— Emmi Riikonen

Touko Aalto: valtiota ei voi johtaa kuin yritystä

Kansanedustaja Touko Aalto puhui tänään puoluevaltuuskunnan kokouksessa Toukon kolmen T-kirjaimen linjalla taloudesta, työllisyydestä ja terveydestä. Erityisesti hän keskittyi kahteen ensimmäiseen sekä hallituksen linjausten kommentointiin.

Hän viittasi puheessaan niin Thatcheriin kuin Mao Zedongiin.

- Suomen hallitus ilmoittaa Thatcherin tapaan, että valitulle linjalle ei ole vaihtoehtoa, työmarkkinajärjestöt ajetaan nurkkaan ja talouskasvua yritetään saada aikaan leikkaamalla kansalaisten ostovoimaa ymmärtämättä, että kansantalous koostuu julkisesta, yksityisestä ja ulkomaan sektorista, jotka aina summautuvat nollaan. Mitä tulee Mao Zedongiin, Suomen hallituksen keskeisin mantra tuntuu olevan se, että vienti pitää saada vetämään hinnalla millä hyvänsä ja tuotteilla millä hyvänsä.

Hän alleviivasi sitä, ettei valtiota voi johtaa kuin yritystä.  Hän toteaa, että koti- ja yritystaloutta voidaan tasapainottaa menoja vähentämällä, mutta aina kun valtio vähentää menojaan, se vähentää myös tulojaan. Ja toisin kun yritysten, valtion tehtävä on huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista eikä tavoitella pelkästään voittoa. Huonoina aikoina valtio ei voi myöskään poistaa ihmisiä kansantaloudesta ja poistaa näin yrityksen lailla yksikkötyökustannuksia. Yritysten toimenkuvaan kuuluu aina riskinotto, joka onnistuessaan tuottaa yritykselle voittoa. Valtio ei voi toimia kuitenkaan näin ja pantata kansalaisiaan jonkun riskisijoituksen takeeksi.

- Olen erittäin huolissani, että Suomessa on valtiovarainministeri, joka ei ymmärrä kansantalouden perusteita ja joka puhuu kaiken aikaa kansantaloudesta kuin kotitaloudesta. Asiaa ei helpota lainkaan se, että pääministeri Sipilä yrittää johtaa Suomea kuin yritystä.

- Sipilänomics johtaa A) siihen, että valtio maksaa mieluummin siitä, että ihmiset ovat työttöminä kuin maksaisivat veroja ja olisivat työllistettynä ja B) siihen, että tähän menopuolen ongelmaan puuttuminen työttömyysturvaa ja sosiaalietuuksia karsimalla jakaa kansaa yhä enemmän kahtia ja syventää köyhyyttä ja eriarvoisuutta.