— Pekka Haavisto

Pekka Haaviston ryhmäpuheenvuoro eduskunnan välikysymyskeskustelussa 15.12.2015

Arvoisa puhemies,

Nyt esillä oleva välikysymys ei käsittele vain hallintarekisterilainsäädännön valmistelua, vaan laajemmin lainvalmistelun, avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteita valtionhallinnossa. Menneestä prosessista on mielestämme jotakin opittavaa.

Me vihreät annamme arvon valtiovarainministeri Alexander Stubbin anteeksipyynnölle eduskunnan kyselytunnilla. Uskomme, että väärien tietojen osalta kysymys on ollut inhimillisestä erehdyksestä, joita me kukin vuorollamme teemme.

Nykyjärjestelmä, jossa suomalaiset saavat omistaa kotimaisia osakkeita suoraan vain arvo-osuustilien kautta, on taannut viranomaisten – esimerkiksi verottajan – tiedonsaannin. Hallintarekisterimallissa osakeomistukset jäisivät näkymättömiin pankkien tai salkunhoitajien taakse, niin kotimaisten kuin ulkomaisten.

Lausuntokierroksella monet viranomaiset tyrmäsivät tämän mallin – esimerkiksi poliisi, syyttäjä ja verottaja. Pelättiin osakeomistusten siirtyvän tiedonsaannin ulottumattomiin ja harmaan talouden lisääntyvän.

 

Arvoisa puhemies,

Me vihreät olemme markkinatalouden kannattajia. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat markkinoiden toiminnan keskeinen edellytys. Sijoittajan kannalta on tärkeää, että esimerkiksi sisäpiirikaupoissa kiinnijäämisriski on korkea.

Yritysten rooli esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa on yhä keskeisempi. On tärkeää tietää, kuka omistaa Fennovoiman, kuka Talvivaaran.

Yleisöjulkisuuden rinnalla tärkeää on viranomaisjulkisuus. Verottajan ja poliisin tulee saada tarvitsemansa tiedot. Lainsäätäjinä meidän on tehtävä järjestelmiä, jotka vähentävät harmaata taloutta.

 

Arvoisa puhemies,

Lainsäädäntövalmistelun taso puhuttaa. Viimeksi asian on nostanut esille eduskunnan vastavalittu pääsihteeri Maija-Leena Paavola. Jos viranomaisten ja riippumattomien asiantuntijoiden rooli lainvalmistelussa heikkenee, tilalle tulevat erilaiset edunvalvojat valmiine ehdotuksineen. Olisi tärkeää käyttää lainvalmistelussa asiantuntemusta myös intressipiirien ulkopuolelta, mm. yliopistoista. Dosentti ei saa olla kirosana.

Tietopohjainen päätöksenteko ja avoin valmistelu parantavat lainvalmistelun tasoa ja lisäävät kansalaisten luottamusta. Ei saa syntyä vaikutelmaa, että lakeja Suomessa valmistellaan suppeasti valittujen eturyhmien kanssa ilman julkista ja avointa keskustelua.

 

Arvoisa puhemies,

Hallintarekisteriasian valmisteluun liittyy myös kysymys toimittajien tiedonsaantioikeudesta ha tasapuolisesta kohtelusta. Valtiovarainministeriön vero-osaston kriittistä lausuntoa ei ollut viety valtioneuvoston hankerekisteriin, jonne lausunnot ja hankkeen eteneminen yleensä kirjataan.

Ministeriö myös suunnitteli tiedotustilaisuutta, jonne nimeltä mainittu toimittaja ei ollut tervetullut. Asian tultua julkisuuteen tämä onneksi korjattiin. Valtioneuvoston ja ministeriöiden on palveltava myös tasapuolisesti kaikkia toimittajia ja tiedotusvälineitä.

 

Arvoisa puhemies,

Elämme lobbarien ja edunvalvojien aikakautta. Tässä ei ole sinänsä mitään pahaa, kunhan kansalaisten, järjestöjen ja yritysten tasapuolisesta kohtelusta pidetään huolta, ja lainsäädäntötyössä kunnioitetaan asiantuntemusta.

Euroopan Unionissa on otettu käyttöön malli, jossa eri edunvalvojat vapaaehtoisesti rekisteröityvät ns. lobbari- eli avoimuusrekisteriin, jolloin toiminta on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Lobbarirekisterin käyttöönottoa Suomessakin ovat ehdottaneet mm. kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ja SDP:n entinen kansanedustaja Mikael Jungner.

Me vihreät kannatamme tällaista avoimuusrekisteriä. Se lisäisi poliittisen päätöksenteon avoimuutta, ja tekisi nykyistä näkyvämmäksi sen, mitkä erilaiset intressitahot pyrkivät päätöksentekoon ja lainsäädäntötyöhön vaikuttamaan.

Avoimuusrekisteri olisi yksi tapa kehittää demokraattista päätöksentekoa oikeaan suuntaan.

 

Arvoisa puhemies,

Kuultuaan valtioneuvoston vastauksen välikysymykseen eduskunta toteaa, että

1) markkinatalouteen kuuluu olennaisesti avoimuus ja tiedon saaminen yritysten omistussuhteista ja niissä tapahtuneista muutoksista

2) lainsäädäntötyön laatuun tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomioita, mm. ottamalla eri viranomaisten ja asiantuntijoiden lausunnot paremmin huomioon

3) tiedotusvälineiden ja toimittajien tasapuolinen kohtelu sekä asianmukainen tiedonsaanti lainsäädäntöhankkeista kuuluu valtioneuvoston velvollisuuksiin

4) Suomeen tulisi luoda ns. lobbari- eli avoimuusrekisteri lisäämään läpinäkyvyyttä päätöksenteossa

ja että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

Jaa sivu: