— Anita Nousiainen

Vihreiden vastalause budjettimietintöön: malttia sopeutukseen, vauhtia työllisyyteen

Kansanedustaja Touko Aalto esitteli 10.12. vihreiden vastalauseen budjettimietintöön. Vihreiden vaihtoehto nojaa kahden vaalikauden mittaiseen talouden ja työllisyyden tervehdyttämisohjelmaan, jolla nostetaan työllisyysaste 74 prosenttiin, lopetetaan valtion lisävelkaantuminen ja korjataan julkisen talouden kestävyysvaje.

- Vihreän talous- ja työllisyyspolitiikan kulmakivet ovat energiavallankumous sekä muihin globaaleihin kasvualoihin panostaminen, sosiaaliturvan uudistaminen perustuloksi ja yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen, sanoo Aalto.

Suurin työllistämispotentiaali Suomessa on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jotka useimmiten toimivat kotimarkkinoilla. Siksi vihreät haluaa vahvistaa pienten yritysten toimintamahdollisuuksia sekä työllistämisedellytyksiä.

- Hallituksen ylimitoitetut leikkaukset vaarantavat talouden ja työllisyyden suotuisan kehityksen. Lisäksi ne on kohdennettu tavalla, joka lisää tuloeroja ja köyhyyttä sekä sukupuolten välistä epätasa-arvoa, Aalto toteaa.

Koulutukseen kohdistuvat mittavat leikkaukset nakertavat Suomen osaamisperustaa tavalla, joka vie pohjaa pois tulevaisuuden kasvulta. Myös kehitysyhteystyöstä ja luonnonsuojelusta leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa, jolla ei rakenneta parempaa tulevaisuutta.

- Emme ole valmiita leikkaamaan kaikista köyhimmiltä, kuten Sipilän hallitus tekee. Tuloeroja kavennetaan solidaarisella veroratkaisulla, jossa vauraimpien veroja kiristetään ja köyhimpien kevennetään. Eduskunnan tietopalvelun analyysin mukaan vihreiden verokokonaisuus kaventaa selvästi tuloeroja, huomauttaa kansanedustaja Ozan Yanar.

Vihreät ei poistaisi indeksejä opintotuesta, lapsilisistä ja eläkeläisiltä eikä jäädyttämässä niitä muista etuuksista. Lisäksi Vihreät esittää, että kaikkein vähävaraisimpien ongelmien kärjistymistä ehkäistään laatimalla yhteinen vuotuinen kulukatto lääke-, matka- ja sairaanhoitopalveluiden maksuille, jotta niiden kumuloituminen köyhimmille saadaan torjuttua.

- Veroratkaisussamme korotamme tuntuvasti kunnallisveron perusvähennystä, mikä lisää etuuksien ja eläkkeiden saajien käteen jääviä tuloja. Tämä torjuu köyhyyttä ja turvaa myös koti-markkinoille tärkeää ostovoimaa ja palveluiden kysyntää. Vastaavat verotulot kootaan suurimpien ansio- ja pääomatulojen saajilta. Isoin muutoksemme koskee listaamattomien yhtiöiden osinko-tulojen verotusta: leikkaamme verohuojennuksia tuntuvasti, päättävät kansanedustajat Aalto ja Yanar.

LiiteKoko
PDF icon vastalause1012.pdf116.27 KB