— Ville Niinistö

Ville Niinistön puhe vihreästä vaihtoehtobudjetista eduskunnassa 25.11.2015

Arvoisa puhemies,
 
Nyt ei ole kyse taloudesta.
Nyt on kyse ihmisistä.
Minkälaista Suomea me rakennamme lapsillemme ja lastenlapsillemme?
 
Tätä maata on aina rakennettu
paremmaksi seuraavalle sukupolvelle.
                
Jo tasavallan ensimmäinen presidentti K.J. Ståhlberg
korosti heikompiosaisten nostamista
hyvinvointiin ja täyteen osallisuuteen.
 
Koko itsenäisyyden ajan
pyrkimyksenämme on ollut nousta
sivistyksen ja osaamisen kansaksi.
 
Olemme myös maa,
joka on aina pitänyt velvoitteistaan kiinni.
Olemme halunneet olla lääkäreitä
maailman kriiseissä.
 
Tasa-arvoinen hyvinvointi,
sivistys,
eettinen vastuu.

Näistä on Suomen linja tehty.

Kysymys kuuluu:
Mitä meidän sukupolvemme jättää lapsillemme?
 
Vihreät uskoo siihen,
että nyt ei ole se hetki, jolloin me annamme periksi.
 
Sipilän hallitus tarjoaa ihmisille
köyhyyden lisäämistä,
lastemme koulutuksesta leikkaamista,
maailman köyhimmiltä leikkaamista,
ympäristövelkamme kasvattamista sekä
pelottelua Kreikan tiestä.
 
Me emme usko tähän.

Me emme usko siihen,
että Suomi nousee pelottelulla ja ihmisten eriarvoistamisella.

Vaihtoehtoja on.

Vihreiden vaihtoehdossa talous sopeutetaan
maltilla kahdessa vaalikaudessa niin,
että pidämme kiinni lupauksestamme lapsillemme:
huominen voi olla parempi.
Vihreiden visiossa Suomen menestys pohjautuu
koulutukseen, ihmisten tasa-arvoon,
korkeaan työllisyyteen ja kestäviin energiaratkaisuihin.
 
Talous voidaan aivan hyvin tasapainottaa kahdessa vaalikaudessa.
 
Hallituksen hätiköinti on vaarallista.
Sakset kädessä on hyvin vaikea juosta.
On vaikeaa saada ihmiset mukaan muutokseen,
kun keinoina on vain pakkoa ja visiona näköalattomuutta.
 
Vihreiden vaihtoehdon ero
hallituksen sopeuttamisen aikatauluun on silti maltillinen.
Voimme siis siirtää sivuun inttämisen velasta.
Me hoidamme talouden tasapainoon yhtä lailla.
 
Suuri ero on päätösten sisällöissä.
Hallituksen leikkauspäätökset ovat kovia arvovalintoja:
ne ottavat eniten niiltä, joilla on jo vähän.
 
Ne ovat myös vailla arviointeja
päätösten vaikutuksista
lapsiin, eri sukupuoliin, köyhyyteen.
 
Työ- ja elinkeinoministeriön eläkkeelle
jäänyt kansliapäällikkö sanoi,
että hän ei ole ikinä nähnyt
näin huonoa valmisteltua;
asioita vaan heitetään julkisuuteen
ilman että niitä on valmisteltu missään.

Toisenlaisia valintoja voi tehdä.
Sen me haluamme osoittaa ja
haastaa hallituksen eriarvoistavan politiikan.
 
Nyt ei ole hetki purkaa hyvinvointivaltiota, vaan uudistaa sitä.
 
Se ei ole helppoa, mutta se on sitäkin tärkeämpää.
 
Arvoisa puhemies,

Me vihreät haluamme, että Suomi kantaa vastuutaan
heistä keskuudessamme, jotka elävät kädestä suuhun;

jotka ovat vaarassa ajautua syvemmälle köyhyyteen.
 
Vaikeina aikoina on erityisen tärkeää,
että pienituloisten ja vähävaraisten aseman ei anneta heikentyä.
 
Siksi vihreiden veroratkaisut ovat tuloeroja kaventavia:
hyvätuloiset ja vauraat kantavat osansa
julkisen talouden tervehdyttämisen taakasta
verotuksen kautta.

Kuten arkkipiispa Mäkinen sanoi:
”Oikeudenmukainen yhteiskunta ei synny hyväntekeväisyyden kautta,
vaan oikeudenmukaisten päätösten kautta.”
 
Vihreät kieltäytyvät myös leikkaamasta
kaikkein vähäosaisimmilta,
toisin kuin hallitus.
 
Emme ole poistamassa
indeksejä opintotuesta ja lapsilisistä
emmekä jäädyttämässä etuuksia.
 
Kevennämme tuntuvasti
pienituloisten ansioverotusta,
mikä lisää etuuksien ja eläkkeiden saajien
käteen jääviä tuloja.
 
Tämä torjuu köyhyyttä sekä
turvaa ostovoimaa ja palveluiden kysyntää.
Vastaavat verotulot kootaan suurimpien
ansio- ja pääomatulojen saajilta.

Hallituksen leikkaukset kohdistuvat enemmän
pienituloisiin ja naisiin.
Samaa se suunnittelee pakkolakipaketillaan.
Se on kohtuutonta.

Vihreiden vaihtoehdossa vaikutukset
sukupuoliin on huomioitu.
 
Vihreät ei myöskään hyväksy leikkauksia
pienituloisilta eläkeläisiltä.

Hallituksen suunnitelma eläkeläisten asumistuen
leikkaamiseksi olisi lisännyt köyhien eläkeläisten määrää
jopa 30 000 ihmisellä.

Paineen alla hallitus perääntyi.
Nyt on kuitenkin epäselvää,
onko hallitus silti yhä leikkaamassa eläkeläisiltä.
Vaadimme selvyyttä tähän.
 
Vatulointi ja hätiköinti saavat jo riittää.
Suomalaiset ansaitsevat parempaa.
 
 
Arvoisa puhemies,
 
Me vihreät haluamme kantaa vastuumme lastemme
koulutuslupauksen pitämisestä.
 
Kaikki puolueet lupasivat vaaleissa,
että koulutuksesta ei leikata.
 
Silti tämä hallitus on nyt
leikkaamassa eniten juuri koulutuksesta,
lastemme tulevaisuudesta.
 
Leikkaukset varhaiskasvatuksesta
ryhmäkokojen kasvattamisella ja
päivähoito-oikeuden rajoittamisella sattuvat.
 
Ne eriarvoistavat lapsia,
leimaavat perheitä ja vievät tukea juuri niiltä,
jotka tarvitsevat sitä eniten.
 
Hallitus leikkaa myös peruskouluissa
juuri niiltä kouluilta ja lapsilta,
jotka tarvitsevat eniten tukea.
 
Joka kymmenes suomalainen lapsi
asuu köyhässä perheessä.
Sipilän hallituksen lapsiin ja perheisiin
kohdistamat leikkaukset
lisäävät eriarvoisuutta entisestään.
 
Suomi on ajautumassa
Sipilän hallituksen päätöksillä
kohti lasten luokkayhteiskuntaa,
jossa eriarvoistuminen alkaa jo kohdussa.
 
Suurin lupaus, mitä tämä maa on lapsilleen antanut,
on lupaus yhdenvertaisesta mahdollisuudesta hyvään koulutukseen.

Hyvä koulutus on oppimisen iloa,
se on itsetunnon vahvistamista;
se antaa jokaiselle lapselle tunteen, että
”minä pystyn”, ”minä pärjään”.
 
Se on lupaus siitä että jokaiselle meille
on hyvä paikkamme tässä maassa.
 
Mikään ei ole arvokkaampaa.
 
Ei mikään.
 
--
 
Hallituksen ajama osaamisen alasajo
näkyy myös korkeakouluissa ja tutkimuksessa.
Niistä leikataan hallituskaudella jopa puoli miljardia euroa.
Se on vastoin kaikkien asiantuntijoiden näkemystä.
Helsingin yliopisto on ilmoittanut vähentävänsä jopa 1200
ja Aalto-yliopisto 350 työpaikkaa.
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
vähennettiin 120 työpaikkaa.

Suomalaisten paras pääoma on ihmisten pään sisällä.
 
Siksi vaadimme:
Hallituksen on peruttava leikkaukset koulutukseen.
 
Esitämme, että hallituksen ensi vuoden
200 miljoonan euron koulutusleikkaukset
korvataan pienentämällä
verottomia kilometrikorvauksia
ja alentamalla maltillisesti työmatkavähennystä.
 
Uskomme, että suomalaiset ovat
valmiimpia säästämään autoiluun käytetyistä tuista
kuin kasvattamaan lastemme koulujen ryhmäkokoja
ja heikentämään osaamistamme.

Olemme Suomessa luottaneet siihen,
että koulutuksen arvo tunnistetaan.
 
En voi olla ihmettelemättä,
miten vanha sivistyspuolue kokoomus
vieläpä oman opetusministerinsä johdolla
on ajamassa alas koulutuksen arvoa.
Missä ovat sivistysporvarit nyt kun heitä tarvitaan?

