— Anita Nousiainen

Heli Järvisen ryhmäpuheenvuoro 9.12.2015

Arvoisa puhemies

Hallituksen kärkihankkeena on purkaa työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja ja alentaa rakenteellista työttömyyttä. Tavoite on hyvä ja yhteinen, mutta hallituksen keinot käsittämättömiä.

Hallitus leikkaa ensi vuonna työttömyysturvasta 50 miljoonaa euroa. Näin siitäkin huolimatta, että työttömyys pahenee koko ajan. Näin siitäkin huolimatta, että maahan tulee kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita. Näin siitäkin huolimatta, että jo nyt ajan saaminen te-toimistoon vie pahimmillaan useita kuukausia.

On luonnollista, että eliniän pidentyessä työtä tehdään pidempään, mutta palomies ei kanna 20 kilon varusteitaan palopaikalle tai kolmivuorotyötä tekevä hoitaja nosta vanhusta yhtään päivää pidemmälle, jos kunto ja vointi eivät anna periksi, oli virallinen eläkeikä mikä tahansa.

Puutteellinen työhyvinvointi aiheuttaa Suomessa (TTL:n arvion mukaan) yli 40 miljardin euron laskun vuodessa.

Meidän kannattaa pienentää laskua: kehittää työoloja ja –aikoja, parantaa johtajuutta ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia sekä varhain puuttua ongelmiin työterveyshuollon avulla, mutta missä ovat hallituksen niitä koskevat esitykset?

Käsittämätontä on, että hallitus kahdessa vuodessa lähes poistaa nuorisotakuun rahoituksen

Leikkaukset iskevät kipeimmin etsivään nuorisotyöhön, joka on saanut koulutuksen ja teonteon polulle vuosittain yli 20 000 syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta. Jokainen syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa, eli hallituksen säästöistä aiheutuu iso lasku.

Työttömien työllistämistä vaikeuttavat hallituksen koulutusleikkaukset, jotka vievät opiskelupaikkoja, ja aikuiskoulutustuen poistaminen, joka hankaloittaa uudelleenkouluttautumista ja alanvaihtoa.

Erityisesti kyseenalaisesti valmisteltujen ja naisvaltaisia aloja kurittavien pakkolakien jääräpäinen edistäminen osoittaa täydellistä kyvyttömyyttä ymmärtää työelämää. Jos ne runnotaan väkisin läpi, luottamus yhteiskuntaan ja työrauhaan menetetään vuosikausiksi.

Me Vihreät emme voi olla kannattamassa näitä leikkauksia ja pakkolakeja, ja siksi annamme tukemme tälle välikysymykselle.

Arvoisa puhemies

Työelämä ja sen myötä koko elämä ovat yhä monimuotoisempia. Moni tekee samaan aikaan töitä, toimii yrittäjänä, opiskelee ja hoitaa läheisiään.  Nykyinen tiukka jaottelumme tiputtaa ihmisen sosiaaliturvasta liian helposti projektin päättyessä tai elämäntilanteen muuten muuttuessa. Liian usein yrittäjyyden valinta tarkoittaa kesälomien, sairauslomien, eläke-, työttömyys- ja muun sosiaaliturvan hylkäämistä. Me vihreät haluamme uudistaa työelämää.

Nyt on mahdollistettava sujuva tapa olla yhtä aikaa tai vaihtelevasti työntekijä ja yrittäjä. Tämä onnistuu ottamalla käyttöön esimerkiksi ns. yhdistelmävakuutus, jossa työttömyysturvaan kuuluvaa työssäoloehtoa kertyy samanaikaisesti sekä työnteosta että yrittäjyydestä.

Työtä ei synny ilman yrittäjyyttä, ja siksi etenkin aloittavia ja pieniä yrityksiä pitää auttaa ja sosiaaliturvaa kehittää myös heihin ulottuvaksi.

Olen ymmärtänyt, että tämä on hallituksenkin tahto, mutta toimet ovat päinvastaisia. Nyt esimerkiksi lyhyitä keikkoja tekeviä näyttelijöitä ja toimittajia ollaan väkisin muuttamassa yrittäjiksi, mikä ulkoistaisi heidät sosiaaliturvasta. Tämä ei voi olla tarkoitus?

Suomessa on 170 000 yksinyrittävää, ja iso osa heistä on yrittäjänaisia. Hienoa, että hallitus tiukoista ajoista huolimatta ottaa käyttöön 2500 euron vauvarahan äidin työnantajalle.

Se on hyvä alku ja tunnustus sille, että äidin työnantajalle aiheutuu keskimäärin yli 15 000 euron lasku lasta kohden lakisääteisten korvausten lisäksi.

Ärade talman:

Alla vi som önskar att vi har mera barn och att de skulle någon dag kunna betala våra pensioner borde främja sådana ersättningar där alla direkta utgifter betalas medansvarigt från skatteinkomsterna. Det är även det lättaste sättet att förbättra ställningen av unga kvinnor på arbetsmarknaden. För att öka jämlikhet och möjliggöra mer aktiv faderskap måste vi även sträva efter 6+6+6 –modellen, där båda föräldrar skräddarsys sin egen sexmånadsperiod av föräldraledighet och de extra sex månaderna delas fritt.

Sysselsättningen måste förbättras genom att förlätta tillväxt av företag och frigöra arbetsgivarna från bikostnaderna av att anställa den första arbetstagaren under det första året.

Arvoisa puhemies

Monimuotoistuva ja automatisoituva työelämä haastaa myös työmarkkinajärjestelmän. Halloo, ammattiyhdistysliike ja työnantajat! Nyt silpputöitä tekevistä, yksinyrittäjistä ja yrittäjyyden, työnteon ja opiskelun välimaastossa toimivista ei pidä huolta kukaan. Teillä olisi näytön paikka!

Hallitus on huolissaan suomalaisen työn huonosta tuottavuudesta, mutta todellisuudessa Suomi pärjää vertailuissa hyvin. Suomi päihittää sekä Euro-alueen keskiarvon että kilpailijamaat Saksan ja Ruotsin. Sama pätee työvoimakustannuksiin, jotka ovat Suomessa näitä maita alhaisemmat.

Ärade talman,

Arbets- och näringsministeriet beräknar att 27 000 arbetslösa kostar mellan en halv och en miljard euro. Det betyder att genom att sysselsätta denna mängd sparar vi samma summa.

Regeringens val hotar att leda oss till en tvinning där den krympande efterfrågan ökar arbetslöshet och konkurser, vilket åter ökar den ekonomiska krisen och minskar på efterfrågan.

Därför är det alldeles nödvändigt att vi i stället för nedskärningar skapar nya arbetsplatser och slopar arbetslöshets fällor samt företagsamhets fällor.

Basinkomsten förknippar ihop flera syften: den fungerar som klister och socialskydd mellan arbete, studier och entreprenörskap, olika projekt och familjeliv. Därför ger den gröna riksdagsgruppen sitt stöd åt regeringens basinkomst provning.

Arvoisa puhemies, on aivan välttämätöntä, että leikkausten sijaan luomme työpaikkoja ja poistamme sekä työnteon että yrittäjyyden kannustinloukkuja.

Edellä sanotun perusteella teen seuraavan epäluottamuslause-esityksen: Eduskunta katsoo, että hallitus heikentää toimillaan työllistymisen mahdollisuuksia sekä työelämän tasa-arvoa eikä ymmärrä, miten keinot edistäisivät työtä ja toimeliaisuutta muuttuvassa maailmassa. Eduskunta toteaa, että hallitus ei enää nauti eduskunnan luottamusta.

Jaa sivu: