3. Helpotetaan yrittämisen aloittamista: Yrittäjyyden aloittamista tuetaan nyt erittäin kysytyllä starttirahalla. Ehdotan, että sallitaan ihmisten ryhtyä yrittäjiksi sinä aikana kun he saavat ansiosidonnaista. Käytännössä toimi tarkoittaisi samalla sitä, että starttirahaa riittäisi huomattavasti useammalle kuin nykyään. Yrittäjyyden alkuun liittyvien riskien pienentäminen tuo varmasti lisää yrittäjiä.

4. Parannetaan itsensä työllistäjien asemaa: Suomessa on jo 150 000 itsensä työllistäjää. Itsensä työllistäjiin lasketaan yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat**. 150 000 on vain noin 6 prosenttia työvoimasta, mutta huomattavaa on, että määrä on kaksinkertaistunut 20 vuodessa ja jatkaa kasvuaan.

Nykyinen työlainsäädäntömme ja sosiaaliturvamme eivät itsensä työllistäjien osalta ole kaikilta osin kohdallaan. Yhteiskuntasopimus olisi oikea paikka selventää ja parantaa näiden ihmisten sosiaaliturvaa erilaisissa tilanteissa. Tavoitteeksi tulisi ottaa kattava turva, joka vastaa tasoltaan palkansaajan sosiaaliturvaa.

5. Panostetaan tulevaisuuteen: Vauhdilla muuttuvassa maailmassa osaaminen on voimavara, josta kannattaa pitää huolta jos aikoo pärjätä myös tulevaisuudessa. Hallituksen tulisi peruuttaa t&k-leikkaukset ja huolehtia siitä, että voimme menestyä myös tulevaisuudessa. Leikkausten sijaan on tähdättävä siihen, että saadaan samasta rahasta enemmän irti: käytetään julkista t&k-rahaa vipuna yksityisen rahan saamiselle. Otetaan tavoitteeksi, että olemme t&k-rahoituksessa OECD:n kärkikaartia. 

Lue koko puhe >