— Anita Nousiainen

Vihreät kiittää ilmastosopimuksesta: Pariisin sopimus antaa toivoa kestävästä tulevaisuudesta

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kiittää Pariisin ilmastoneuvotteluja pääsemisestä hyvään lopputulokseen.

Pariisin sopimus asettaa kovan tavoitteen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi selvästi alle kahden asteen ja pyrkimyksen rajoittaa se 1,5 asteeseen. Tässä on kuultu tiedeyhteisön vakavaa huolta ilmastonmuutoksen vakavista vaikutuksista ihmiskunnan tulevaisuuteen. Niinistö oli itse ympäristöministerinä aloittamassa Durbanissa vuonna 2011 hyväksytyssä tiekartassa neuvotteluja kohti Pariisin sopimusta.

 

- Pariisin ilmastosopimus antaa toivoa siitä, että pystymme rakentamaan kestävän tulevaisuuden lapsillemme. Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen selvästi alle kahteen asteeseen estää pahimpien haittavaikutusten syntymistä ihmisille ja yhteiskunnille. Se estää esimerkiksi kohtuutonta merenpinnan nousua sekä ruuantuotannon romahtamista kuivuuden ja muiden ääri-ilmiöiden takia. Tiedeyhteisön ääntä on kuultu, Niinistö kiittää.

 

Ilmastosopimuksessa on välineet tarkastella päästövähennyksien riittävyyttä viiden vuoden välein. Keinot eivät vielä riitä tavoitteeseen, mutta tältä pohjalta voidaan ponnistaa yhä nopeampiin päästövähennyksiin ja puhtaiden ratkaisujen käyttöönottoon. Silti haasteita on yhä edessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista tarvitaan yhä.

 

- Jo nyt tiedetään, että toistaiseksi maiden antamat sitoumukset eivät riitä tavoitteen saavuttamiseen. Siksi on tärkeää, että sitoumukset toimeenpannaan tehokkaasti ja niitä voidaan kiristää säännöllisen tarkastelun perusteella. Tämä sopimus on trampoliini, jolta ponnistaa kohti yhä parempaa yhteiskuntaa ihmisille ja ympäristölle, Niinistö korostaa.

Tärkein viesti Pariisin ilmastosopimuksesta tulee energiayhtiöille, sijoittajille, kunnille ja tavallisille ihmisille siinä, että fossiilisten polttoaineiden aika on nyt ohi. Kuntien ja yritysten kannattaa nyt panostaa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen sekä ottaa käyttöön kotimaisia puhtaita ratkaisuja.

- Sopimus kiihdyttää pääomien siirtämistä öljystä ja fossiilisista polttoaineista puhtaisiin ratkaisuihin. Fossiilitalouden aika on nyt ohi. Suomen on otettava tässä suuressa murroksessa nyt edelläkävijän asema: ne maat menestyvät, jotka panostavat nopeasti uuden teknologian käyttöönottoon asumisessa, liikenteessä ja energiantuotannossa. Myös vähähiilisen ruuantuotannon kehittäminen tuo merkittäviä mahdollisuuksia suomalaiselle maataloudelle, Niinistö sanoo.

 

- Sipilän hallituksen on vauhditettava uusiutuviin nojaavaa energiaremonttia ja uuden teknologian käyttöönottoa. Se vaatii uusia päätöksiä taloudellisista kannustimista sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostamista. Suomi voi olla maa, joka ratkoo maailman ympäristöongelmia sekä samalla luo työtä ja rakentaa kestävää yhteiskuntaa omille kansalaisillemme, Niinistö sanoo.