— Ozan Yanar

Ozan Yanarin ryhmäpuhe 14.12.2015

Ozan Yanar

Arvoisa rouva puhemies!

Olemme syksyn mittaan käsitelleet monet, monet kerrat hallituksen talouslinjaa. Kaikille on selvää, minkä linjan hallitus on budjetissaan valinnut. Jos hallituksen budjetilla olisi logo, se logo olisi sakset. Jos se logo olisi liikkuvaa kuvaa, se tekisi leikkausliikettä. 

Hallitus uskoo Suomen nousevan leikkauksilla. Budjetissa leikataan lapsilta. Budjetissa leikataan nuorilta. Budjetissa leikataan koulutuksesta. Budjetissa leikataan tieteestä. Budjetissa leikataan luonnonsuojelusta. Budjetissa leikataan maailman köyhiltä. Talkoisiin osallistuvat siis suurelta osin heikoimmassa asemassa olevat ihmiset sekä Suomessa että muualla.

Ja mikä pahinta, tämä budjetti näyttää siltä, että Suomen hallitus ei usko tämän maan tulevaisuuteen. Tämän budjetin myötä tavallisen ihmisen epävarmuus kasvaa ja budjetin viesti suomalaisille on hyvin synkkä. 

 

Arvoisa rouva puhemies!

Hallitus markkinoi budjettiaan vastuullisena vaihtoehtona, vaikka valmistelusta jää kuva vain vatuloinnista ja hutiloinnista. Jos hallitus olisi tehnyt taloustieteen läksynsä, se tietäisi, että suuret leikkaukset näin synkässä taloustilanteessa vievät kansalaisilta ostovoiman ja vähentävät yritysten tuloja, joille ne työllistäisivät ihmisiä. Tämä taas tarkoittaa heikompaa talouskasvua ja vähemmän verotuloja. Jopa valtiovarainministeri Stubb itse on monia kertoja myöntänyt tässä salissa, että suuret leikkaukset heikentävät talouskasvua. 

Toisin kuin hallituksen budjetissa, vihreiden vaihtoehdossa annetaan Suomen taloudelle, yrityksille ja kansalaisille tilaa hengittää. Maltillisemmalla sopeutustahdilla varmistetaan, että ihmiset ja yritykset pärjäävät. Lisäksi myös me Vihreät tähtäämme julkisen talouden tervehdyttämiseen ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseen. Tavoitteeseen pääsemme kahdessa vaalikaudessa. Lisäksi vihreät pyrkivät työllisyysasteen kunnianhimoiseen nostamiseen, sillä työllisyyskehitys on tärkeimpiä asia talouden kuntoon saamiseksi. 

 

Arvoisa rouva puhemies!

Taloustiede puhuu nykyään myös yhä enemmän siitä, että tulo- ja varallisuuserot on talouskasvun este. Koska me vihreät arvostamme tietoon perustuvaa päätöksentekoa, vaihtoehtobudjettimme pienentäisi rikkaiden ja köyhien välistä kuilua selvästi. Vihreiden inhimillisessa vaihtoehdossa maltilliset sopeuttamistoimet eivät kohdistu yhteiskunnan pientuloisiin, sillä tämän maan talous ei nouse kuristamalla lapsiperheitä, opiskelijoita, eläkeläisiä ja työttömiä. Kun ihmiset sysätään yhä syvenevään köyhyyteen ja tukiverkot heikkenevät, tällaisen politiikan seurauksista maksetaan vielä pitkään. 

 

Arvoisa rouva puhemies!

Suomen tulevaisuuden avaimet löytyvät vain osaamisesta. Näitä todellisen kasvun eväitä hallitus tuhoaa nyt hyvin lyhytnäköisellä politiikallaan. Kyse ei ole vain rakenteiden muuttamisesta, vaan sivistyksen alasajosta. Yliopistoilla käydään ennennäkemättömiä yt-neuvotteluita ja yliopistojen huippututkijoiden aivovuoto ulkomaille on jo alkanut. Asiantuntijat, melkein kaikki tahot oikealta vasemmalle ja jopa hallituspuolueiden omat kansanedustajat ovat ilmaisseet huolensa koulutusleikkauksista. Viisas hallitus olisi laittanut Suomen tulevaisuuden ylpeytensä edelle ja perunut nämä järjettömät toimet. Sen sijaan pääministeri, valtiovarainministeri ja opetusministeri ovat väheksyneet tieteentekijöitä kommenteillaan koko syksyn. 

Onko se siis uskottavaa kasvupolitiikkaa, että hallitus romuttaa tulevaisuuden talouskasvua? Onko se aidosti uskottavaa osaamispolitiikkaa, että hallitus leikkaa suuresti varhaiskasvatuksesta innovaatioihin?

Vihreiden oma budjetti on realistinen. Me näytämme mistä rahat leikkausten estämiseen tulevat. Koulutusleikkausten sijaan haluamme vähentää ympäristölle haitallisia tukia, sillä ympäristölle haitalliset tuet kannustavat ihmisiä ja yrityksiä saastuttamaan enemmän ja nakertavat veropohjaa. 

 

Arvoisa rouva puhemies!

Meillä päättäjillä on suuri vastuu. Me voimme varmistaa, että hoitajalla hiekkalaatikon reunalla on aikaa tarkistaa, että kaikki on kunnossa ja että lapsi kehittyy niin kuin lapsen kuuluu. Me voimme varmistaa, että tutkijoiden päässä itävistä ideoista syntyy huomisen menestystarinoita. Me voimme varmistaa, että Suomi tekee osuutensa luonnon ja maapallon tulevaisuuden eteen. Me voimme varmistaa, että Suomi kantaa kortensa kekoon maailman köyhimpien auttamisessa.

Vihreiden mielestä valtion pitää olla lapsen, nuoren, opiskelijan, ja pientuloisen vanhemman ja eläkeläisen puolella. Vauras ja hyvä tulevaisuus tulee vain jos sillä on tekijät ja tekijöillä on osaaminen. Hallituksen linja on ikävä kyllä toinen ja jää mysteeriksi, kuka hallituksen mielestä tulevaisuuden oikein rakentaa.

Meidän päättäjien pitää tehdä hyvää talouspolitiikkaa, että Suomi saataisiin nousuun. Suomi on yhä vakaa ja vauras yhteiskunta, jolla on kaikki eväät menestyä jälleen. Me vihreät tarjoamme vaihtoehdon hallituksen huonosti harkitulle ja kärsimystä lisäävälle politiikalle.