— Emmi Riikonen

Vihreiden varjohallitusohjelma: Rakennetaan ihmisille parempi huominen

Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokous järjestetään 18.-19.8.2015 Jyväskylässä. Tänään puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto esittelivät vihreän vaihtoehdon hallituksen politiikalle. Vihreiden varjohallitusohjelmassa, Rakennetaan parempi huominen, halutaan uudistaa hyvinvointivaltiota ja työelämää niin, että jokainen ihminen otetaan mukaan. Vihreiden inhimillisten uudistusten vaihtoehto haastaa hallituksen väitteen pakosta tehdä ylisuuria leikkauksia koulutukseen ja hyvinvointiin.

- Suomella on edessään selkeä arvovalinta. Hallitus esittää ylisuurten leikkausten ja kurjistumisen tietä. Tämä on riski ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Me haluamme tarjota inhimillisen vaihtoehdon. Me haluamme uudistuksilla nostaa ihmisiä työelämään, luoda kasvua, kasvattaa nuoria saamaan tulevaisuuden taitoja ja auttaa kaikkia pärjäämään elämässään. Kun ihmiset voivat hyvin, talous voi hyvin, Ville Niinistö tiivistää.

Vihreiden varjohallitusohjelmassa uudistetaan hyvinvointivaltiota niin, että ihmisten osaamisesta ja tasa-arvosta ei leikata.

- Suomi tavoittelee asemaa kansainvälisenä talouden, osaamisen ja hyvinvoinnin edelläkävijänä. Me haluamme luoda uutta työtä, jolla Suomi menestyy ja joka tuo turvaa ihmisille työelämän murroksessa. Pitämällä huolta ympäristöstämme luomme hyvää tulevaisuutta. Köyhyyden torjuminen on välttämätöntä, jotta ihmiset pysyvät samassa veneessä.

Varjohallitusohjelmassa esitetään konkreettisia ratkaisuja paremman huomisen rakentamiseksi.

- Sosiaaliturva on uudistettava perustuloksi, jotta ihmiset pääsevät työhön. Tyrmäämme hallituksen esittämät säästöt kehitysyhteistyöstä: Suomi on maa, joka kantaa vastuuta kotimaassa ja globaalisti. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resurssit on turvattava sille tasolle, että koulutus pystyy vastaamaan asetettuihin haasteisiin, Outi Alanko-Kahiluoto toteaa.

Vaalimme Suomea, jossa ketään ei syrjitä ja kiusata. Sukupuolten tasa-arvoa toteutetaan kaikissa päätöksissä ja rasismi torjutaan. Naisten asemaa työelämässä ja perhevapaiden kustannustenjaossa on parannettava, jotta naisten työllisyysaste nousee. Työperäistä maahanmuuttoa on helpotettava luopumalla työvoiman tarveharkinnasta.

- Suomi on hieno maa, jonka erilaiset ihmiset ovat aina rakentaneet yhdessä. Suomi menestyy, kun täällä on tilaa erilaisuudelle: siitä syntyy ideoita, luovuutta, kauppaa. Sillä me pärjäämme. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan yhä enemmän, jotta työikäinen väestö voi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Ruotsissa työperäinen maahanmuutto on kasvattanut kansantaloutta, kansainvälistä kilpailukykyä ja hyvinvointia merkittävästi. Ruotsin työllisyysaste on samalla paljon Suomea korkeampi, Niinistö korostaa.

Utelias ja rohkea yhteiskunta ratkoo ilmastonmuutoksen uhkaa sekä ottaa käyttöön älykkäitä ja kestäviä energiaratkaisuja uusien työpaikkojen luomiseksi.

- Kokonaistyöpaikkatavoitteemme on 200 000 uutta työpaikkaa ja työllisyysasteen nosto 74 prosenttiin. Suomi voi nousta maailman johtavaksi maaksi puhtaan teknologian ja bio- ja kiertotalouden aloilla. Kokonaisvaltainen energiaremontti tuo työpaikkoja automatisaation ja robotiikan kautta häviäville aloille, Niinistö päättää.


Koko ohjelma sekä vertailu hallituksen ohjelman ja vihreiden varjo-ohjelman välillä >

Jaa sivu: