— Emmi Riikonen

Ville Niinistön linjapuhe SuomiAreenassa 2015

Hyvää kesää Suomi, Pori ja SuomiAreenan osallistujat!

Me vihreät uskomme siihen, että huominen voi olla parempi. Että Suomesta voidaan tehdä meille kaikille parempi maa.

 

Kevään vaaleissa oli vastakkain erilaiset käsitykset yhteiskunnasta ja ihmisestä. Vihreät uskoo siihen, että Suomi nousee taloudellisesti vain panostamalla ihmisiin ja yhteisen ympäristömme vaalimiseen. Siihen, että on tehtävä sellaisia uudistuksia, joilla luodaan uusia kasvualoja ja yrittäjyyttä, sellaisia uudistuksia, joilla ihmisten on helpompi päästä työelämään ja saada nykyajan tarpeisiin sopivaa turvaa. Talous nousee panostamalla ihmisiin. Ei leikkaamalla köyhiltä tai lastemme koulutuksesta.

Me voitimme vaalit, mutta saimme perusoikeistolaisen hallituksen. Hallitus on ensimmäisinä kuukausinaan muuttanut kuvaa Suomesta. Se on niin kotimaassa kuin maailmalla leikannut heikompiosaisilta. Se on hylännyt solidaarisuuden ja tasa-arvon - Suomen suuret vahvuudet. Se leikkaa lastemme koulutuksesta ja tutkimuksesta, se leikkaa tulevaisuuden kasvusta ja lasten luokkayhteiskunnan uhka lisääntyy. Se leikkaa julkisen sektorin naisvaltaisilta aloilta. Se leikkaa lapsiperheiltä ja pienituloisilta eläkeläisiltä. Se leikkaa ympäristön- ja luonnonsuojelusta. Se on antanut työllisyysmäärärahojen loppua, jolloin työttömille ei voida tarjota mahdollisuuksia päästä takaisin työhön. Se leikkaa kehitysyhteistyön kautta maailman kaikkein köyhimmiltä - sadat tuhannet heikoimmassa asemassa oleva lapset menettävätnSuomen valtion antaman mahdollisuuden päästä koulutukseen.

Hallitus käyttäytyy Euroopan unionissa sulkeutuneena saarekkeena, jota ei kiinnosta ihmisten hätä Syyriassa eikä euroalueen talouden vakauden turvaaminen vastuullisella ratkaisulla Kreikan kriisissä. Hallitus on joka käänteessä valinnut kovat arvot, itsekkyyden ja lyhytnäköisyyden sen sijaan, että se vaalisi talouden uudistamista ihmisten ehdoin. Että se puolustaisi jokaisen ihmisarvoa. Nämä ovat arvovalintoja. Valintoja joita hallitus on halunnut tehdä. Ei ole mitään pakkoa tehdä ylisuuria leikkauksia. Ei ole mitään pakkoa leikata lastemme koulutuksesta tai naisvaltaisilta aloilta. Näistä valinnoista kärsivät tavalliset suomalaiset ihmiset. Ja näitä valintoja me haluamme haastaa. Meidän on uudistettava hyvinvointivaltiota, jotta se voidaan pelastaa - ei itse romutettava sitä.

Hyvät ystävät,

Me lupasimme puolustaa suomalaista työtä. Oppositiosta työmme suomalaisen työn puolesta jatkuu. On löydettävä tapoja työllistää, jotta kovien leikkausten aiheuttamat irtisanomiset eivät pahenna kohtuuttomasti työttömyystilannetta.

Me lupasimme suojella ympäristöä. Ympäristö jää helposti jalkoihin,  kun tehdään hätiköityjä päätöksiä vaikeissa oloissa. Nyt on monta paikkaa, jossa ympäristön suojeleminen ja työllisyyden parantaminen kulkevat käsi kädessä.

Me lupasimme taistella köyhyyden poistamiseksi. Meidän pitää tehdä hartiavoimin työtä, jotta voimme olla vähentämässä köyhyyttä.

Me lupasimme parantaa suomalaista koulua. Koulutukseen kohdistuu nyt 600 miljoonan leikkaukset ja meidän on saatava hallitus luopumaan noin kovasta koulutuksen alasajosta.

Me lupasimme vaaleissa – ja me jatkamme vaalilupaustemme mukaista politiikkaa.

