— Ville Niinistö

Ville Niinistö: Kansallisomaisuus vaarassa - eduskunnan valtaa ja luonnonsuojelua heikentävä metsähallituslaki käsiteltävä kunnolla

Tänään käsittelyssä oleva hallituksen esitys metsähallituslaiksi vaarantaa luonnonsuojelun tasoa sekä uhkaa avoimuutta ja eduskunnan valtaa ohjata kansallisomaisuuden käyttöä. Lakihankkeen alkuperäisenä tavoitteena oli yhtiöittää metsätalous, mutta tällaisenaan esitys sumentaa rajaa Metsähallituksen emokonsernin ja kansallista luontoperintöä vaalivan Luontopalvelujen välillä.

Tämä voi johtaa siihen, että eduskunnan luonnonsuojeluun tarkoittamat varat ja ei-kaupallisina suojatut metsät, suot ja erityisesti vedet menevätkin jatkossa emokonsernin kaupallisiin seikkailuihin. Siitä kärsisivät niin luonto kuin talouskin.

Kaiken lisäksi Keskustan kansanedustajat yrittivät viedä asian läpi valiokuntakäsittelyyn viime yönä kello 4 pidetyssä istunnossa, ilman ministerin läsnäoloa. Vihreät saivat tuotua käsittelyajankohdan äänestykseen tänään. Asia käsitellään joko tänään ilman ministeriä tai vihreiden ehdotuksesta 17.12, kun ministeri Tiilikainen on paikalla.

- Hallituksen metsälakiesitys ei kestä päivänvaloa. On käsittämätöntä, että asian täysistuntokäsittely yritettiin haudata aamuyön pikkutunneille ja viedä eteenpäin ilman vastuuministerin läsnäoloa. Vaadimme, että asia käsitellään kunnolla sitten, kun ministeri Tiilikainen on paikalla. Suomen kansallisomaisuuden hoito ansaitsee kunnollisen käsittelyn, Niinistö sanoo.

Luontopalvelut on lähes itsenäinen toimija tänä päivänä ja tehokkain osa koko konsernia. Luontopalvelut ylläpitää kansallispuistoja, kehittää niiden luontomatkailua ja vaalii keskeisimpänä viranomaisena tänä päivänä suomalaista luonnonsuojelua. Sen riippumattomuus kaupallisista intresseistä on tärkeää niin luonnon tilan turvaamiselle kuin myös yksityisille yrittäjille, joiden kanssa se tekee hyvää yhteistyötä luontomatkailussa. 

Emokonsernin tarve ja merkitys pienenevät, kun metsätaloustoiminta yhtiöitetään. Nyt Keskusta yrittää vain pönkittää omaa valtaansa vahvistamalla emokonsernia eduskunnan ohjauksen, tehokkaan luonnonsuojelun ja luontomatkailun kustannuksella. 

- Esitys metsähallituslaiksi vaarantaa kaupallisesta käytöstä pois ohjattujen, luonnoltaan arvokkaiden metsien, soiden ja erityisesti vesien tulevaisuuden. Se myös heikentää ympäristöministeriön ohjausta ja Luontopalvelujen asemaa luonnonsuojelun vaalijana, Niinistö varoittaa.

Emokonsernin sotkeutuminen luontopalveluihin merkitsee Niinistön mukaan vain heikentyvää tehokkuutta ja emokonsernin pyrkimystä imeä Luontopalvelujen tuottamaa kansallista hyötyä omaan käyttöönsä. Tämä on pois myös yksityisten yrittäjien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

- Emokonsernin Laatumaa-yhtiö suunnittelee ottavansa haltuunsa kaupallisia toimia, jotka Luontopalvelut tekee nyt hyvässä yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. Emokonsernin kaupalliset seikkailut ovat ennenkin tuottaneet suuria tappioita valtiolle, eikä niitä pitäisi ainakaan lisätä, Niinistö hämmästelee.