— Anita Nousiainen

Vihreiden vaihtoehtobudjetti panostaa koulutukseen, köyhyyden torjumiseen ja työllisyyteen - enemmän työtä ja uudistuksia, vähemmän leikkauksia

Vihreä vaihtoehtobudjetti 2016

Vihreät esitteli oman vaihtoehtonsa valtion ensi vuoden talousarvioksi tänään eduskunnassa. Vihreiden vaihtoehto uudistaa taloutta hallituksen ylisuurten leikkausten sijaan. 

Vihreiden maltilla tehty sopeuttaminen tasapainottaa julkisen talouden kahdessa vaalikaudessa. Samalla se lisää työllisyyttä, talouskasvua ja ihmisten hyvinvointia suhteessa hallituksen esitykseen. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa korvataan hallituksen esittämät koulutusleikkaukset vähentämällä ympäristölle haitallisia tukia. Siinä parannetaan pienituloisten asemaa ja perutaan heikompiosaisiin kohdistuvat leikkaukset. Vihreiden vaihtoehdossa vahvistetaan taloutta ja työllisyyttä energiaremontilla, perustulolla ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Siinä Suomi myös kantaa vastuunsa maailman köyhimmistä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.

- Meidän visiossamme Suomen menestys pohjautuu koulutukseen, ihmisten tasa-arvoon, korkeaan työllisyyteen ja kestäviin energiaratkaisuihin. Uudistamalla työelämää inhimillisemmäksi ja tekemällä Suomesta talouden edelläkävijää osaamisella ja kasvualoihin panostamalla saamme lisää työtä Suomeen. Me haluamme nostaa ihmisiä ja luoda tulevaisuudenuskoa: Suomi menestyy luottamalla ihmisiin ja heidän osaamiseensa, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö toteaa.

Sipilän hallituksen esittämät rajut leikkaukset koulutukseen ja heikompiosaisilta kasvattavat kuilua pieni- ja suurituloisten välillä. Ne syövät samalla kotimaista kysyntää ja talouskasvua. Vaarana on, että koulupudokkuus ja syrjäytyminen lisääntyvät, joista aiheutuu vain lisää kustannuksia ja ihmisten eriarvoisuutta. Hallitus on tehnyt kovan arvovalinnan, jossa budjettileikkaukset on ainoa tavoite - vihreille talous on vain väline ihmisten hyvinvoinnin turvaamiselle.

- Rohkeaa uudistamista tarvitaan ylisuurten leikkausten sijaan. Sen pohjana on oltava visio Suomen suunnasta. Me haluamme uudistaa hyvinvointivaltiota ihmisten tarpeisiin soveltuvaksi, jotta voimme pelastaa sen. Sipilän hallitukselta visio puuttuu, sen sijaan se juoksee sakset kädessä leikkaamassa ihmisten palveluista ja tulonsiirroista, Niinistö sanoo.

- Hallituksen hätäily johtaa huonoihin päätöksiin. Koska velkakello on ainoa asia mitä se miettii, ei sillä ole edes vaikutusten arvointia tehtynä päätöksistään - oppositio on joutunut tekemään niitä sen puolesta. Esimerkiksi jopa 30 000 eläkeläistä joutuu lisää köyhyyteen sen päätösten seurauksena. Tällaisten päätösten hinta ihmisille on kova, Niinistö jatkaa.

Vihreät tasapainottaisivat julkisen talouden hallitusta maltillisemmin kahden vaalikauden aikana. Tästä syystä vihreiden budjettivaihtoehdossa julkinen talous on 216,2 miljoonaa euroa alijäämäisempi kuin hallituksen esityksessä vuodelle 2016. Vihreiden vaihtoehdossa talouskasvu on kuitenkin pienempien leikkausten ansiosta vaalikauden aikana 0,4 prosenttiyksikköä hallituksen vaihtoehtoa suurempi, jolloin tosiasiallinen alijäämä pienenee tästä ja työllisyys kasvaa. Se on ihmisille parempi vaihtoehto.

- Leikkauksille on vaihtoehtoja. Koulutuksesta leikkaaminen on paitsi lyhytnäköistä ja vastuutonta myös turhaa. Me esitämmekin, että hallituksen ensi vuodelle kaavailemat 200 miljoonan euron koulutusleikkaukset korvataan pienentämällä verottomia kilometrikorvauksia ja alentamalla työmatkavähennystä, vihreiden varapuheenjohtaja Touko Aalto linjaa.

Vihreän eduskuntaryhmän tilaamien vaikutusarviointien mukaan hallituksen esittämät eläkkeensaajien asumistuen leikkaukset ja eläkkeiden indeksijäädytykset painavat kymmeniä tuhansia pienituloisia ihmisiä köyhyyteen. 

- Hallitus on unohtanut pienituloiset lapsiperheet ja eläkkeensaajat. Vihreiden vaihtoehdossa ei leikata indeksejä opintotuesta ja lapsilisistä eikä jäädytetä niitä muista etuuksista. Eläkkeensaajien asumistukea vihreät ei leikkaa, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto sanoo.

- Haluamme suojata kaikkein köyhimpiä ihmisiä ongelmien kärjistymiseltä. Siksi esitämme yhteistä vuotuista kulukattoa lääke-, matka- ja sairaanhoitopalveluiden maksuille, Alanko-Kahiluoto jatkaa. Vihreiden veroratkaisut ovat tuloeroja kaventavia: hyvätuloiset ja vauraat kantavat tuntuvan osan julkisen talouden tervehdyttämisen taakasta verotuksen kautta.

- Veroratkaisussamme korotamme tuntuvasti kunnallisveron perusvähennystä, mikä lisää etuuksien ja eläkkeiden saajien käteen jääviä tuloja. Tämä torjuu köyhyyttä ja turvaa myös kotimarkkinoille tärkeää ostovoimaa ja palveluiden kysyntää. Vastaavat verotulot kootaan suurimpien ansio- ja pääomatulojen saajilta. Isoin muutoksemme koskee listaamattomien yhtiöiden osinkotulojen verotusta: leikkaamme verohuojennuksia tuntuvasti, Alanko-Kahiluoto linjaa.

Sipilän hallituksen esittämät kehitysyhteistyön leikkaukset pienentävät Suomen tuen YK:n lastenjärjestölle UNICEFille neljännekseen ja lakkauttavat YK:n ympäristöohjelman UNEPin perusrahoituksen.

- Suomi ei saa kääntää selkäänsä maailman ongelmille. Turvapaikanhakijakriisin ratkaisemisessa kestävin ratkaisu on parantaa olosuhteita lähtömaissa. Meidän on kannettava vastuumme kriisien ratkaisemisesta ja maailman köyhimmistä sekä huolehdittava luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Siksi emme leikkaa kehitysavusta emmekä luonnonsuojelusta, Aalto päättää.

Vaihtoehtobudjetti kokonaisuudessaan >

LiiteKoko
PDF icon vaihtoehtobudjetti.pdf263.29 KB