— Anita Nousiainen

Vihreä vaihtoehto hallituksen kärkihankkeille luo kestävää työtä ja kasvua huomisen Suomelle

Ville Niinistö

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö ja varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Halmeenpää esittelivät tiistaina vihreää vaihtoehtoa Sipilän hallituksen kärkihankkeille.

Viisi hankekokonaisuutta koostuvat panostuksista energiaremonttiin, perustuloon ja sosiaaliturvan uudistamiseen, tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen koulutukseen, resurssiviisaisiin kaupunkeihin sekä kotoutumiseen.

- Hallituksen kärkihankkeita on kritisoitu vanhaan nojautumisesta ja tehtyjen leikkausten paikkaamisesta. Vihreiden kärkihankkeet ovat tapoja uudistaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa inhimillisemmäksi ihmisille. Samalla uudistamme talouttamme edelläkävijäksi ratkaisuissa, joilla on maailmanlaajuista kysyntää. Suomi pärjää panostamalla ihmisiin ja osaamiseen, puheenjohtaja Niinistö korostaa.

Suomesta tehdään puhtaan ja uusiutuvan energian edelläkävijä, mitä vauhdittamaan perustetaan kotimainen energiarahasto. Tukijärjestelmien ohella helppo tapa edistää hajautettua energiantuotantoa olisi nettolaskutus, jossa pientuottaja maksaa vain kuluttamansa ja tuottamansa sähkön erotuksen. Älykkäillä sähköverkoilla voitaisiin taas tasata kulutushuippuja ja vähentää varavoimalaitosten tarvetta.

- Hallituksen energiapolitiikka katsoo menneisyyteen. Uusiutuvan energian investointien pääomia syövä Fennovoima-Rosatomin ydinvoimahanke on vain jäävuoren huippu. Suomen kannattaisi tähdätä uusiutuvien ja älykkäiden energiaratkaisujen kehittäjäksi ja viejämaaksi pelkän biopolttoaineiden suosimisen sijaan. Kokonaisvaltainen energiaremontti hyödyttäisi koko Suomea, Halmeenpää sanoo.

Vihreiden pitkään ajama perustulo ansaitsee riittävillä resursseilla ja osallistujajoukolla toteutetun, hyvin suunnitellun kokeilun. Työmarkkinajärjestöjen unohtamat yksinyrittäjät ja freelancerit ansaitsevat hekin kunnollisen sosiaaliturvan. Yrittäjyyden edistämiseksi otetaan käyttöön yhdistelmävakuutus, joka kerryttää työssäoloehtoa sekä työnteosta että yritystoiminnasta. Yrittämisen voisi myös vastaisuudessa aloittaa ansiosidonnaisella päivärahalla.

- Sen sijaan, että tyytyisimme paikkaamaan nykyisiä ongelmia, pyrimme uudistamaan Suomea tulevaisuuden haasteita varten. Vaikka hallituksen ehdottama 2500 euron korvaus äitiyslomalle jäävän työnantajalle on askel oikeaan suuntaan, paljon järkevämpää olisi uudistaa koko vanhempainvapaa 6+6+6 -mallin mukaiseksi, mikä lisäisi isien osallistumista perhevapaisiin ja helpottaisi naisten asemaa työmarkkinoilla, Niinistö ehdottaa.

Kaupunkien ja yhdyskuntien kulutuksen, tuottamisen ja liikkumisen tavat on saatava kestävälle pohjalle. Samoin kuin energiapolitiikan, Suomi voisi olla myös jakamistalouden ja uusien liikkumisen muotojen edelläkävijä. Kannattamattomien joukkoliikenneosuuksien korvaaminen älykkäällä kutsuliikenteellä sekä sähkö- ja nollapäästöautojen ajoneuvoveron poistaminen olisivat käytännöllisiä tapoja tuoda liikennejärjestelmää 2010-luvulle. Vihreille digitalisaatio on osa ihmisten asumisen, kuluttamisen ja liikkumisen muutosta kestävämmäksi ja uutta luovaksi.

- Sipilän hallituksen kärkihankepaketin liikenneosiosta puuttuu näkemyksellisyys. Suuri osa rahoista menee vanhojen väylien kunnostamiseen, uutta modernia ja vähäpäästöistä liikennettä luovat hankkeet loistavat poissaolollaan. Me haluamme uudistaa suomalaiset kaupungit ja yhdyskunnat paremmiksi paikoiksi elää ja liikkua sekä käyttää palveluja - näissä ratkaisuissa on myös työpaikkojen tulevaisuus, Niinistö huomauttaa.

Vihreiden koulutuksen kärkihanke korostaa opettajien työrauhan ja oppilaiden oppimisen merkitystä: teknologia on vain väline, kun täydennyskoulutuksella panostetaan kasvatusmetodien uudistamiseen ja riittävällä rahoituksella ja oppilasdemokratialla parannetaan lasten hyvinvointia ja mahdollisuuksia löytää into omaan oppimisen polkuunsa. Kotoutumisen kärkihankkeen tavoitteena on varmistaa se, että Suomeen tulevat maahanmuuttajat voivat olla mahdollisimman hyvin työmarkkinoiden käytettävissä ja osallistua Suomen tulevaisuuden rakentamiseen.

Kärkihankkeet