 

Hyvät ystävät,

Vaalien jälkeen oltiin eräällä tapaa t-risteyksessä. Vanhaan suuntaan ei päässyt ja vaihtoehdot olivat keskenään vastakkaiset Vihreät lähti hallitustunnusteluihin tarjoamaan sen toisen vaihtoehdon. Vaalikampanjoiden perusteella näytti, että oli mahdollista rakentaa myös kasvua luova ja hyvinvointia puolustava hallitus. Mutta Sipilä valitsi meille vastakkaisen suunnan. Suunnan jossa leikataan tavalla, jota edes Sipilä itse ei voinut vaalikeskusteluissa hyväksyä. Meille se tarkoitti tehtävää keskeisenä oppositiopuolueena. Nyt meidän tehtävämme on puolustaa niitä, jotka ovat jäämässä perusoikeiston jyrän alle. Meidän tehtävänämme on haastaa hallitus korjaamaan linjaansa.

Koulutusleikkaukset on peruttava. Ylisuuret leikkaukset on kohtuullistettava. Työelämään pääsyä on helpotettava. Uusia kasvualoja on nostettava.

Meidän tehtävämme on osoittaa, ettei talouspolitiikkaa voi rakentaa myyteille. Meidän tehtävämme on haastaa tämä perusoikeistolainen hallitus korjaamaan linjaansa, ennen kuin on liian myöhäistä. Vaarana ylisuurista leikkauksista on kotimaisen kysynnän entistä vakavampi kutistuminen, koulutuksen tason romahduttaminen sekä köyhyyden lisääntyminen.

Muut oppositiopuolueet – teitä tarvitaan tässä työssä.

Tarvitsemme koko opposition voiman ja osaamisen haastamaan yhdessä hallitusta – Meidän on haastettava hallitusta solidaarisen, tasa-arvoisen ja liberaalin Suomen puolustamiseksi.

Sellaisen Suomen, jossa jokaisella on tilaa olla omanlaisensa.

Jossa ihmisiä nostetaan työelämään.

Jossa ketään ei jätetä yksin.

 

Hyvät ystävät,

Haluan nostaa nyt muutamia esimerkkejä siitä, mitä todella pitäisi tehdä. Jotta Suomi olisi tulevaisuudessa vahvempi ja parempi. Suomen pitää investoida pienyrityksiin ja tukea niitä jotka työllistävät itsensä.

Aiemmin Suomea rakennettiin suurten yritysten ja tehtaiden varaan ja harvojen alojen kapeille harteille perustuvaksi kansantaloudeksi. Ensin nojattiin metsäteollisuuteen,
sitten Nokiaan ja nyt on monta vuotta etsitty uutta Nokiaa.

Suomessa rakennettiin malli, joka kestää muutoksia huonosti. Rakennettiin järjestelmä, joka perustui suurille alkuinvestoinneille ja massatuotannolle. Rakennettiin jäykät ja hitaat rakenteet. Rakenteet jotka eivät yksinkertaisesti sovi nykyaikaan. Rakenteet, joilta putosi pohja jo ennen edellistä lamaa.

Kesän ajankohtainen farssi Fennovoiman rakennusluvista ja sitä edeltäneet periaatepäätökset ovat taas yksi esimerkki talouspolitiikasta, jossa kiimaisesti haetaan suuria, hitaita ja taloudellisesti riskialtiita ratkaisuja.

Viimeistään nyt pitää puhaltaa peli poikki. Juuri nyt Suomi tarvitsee työpaikkoja - paljon uusia työpaikkoja.

On sulaa hulluutta investoida miljardeja hankkeeseen, joka tuottaa teollisuudelle sähköä aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua ja sitoo meitä energiariippuvuuteen Venäjästä.

Jopa TEM on todennut kroatialaisen omistajan epäuskottavaksi. Eduskunnan asettamat ehdot kotimaisuudelle ja ydinvoimaosaamiselle eivät Fennovoiman hakemuksessa toteudu. Nyt on jäljellä vain yksi uskottava vaihtoehto. Hallituksen on pikaisesti hylättävä Fennovoiman hakemus. Nyt on aika laittaa kotimaiset pääomat kotimaisiin uusiutuviin: ja saada Suomen talous nousuun.

Aivan erityisen järjetön Fennovoiman hanke on siksi, että energia-ala voisi työllistää melkein heti muun muassa Salossa Microsoftilta lopputilin saavia: Juuri Salossa olisi uusiutuvan energian teollisuutta, jolla olisi myös paljon työtä, jos olisi kotimaista kysyntää.

Ydinvoimalan luvan epääminen olisi parasta työllisyyspolitiikkaa vuosiin. Eikä pelkästään Salolle vaan koko Suomelle. Eikä vain tekohengitykseksi vaan pitkäkestoisesti. Se olisi myös politiikkaa, joka auttaa niin suuria kuin pieniäkin yrityksiä kaikkialla Suomessa.

Pian nähdään kumpi voittaa – kiima rakentaa SUURTA , KALLISTA ja HIDASTA, vai halu työllistää ja tukea suomalaista vientiä globaalisti kasvavalla alalla.

 

Mitä Vihreät tekisivät toisin?

Viennin tukeminen politiikkatoimin on ollut perusteltua, mutta silmien ummistaminen pienten yritysten tilanteelta ei. Vahvasti teolliseen vientiin nojaava talouspolitiikka jatkuu myös yhteiskuntasopimuksessa. Hintakilpailukyvyn ja vientivetoisen teollisuuden kasvumahdollisuuksien parantaminen on tärkeää, mutta se ei riitä. On autettava Suomea selviämään siitä murroksesta, jota nyt käymme läpi.

Hyvinvointimme ei tulevaisuudessa aiemmassa määrin nojaa suuryrityksiin vaan pk-sektoriin, jopa mikroyrityksiin ja itsensä työllistäjiin.

Emme elä vain viennistä vaan myös kotimaisesta kysynnästä. Tulevaisuuden talous ei ole riippuvaista suurista ja kalliista koneista. Miljoonabisnestä voi tehdä kivijalkakaupasta ostetuilla laitteilla.

 

Suomen talous ja työllisyys lähteävät nousuun, kun nykyiset pienet yritykset alkavat työllistää. Jos Suomen pienet yritykset työllistäisivät yhtä hyvin, kuin eurooppalaiset pienyritykset keskimäärin, syntyisi Suomeen 65 000 uutta työpaikkaa. Näiden 65 000 työpaikan lisäksi joustavammalla sosiaaliturvalla ja yrittäjyyden edellytysten parantamisella autettaisiin kymmenet tuhannet suomalaiset luomaan itselleen työpaikat.

Eikä kyse ole lumenpudottajista, tai joogaohjaajista vaan itsensätyöllistäjille löytyy tehtävää lähes kaikilta talouden sektoreilta. Hitaiden ja kömpelöiden goljattien aika on ohi, eläköön tuhansien ketterien ja erilaisten, tämän päivän olosuhteisiin reagoivien yritysten aika.

Maailman markkinat ovat palveluliiketoiminnan. Eikä palvelut ole vain sitä, että pesemme toistemme paitoja. Kuten Soini joitain vuosia sitten veisteli. Digitalisaatio mahdollistaa palveluiden myynninKankaanpäästä New Yorkiin ja Shanghaihin. Toiselle puolelle maailmaa on välillä jopa helpompi tarjota nopeita palveluita. Kun Hollywoodista illalla tehdään tilaus, ehtii suomalainen yritys tehdä täyden työpäivän ennen kuin amerikkalainen tilaaja palaa toimistolle.

Suomessa on lopetettava palveluiden väheksyminen juuri palveluissa voimme hyödyntää, tärkeintä luonnonvaraamme, suurinta rikkauttamme korkeasti koulutettua väestöämme.

Palvelut ovat monipuolinen talouden kenttä, jolla laaja-alainen osaamisen kääntyy kansantaloudellisesti tuottavaksi.

Palveluista syntyy verotuloja, työllisyyttä ja hyvinvointia pienillä ympäristövaikutuksilla.

Julkistimme tänään viisi ehdotusta yrittäjyyden lisäämiseksi Suomessa:

1. pienyrittäjyyden helpottaminen leikkaamalla ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän sivukulut vuodeksi

2. Palvelualojen vahvistaminen esimerkiksi alentamalla ravintoloissa nautitun alkoholin arvonlisävero 14 prosenttiin.

3. Yrittäjyyden aloittamisen helpottaminen mahdollistamalla ansiosidonnaisen etuuden muuttaminen starttirahaksi.

4. Itsensätyöllistäjien ja yksinyrittäjien sosiaaliturvan nostaminen palkansaajan tasolle.

5. Perutaan julkisen T&K rahoituksen leikkaukset ja lisätään kasvupakettia kasvualojen ja kasvuyrittäjyyden vauhdittamiseksi.

