— Anita Nousiainen

Tosiasioiden tunnustamisesta ratkaisuihin: vihreitä ratkaisuja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotoutumiseen

Vihreiden puoluevaltuuskunnassa hyväksyttiin sunnuntaina 27.9.2015 vihreitä ratkaisuja turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotoutumiseen.

- Maailmassa on tällä hetkellä noin 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodistaan turvattomuuden, vainon, sodan tai luonnonkatastrofien vuoksi. Nämä ihmiset hakevat turvaa, ja heitä on autettava. Emme voi sulkea silmiämme ihmisten hädältä, kansanedustaja Olli-Poika Parviainen kommentoi.

Vihreiden linjauksissa huomioidaan se, että turvapaikanhakijoita saapuu sekä Suomeen että Eurooppaan entistä enemmän.

- Tosiasioita emme voi kieltää. Keskeisintä onkin löytää keinot siihen, kuinka saamme vainoa pakenevat turvaan ja mahdollisimman pian osallistumaan täysipainoisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan, Parviainen jatkaa.

Ihminen tarvitsee viisi perusasiaa, jotta hän voi asettua uuteen maahan: kodin, kielen, koulutuksen, työtä ja yhteyden paikallisiin ihmisiin. Vihreät esittävät keinoja, joiden avulla voidaan tarjota nämä viisi asiaa kaikille tänne tuleville. Kysymys on hyvin ajankohtainen ja siihen on puututtava välittömästi.

- Ehdotankin hallitukselle kotoutumista yhdeksi kärkihankkeeksi, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Inka Hopsu toteaa.

Maahanmuuttajien työllisyysaste on koko väestöä matalampi mutta mitä pitempään maassa oleskelee, sitä korkeammaksi se nousee.

- Turvapaikanhakijoille tulee antaa oikeus työskennellä heti heidän saavuttuaan Suomeen. On tehtävä kotoutumissuunnitelma kaikille maahanmuuttajille työmarkkina-asemasta riippumatta, Hopsu sanoo.

- Kriisiä pakenevien ihmisten kotoutuminen käynnistyy parhaiten luomalla puitteet tavalliselle elämälle. Annetaan turvapaikanhakijoille oikeus tehdä töitä ja mahdollisuus avata sitä varten pankkitili. Taataan kaikille maahamuuttajilla on oikeus oppia suomi tai ruotsi riittävän hyvin, jotta arki ja työ sujuu. Väistetään asumisen segregaatio varmistamalla, että jokaisella maahamuuttajalla on myös suomalaisia naapureita, Hopsu päättää.

Tutustu ratkaisuihin: https://www.vihreat.fi/vihreita-ratkaisuja-turvapaikanhakijoiden-pakolaisten-kotouttamiseen