— Erkki Perälä

Vihreiden Niinistö, Hassi ja Haavisto Pariisin ilmastokokouksen alla: Suomen kasvatettava lupaustensa mukaisesti ilmastorahoitustaan Pariisin ilmastosovun aikaansaamiseksi – päästökauppatulot käytettävä ilmastorahoitukseen

Ville Niinistö

Vihreiden kansanedustajat, ex-ympäristöministerit Ville Niinistö, Satu Hassi ja Pekka Haavisto vaativat perjantaina hallituksen kasvattavan ilmastorahoituksen kokonaismäärää annettujen lupausten mukaisesti. Muutoin Suomi osaltaan vaarantaa uskottavan ja kattavan ilmastosovun saamista Pariisissa joulukuussa. Samalla he vaativat Suomen päästöhuutokaupasta saamien tulojen käyttämistä täysimääräisesti ilmastorahoitukseen. Lastemme ja maapallomme kestävä tulevaisuus on pelastettava.

- Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen alle kahteen asteen ratkaistaan sillä, pystyvätkö maailman maat muuttamaan radikaalisti kulutuksen ja tuotannon kestäväksi seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Teknologia jo on, nyt tarvitaan päätöksiä. Pariisin kattava ja uskottava ilmastosopu on välttämätön osa tätä muutosta. Nyt ei ole aikaa viivytellä toimia. Ilmastorahoitus on avain siihen, että myös kehitysmaat saadaan sitoutettua mukaan päästövähennyksiin. Suomen täytyy olla osa ratkaisua, ei osa ongelmaa, puheenjohtaja Niinistö linjaa.

Suomen kokonaisrahoitus ilmastotoimiin on tänä vuonna 88 miljoonaa euroa. Kehitysyhteistyön leikkausten myötä tämä rahoitus uhkaa nyt laskea. Kansainvälisellä ilmastorahoituksella tuetaan kehitysmaiden päästövähennyksiä sekä muita toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Suomen päästökauppatulot olivat viime vuonna 69 miljoonaa euroa. Sipilän hallitus on linjannut käyttävänsä nämä tulot jatkossa energiaintensiivisen teollisuuden tukiin.

Aiemmin Kataisen hallituksen aikana ne käytettiin kansainvälisestikin hyvää huomiota saaneella tavalla kehitysyhteistyöhön ja sen sisällä niiden käytössä painotettiin ilmastorahoitusta. Tätä tapaa tulisi nyt jatkaa ja ohjata ne juuri kansainvälisen ilmastorahoituksen kasvattamiseen.

- Monet muut Länsi-Euroopan maat ovat jo luvanneet nostaa ilmastorahoituksensa tasoa. Suomen on tehtävä samoin. Kaikkien päästökauppatulojen ohjaaminen ilmastorahoitukseen olisi hyvä esimerkki muille. Se pitäisi saada käyttöön kaikissa EU-maissa. EU:n nyt antama päästövähennystavoite ei vastaa asiantuntijoiden mukaan EU-maiden reilua osuutta ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta alle kahteen asteeseen. Tällä ratkaisulla EU-maat kantaisivat osaltaan vastuuta Pariisin ilmastosovun aikaansaamisesta, Niinistö ehdottaa.

Kansainvälistä ilmastorahoitusta on sovittu jo vuonna 2010 annetun lupauksen mukaisesti kasvatettavan teollisuusmaiden vastuiden osalta 100 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuodessa vuoteen 2020 mennessä eri keinoin. Tästä tavoitteesta ollaan vielä kaukana. Ilmastorahoituksen rahoittaminen päästöhuutokaupan tuloista olisi ex-ympäristöministerien mielestä järkevä ratkaisu nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

- Pariisissa tarvitaan sopimus, jossa eri maiden sitoumukset riittävät kahden asteen tavoitteen toteutumiseen. Sen on ohjattava kaikki maat vähäpäästöiselle tielle. Jo nyt tiedetään, että se edellyttää tarkkaa seurantaa ja valvontaa toimien toteutumisessa. Lisäksi on saatava aikaan sopu siitä, että sitoumuksia voidaan päivittää viiden vuoden välein, jotta tavoite on mahdollista saavuttaa. Neuvotteluista on tulossa vaikeat ja päästövähennysten jakautumisen ohella hankalimpia kysymyksiä on juuri apu kehitysmaiden ilmastotoimille, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hassi toteaa.

Sipilän hallitus on päättänyt leikata Suomen kehitysyhteistyön määrärahoista 330 miljoonaa euroa. Tämän seurauksena Suomi lakkautti muun muassa YK:n ympäristöohjelman UNEPin perusrahoituksen kokonaan. Päätös on herättänyt tyrmistystä Suomen kansainvälisten kumppanimaiden keskuudessa.

- Maailma tarvitsee tällä hetkellä konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Obaman päätös torpata Keystone XL -öljyputken rakentaminen oli sellainen. Suomen ei kannata eristäytyä muusta maailmasta tilanteessa, jossa yksi suurimmista turvallisuusuhista edellyttää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Järkevällä tavalla toteutettu, merkittävä panostus ilmastorahoitukseen voisi olla Suomen konkreettinen ilmastoteko Pariisin ilmastoneuvotteluiden alla, Haavisto sanoo.

Niinistö, Hassi ja Haavisto muistuttavat, että Pariisin sopimus ei itsessään riitä, vaan sen ohella tarvitaan myös paikallisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Hyvä esimerkki on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden Hinku-verkosto, jossa kunnat, yritykset ja asiantuntijat levittävät parhaita käytäntöjä ja luovat kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Lisäksi eri kaupungeissa tehdyt hankkeet esimerkiksi kivihiilestä luopumiseksi ovat tärkeä osa fossiilisista polttoaineista eroon pääsemistä ja siten ilmastonmuutoksen torjuntaa.

- Kansainvälisten sopimusten lisäksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan suuri joukko kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja tavallisia ihmisiä tekemään muutosta. Monet tekevät tätä jo, isoista rahoituslaitoksista pienyrityksiin ja kuntiin. Helsingin kaltaisten kaupunkien on luovuttava kivihiilen käytöstä. Yritykset voivat muuttaa toimintaansa edelläkävijätalouden rakentajiksi. Nämä toimet ratkaisevat sen, miten voimme turvata hyvinvoinnin ja elinvoimaisen maapallon lapsille. Tämä on se aikamme ja sukupolvemme suurin kestävyysvaje, joka on meidän tehtävämme ratkaista, Niinistö päättää.