 

Tällaisia toimia Suomi tarvitsee. Ei ylisuurten leikkausten näivettävää politiikkaa.

Näihin uudistuksiin haastamme hallitusta. Näissä asioissa uskomme, että voimme tehdä yhteistyötä hallituksen kanssa. Tartu yhteistyön käteen, Juha Sipilä.

 

Hyvät ystävät,

SuomiAreenan pääteemana on tänä vuonna koulutus. Koulutus onkin teemana poikkeuksellisen ajankohtainen, kun perusoikeisto petti kylmästi vaaleissa antamansa lupaukset. Kaikki puheenjohtajat ilmoittivat mm. OAJ:n paneelissa tammikuussa, ettei koulutuksesta leikata.

Ei mennyt puoltakaan vuotta, kun jo leikattiin koulutuksesta. Eikä aivan vähän leikattukaan. Koulutuksesta leikattiin yli 600 miljoonaa euroa. 600 miljoonaa.

Hallituspuolueet puhuivat myös työpaikkojen luomisesta, mutta muun muassa koululeikkaukset ovat kova irtisanomispäätös.

 

Hallitus puhuu vastuusta tuleville sukupolville puolustaessaan kovaa leikkauslistaa. Koulutuksesta leikkaaminen kädenojennuksena tuleville sukupolville on yhtä mieletöntä kuin vanhemmilta olisi näännyttää lapsensa liian vähällä ruualla, jotta voisi antaa perinnön.

Vastuullinen poliitikko varmistaa, että tulevilla sukupolvilla on edellytykset selvitä odotettavissa olevista haasteista. Nyt hallitus yrittää pienentää velkaa, mutta vie samalla edellytykset selvitä pienistäkään veloista tai ylipäätään selvitä yhä kovemmassa maailmassa.

 

Tulevat sukupolvet tulevat elämään maailmassa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat. Tulevien sukupolvien aikuistuessa moni yhteiskunnan perusrakenteista joudutaan rakentamaan uudelleen. Silti hallitus on leikkaamassa juuri koulutuksesta. Se haluaa laskea lastemme koulutuksen tasoa. Päivähoidosta korkeakoulutukseen.

Tuleva sukupolvi on Suomessa ensimmäinen, joka on matalammin koulutettu kuin vanhempansa. Se että tätä kutsuu vastuullisuudeksi, on joko ymmärtämättömyyttä tai yritys väittää musta valkoiseksi.

Hyvät ystävät,

Elämme maailmassa, jossa riippuvuussuhteet yli rajojen ovat syvät. Suomi on menestynyt avoimena taloutena, osana yhdentyvää Eurooppaa.

Yksin emme jatkossakaan pärjää. Ei käännetä maailmalle selkäämme. Me voimme menestyä maana, joka varmistaa turvallisuuttaan rakentavana osana Euroopan unionia. Siksi on löydettävä ratkaisu, jolla EU:n talous nousee yhdessä. Se vahvistaa myös turvallisuuttamme.

Ei käännetä selkäämme myöskään ainoalle maapallollemme ja suomalaiselle luonnolle. Ihminen ei voi voittaa, jos  se julistaa sodan ympäristöä vastaan. Koko hyvinvointimme on riippuvainen luonnon ekosysteemeistä. Siksi ilmastonmuutoksen torjuminen,  saastumisen ehkäisy ja luonnon monimuotoisuuden puolustaminen on myös aikamme suuri talouskysymys. Ilman kestävää luontosuhdetta ei ole kestävää taloutta.

Me voimme menestyä maana, joka ratkoo ilmastonmuutoksen uhkaa ottamalla käyttöön uusiutuvaa energiaa ja myymällä puhdasta ympäristöteknologiaa maailman kärjistyvien ympäristökriisien ratkaisemiseen.

Luovutaan kivihiilestä. Luovutaan öljyriippuvuudesta. Otetaa käyttöön kotimaiset uusiutuva energialähteet: valjastetaan aurinko, tuuli, maaperämme lämpö, metsiemme puut, materiaalien kierrätys ja energiatehokkuus lastemme tulevaisuuden luomiseen.

 

Hyvät ystävät,

Me suomalaiset pärjäämme, kunhan pidämme yhtä. Meillä pitää olla rohkeutta uudistua. Meillä pitää olla rohkeutta nähdä maailman muutos. Meillä pitää olla rohkeutta puolustaa jokaisen ihmisarvoa  ja yhteistä ympäristöämme.