— Emmi Riikonen

Vihreä talous: työllisyysastetta nostamalla leikkaustarve puoliksi

Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokous järjestetään 18.-19.8.2015 Jyväskylässä.

Tänään kokouksen päätyttyä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Krista Mikkonen ja puolueen varapuheenjohtaja Touko Aalto esittelivät vihreää vaihtoehtoa hallituksen talouspolitiikalle.

- Vihreillä ja hallituksella on sama tavoite: talouden tasapaino ja kestävyysvajeen kurominen umpeen. Toisin kuin hallitus näemme kuitenkin, että talouspolitiikka voi nojata myös maltillisempaan sopeutustahtiin ja reippaampiin, tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin. Tarvittaessa voimme käyttää kaksi vaalikautta talouden tasapainottamiseen. Kun menemme uudistukset edellä, luomme kasvua ja työllisyyttä emmekä ota leikkauksiin liittyviä riskejä, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Vihreät tavoittelee hallituksen näkemystä korkeampaa työllisyysastetta, mikä onnistuessaan puolittaa leikkaustarpeen.

- Suomen työllisyysaste on mahdollista saada nousemaan lähemmäksi sitä, mitä se on muissa Pohjoismaissa. Vihreän työllisyyspolitiikan kulmakivet ovat perustulo ja energiavallankumous sekä muut globaalit kasvualat.

- Sopeutuksia haetaan niin sanotusti kolmesta korista. Näitä ovat verot ja harmaa talous, menoluonteiset vähennykset kuten ympäristölle haitalliset tuet sekä menojen leikkaukset ja maksujen korotukset.

Vihreiden mallissa keskeistä on pienituloisten verotuksen keventäminen myös etuuksien ja eläkkeen saajilla.

- Esitämme kokonaisuutta, joka kaventaa tuloeroja ja vähentää köyhyyttä. Sopeutusten taakka on jaettava verotuksen kautta myös hyvätuloisille palkansaajille ja kohdennetusti vauraimpaan väestönosaan.

Touko Aalto kritisoi hallituksen koulutusleikkauksia.

- Koulutusleikkaukset voidaan korvata karsimalla ympäristöhaitallisia tukia. Hallitus on puuttunut ympäristölle haitallisiin tukiin erittäin maltillisella kädellä, vain 180 miljoonan euron edestä. Karsimista voitaisiin tehdä tämän päälle 600 miljoonalla eurolla, mikä vastaisi tuoreen hallituksen juuri koulutukseen tekemiä säästöjä. Tukia voidaan karsia niin, että yhteen sektoriin kohdistuvat leikkaukset pysyvät maltillisina, Aalto kuvailee.

Suomessa on pitkään tehty politiikkaa, jossa keskiössä on vienti ja suurten yritysten kansainvälinen kilpailukyky.

- Tulevaisuudessa näkökulmaa on laajennettava. On helpotettava yrittämisen aloittamista, kannustettava pieniä yrityksiä työllistämään ja parannettava itsensätyöllistäjien asemaa. Työelämä muuttuu ja politiikan on oltava mukana tässä muutoksessa, Krista Mikkonen kuvailee.

Vihreät julkaisee oman vaihtoehtonsa hallituksen budjetille syksyllä 2015.

Talousohjelma >