— Anita Nousiainen

Vihreä eduskuntaryhmä: välikysymys eläkkeensaajien asemasta

Vihreät on päättänyt tehdä välikysymyksen budjettiesityksen 2016 vaikutuksista eläkkeensaajien asemaan. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto ilmoitti tänään asiasta eduskunnassa. 

- Vihreät ovat sopineet yhdessä vasemmistoliiton kanssa, että eläkeläisten asemaan kohdistuvista heikennyksistä jätetään yhteinen välikysymys. Muu oppositio on tervetullut mukaan, Alanko-Kahiluoto toteaa.

Alanko-Kahiluoto haluaa muistuttaa, että nykyinen budjettiesitys on huolestuttava nimenomaan kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien näkökulmasta. Hallitus muun muassa suunnittelee eläkeläisten asumistuen lakkauttamista ja heikentämistä siirtämällä eläkkeensaajat yleisen asumistuen piiriin, leikkauksia lääke- ja matkakorvauksiin ja korotuksia asiakasmaksuihin. Valtion osuus lääkekorvauksista vähenee ensi vuonna -48,5 miljoonaa ja matkakorvauksia leikattaisiin -11 miljoonaa.

- Lääkekorvausten heikentäminen osuu kipeimmin pienituloisiin paljon sairastaviin eläkeläisiin. Matkakorvausten leikkaaminen vaikeuttaa etenkin harvaanasutuilla alueilla asuvien mahdollisuutta päästä terveysasemalle. Näin kasvatetaan terveyseroja ja kansalaisten eriarvoisuutta. Kelan tutkija Pertti Honkanen kertoi tänään eduskunnassa laskeneensa, että indeksileikkauksista ja -jäädytyksistä johtuen pienimpien nettoeläkkeiden reaaliarvo alenee noin 2,6 % vuoteen 2019 mennessä.

- On hyvä, että hallitus kohtuullisti aikaisemmin ilmoittamia leikkauksiaan asumistukeen niin, että eläkkeensaajalla asumistuki voi heikentyä korkeintaan 60 euroa kuussa. Pienituloiselle tämäkin on edelleen kohtuuton leikkaus. Valtaosa eläkkeensaajan asumistuen saajista on pientä eläkettä saavia yksin asuvia naisia. Köyhyysrajan yläpuolella juuri ja juuri sinnitteleviä eläkkeensaajia tulee nyt putoamaan suuri joukko köyhyysrajan alapuolelle.

Eläkkeensaajien asumistuen romuttamisen vaikutukset yhdistettynä muihin pienituloisiin eläkeläisiin kohdistuviin leikkauksiin asemaan kohdistuviin heikennyksiin ovat kohtuuttomia. 

- Eläkkeensaajien joukossa on myös erittäin paljon työikäisiä, esimerkiksi syntymästään vammaisia, sairaita ja masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle jääneitä ihmisiä, joihin asumistuen heikennys osuu kipeästi. Pysyvän toimeentulotuen tarve kasvaa. Käytännössä hallitus pakottaa yhteiskunnan pienituloisimmat valitsemaan, ostavatko he ruokaa vai lääkkeitä. Eläkkeensaajat asetetaan niin kohtuuttoman taakan kantajiksi, että osa heistä ei enää kykene asumaan itsenäisesti. Tämä kasvattaa yhteiskunnan kuluja toisaalla.

- Hallituksen jo esittämien leikkausten lisäksi hallituksen uhkaama sairaspäivän karenssi iskee kipeästi jo raskaan työuran tehneisiin ikääntyneihin työntekijöihin, joiden työssä pärjääminen vaikeutuu ja työura tästä syystä lyhenee. Tämä puolestaan heijastuu eläkkeisiin. Edellä olevat esimerkit osoittavat, että pienituloiset eläkkeensaajat kärsivät hallituksen päätöksistä kaikista eniten, minkä vuoksi Vihreä eduskuntaryhmä katsoo aiheelliseksi jättää hallitukselle välikysymyksen.

Välikysymys tullaan jättämään ensi viikon aikana.