Hallitus päätti viime viikolla perua
eläkeläisiin kohdistamansa säästöt
”oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden vuoksi”.
 
Nyt herää kysymys,
miksi ministerit Sipilä, Soini ja Stubb
eivät ole valmiita tekemään samaa
lastemme koulutuksen takia?
 
Vaihtoehtoja leikkauksille on.
 
Arvoisa puhemies,

Me vihreät haluamme, että
Suomi kantaa eettistä vastuutaan
myös maailmasta ja yhteisestä ympäristöstämme.


Suomi menestyy kansainvälisenä ja avoimena maana.

Kansainvälisen kehitysavun leikkaaminen
massiivisella tavalla on häpeällistä,
erityisesti näinä aikoina.
 
Maailmalla ja Suomessakin
vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä,
että pakolaiskriisin torjunnassa
kaikkein tärkeintä on suunnata apua lähtömaihin.
 
Näin voidaan tukea olojen vakauttamista
ja vähentää syitä pakolaisuuteen.
 
Vihreiden varjobudjetti peruu kaikki leikkaukset
kehitysyhteistyöhön.
 
--
Omat lapseni ovat 8- ja 11-vuotiaita.
Mietin usein,
missä maailmassa ja minkälaisessa Suomessa
he tulevat elämään aikuisina.
 
Tällä hetkellä jätämme heille suurta velkaa.
Tämä velka on aikamme suurin kestävyysvaje.

Merten pinta nousee,
Jäätiköt sulavat,
kuivuus lisääntyy,
Lajeja kuolee sukupuuttoon -
tuhansia kertoja nopeammin kuin yleensä.

Nykyvauhdilla ilmasto lämpenee jopa 4 astetta
vuosisadan jälkimmäiselle puoliskolle.
 
Ja silti sen ei täydy olla näin.
 
Teknologiaa on. Osaamista on.

Mitä nyt tarvitaan, on päätöksiä.
 
Näitä päätöksiä odotamme lähiviikkoina
Pariisin ilmastokokouksesta.
 
Mutta mitä tekee Sipilän hallitus?
 
Hallitus on romahduttamassa ilmastorahoituksen tasoa,
jollei se tee uusia päätöksiä.
 
Päästökauppatulot se on ohjaamassa
teollisuuden tukiin, pois ilmasto- ja kehitysrahoituksesta.
YK:n ympäristöohjelman UNEP:n perusrahoituksen
hallitus lopettaa kokonaan.

Tähän on yksiselitteisesti sanottava:
Se on väärin.
Se on häpeällistä.
Hallituksen on korjattava tämä virhe nyt.
Suomen on oltava osa ratkaisua, ei osa ongelmaa.
 
Tässä maailman suurimmassa kestävyysvajeessa
meillä ei ole varaa olla historian väärällä puolella.
 
 
Arvoisa puhemies,

Meidän on asetettava lastemme tulevaisuus,
ja yhteiskunta jota haluamme rakentaa,
kaikkien päätöstemme ohjenuoraksi.
 
Silloin heitettävä romukoppaan
lyhytnäköiset suunnitelmat leikata ympäristöltä,
maailman heikoimmilta ja koulutuksesta.
 
Itse olen ikuinen optimisti.
Uskon siihen, että näinäkin vaikeina aikoina
Suomesta voidaan rakentaa parempaa maata.
 
Uskon, että suomalaiset ovat valmiita uudistuksiin,
mutta kaipaavat samalla toivoa paremmasta huomisesta.

Me vihreät emme halua antaa periksi hyvinvointivaltion unelmalle.
Sen unelma on sellainen maa,
jossa jokainen lapsi voi kasvaa tasa-arvoisena,
jossa jokainen lapsi voi tavoitella täyttä onneaan
hyvällä koulutuksella, terveydellä ja mahdollisuudella työhön.

Ja siksi me haastamme tätä hallitusta.
Hallituksen maailmankuva on negatiivinen:
se on antamassa hyvinvointivaltion unelmasta periksi.
 
Se pelottelee Kreikan tiellä,
minkä avulla se leikkaa eniten lastemme koulutuksesta ja osaamisesta.
 
Samalla ei tee paljoakaan aikamme suurimmalle kestävyysvajeelle
eli ilmastonmuutokselle.

Tämä ei ole tulevaisuuspolitiikkaa.
Se on peräpeiliin katsomista.
Se on periksi antamista.
 
Ja siksi se on haastettava.
Jaa sivu: