— Emmi Riikonen

Ville Niinistön linjapuhe: Hallituksen peruttava koulutusleikkaukset, uudistettava työelämää ja helpotettava pienyrittäjyyttä

Oppositiojohtaja Ville Niinistö piti linjapuheen torstaina 16.7.2015 kesäisellä SuomiAreenalla. Niinistö kommentoi ajankohtaista Fennovoiman hanketta.

- Jopa ministeriö on todennut nyt kroatialaisen omistajan epäuskottavaksi. Eduskunnan asettamat ehdot kotimaisuudelle ja ydinvoimaosaamiselle eivät Fennovoiman hakemuksessa toteudu. Nyt on jäljellä vain yksi uskottava vaihtoehto. Hallituksen on pikaisesti hylättävä Fennovoiman hakemus. Nyt on aika laittaa kotimaiset pääomat kotimaisiin uusiutuviin - ja saada Suomen talous nousuun.

Niinistö kommentoi puheessaan hallituksen kovia leikkaussuunnitelmia koulutuksesta ja heikompiosaisilta. Vihreät haluaa uudistuksia, jotka nostavat ihmisiä työelämään ja helpottavat yrittäjyyttä. Ylisuuret leikkaukset ja lapsista säästäminen on hallituksen arvovalinta, joka on haastettava.

- Koulutukseen kohdistuvia yli 600 miljoonan euron leikkauksia ei voi hyväksyä. Leikkaukset lisäävät lasten luokkayhteiskunnan uhkaa – meidän on saatava hallitus perumaan koulutusleikkaukset sekä kohtuullistamaan ylisuuret leikkaukset, Niinistö sanoo.

- Vaarana ylisuurista leikkauksista on kotimaisen kysynnän entistä vakavampi kutistuminen,
koulutuksen tason romahduttaminen sekä köyhyyden lisääntyminen.

Niinistö painotti puheessaan myös työelämän uudistuksia ja yrittäjyyden helpottamista. Suomen talous ja työllisyys lähtevät nousuun, kun nykyiset pienet yritykset alkavat työllistää.

- Jos Suomen pienet yritykset työllistäisivät yhtä hyvin, kuin eurooppalaiset pienyritykset keskimäärin, syntyisi Suomeen 65 000 uutta työpaikkaa. Näiden 65 000 työpaikan lisäksi
joustavammalla sosiaaliturvalla ja yrittäjyyden edellytysten parantamisella autettaisiin kymmenet tuhannet suomalaiset luomaan itselleen työpaikat.

Suomessa on pitkään tehty politiikkaa, jossa keskiössä on vienti ja suurten yritysten kansainvälinen kilpailukyky.

- Hyvinvointimme hartioita on levennettävä. On kannustettava yrittäjyyteen ja yritysten kasvuun. On vahvistettava palvelualoja ja huolehdittava osaamisesta ja tutkimuksesta. Vauhdilla muuttuvassa maailmassa osaaminen on voimavara, josta kannattaa pitää huolta, jos aikoo pärjätä myös tulevaisuudessa. Siksi tutkimuksesta ja julkisesta t&k-rahoituksesta ei kannata hallituksen tavoin leikata, Niinistö sanoo.

Niinistö esitteli puheessaan vihreät toimet yrittäjyyden helpottamiseksi:

1. Kannustetaan pieniä yrityksiä työllistämään: Vauhditetaan pienten yritysten kasvuhakuisuutta myöntämällä niille vuoden määräaikainen huojennus ensimmäisten työntekijöiden sivukuluista.

2. Vahvistetaan palvelualaa: Yhteiskuntasopimuksen yhteydessä on luvattu lisärahaa teollisuuteen ja infrastruktuuriin, mutta kotimaan palvelualat saavat selvitä omin päin. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan kannattavuus heikkenee ja henkilöstön määrä vähenee.

3. Helpotetaan yrittämisen aloittamista: Yrittäjyyden aloittamista tuetaan nyt erittäin kysytyllä starttirahalla. Ehdotan, että sallitaan ihmisten ryhtyä yrittäjiksi sinä aikana kun he saavat ansiosidonnaista.

4. Parannetaan itsensä työllistäjien asemaa: Suomessa on jo 150 000 itsensä työllistäjää. Itsensä työllistäjiin lasketaan yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, freelancerit ja apurahansaajat. 150 000 on vain noin 6 prosenttia työvoimasta, mutta huomattavaa on, että määrä on kaksinkertaistunut 20 vuodessa ja jatkaa kasvuaan.

5. Panostetaan tulevaisuuteen: Vauhdilla muuttuvassa maailmassa osaaminen on voimavara, josta kannattaa pitää huolta jos aikoo pärjätä myös tulevaisuudessa.


Lue koko puhe > 

Lue lisää yrittäjyyden helpottamisen keinoista: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2015/07/ville-niinisto-yhteiskuntasopimuksella-tuettava-pienyrittajia