— Anita Nousiainen

Outi Alanko-Kahiluoto: väkivaltaan ja ahdisteluun puuttuminen vaatii paljon ja laaja-alaisesti toimia

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto kommentoi julkisuudessa käytyä keskustelua naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Alanko-Kahiluoto julkaisi kannanoton, jossa esitetään ehdotuksia siihen, kuinka ongelmiin voitaisiin puuttua sekä ennaltaehkäisevästi että niiden ilmettyä.

- Suomen on välittömästi otettava käyttöön uskottava keinopaletti, jolla sekä ehkäistään väkivaltaa ja ahdistelua, puututaan niihin että annetaan apua uhreille ja tekijöille. Päättäjien on oltava tosissaan ja näen, että Suomen on perustettava valtakunnallinen korkean tason koordinaatioelin vastaamaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja ahdistelun ehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta, hän sanoo.

- Väkivalta ja ahdistelu eivät poistu itsestään. Ne vaativat systemaattisia ja laaja-alaisia toimia. Haastan hallituksen ministerit kertomaan, millä keinoin he aikovat asiaa edistää.

Ennaltaehkäisy on keskeinen tekijä tilanteen muuttamiseksi.  Alanko-Kahiluoto muistuttaakin aiheen käsittelystä jokaisessa elämänvaiheessa.

- Ihmisten koskemattomuudesta ja väkivallattomuudesta on voitava keskustella avoimesti niin päiväkodeissa, kouluissa kuin perheissäkin. Esimerkiksi neuvolat, terveyskeskukset sekä puolustusvoimat ovat hyviä paikkoja käydä läpi aikuisten kesken seksuaalisuutta ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta, hän toteaa.

- Vastaanottokeskuksissa on tärkeä käydä avoimesti ja perusteellisesti läpi seksuaalisen koskemattomuuden periaatteet ja keskustella niistä. Myös myöhemmissä kotoutumisen vaiheissa tulee käsitellä laaja-alaisesti suomalaista yhteiskuntaa, naisen asemaa ja seksuaalisia käytöstapoja. Maahanmuuttajayhteisöille tulee tarjota tukea mahdollisesti esiintyvään väkivaltaan.

Sekä uhri että väkivallantekijä tarvitsevat apua.

- Suomessa on liian vaikea saada apua väkivaltaan. Turvakotipaikkoja on alle neljännes tarvittavasta määrästä. Matalan kynnyksen tukikeskuksia, joihin voi mennä ilman ajanvarausta tai rahaa, ei ole yhtään. Tarvitsemme välttämättä lisää resursseja väkivaltaa kohdanneiden auttamiseen, kuten turvakoteihin sekä puhelin- ja nettipalveluihin, Alanko-Kailuoto vaatii.

- Keskeisessä asemassa on myös koulutus auttajille. Ammattiryhmille, jotka kohtaavat työssään väkivaltaa ja ahdistelua kokeneita ihmisiä, on annettava erityistä koulutusta väkivallan tunnistamiseen sekä uhrien kohtaamiseen. Näitä ryhmiä ovat muun muassa lääkärit, poliisit, opettajat, tuomarit, psykologit ja sosiaalityöntekijät, Alanko-Kahiluoto sanoo.

Koko kannanotto luettavissa osoitteessa: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2016/01/outi-alanko-kahiluoto-loppu-kaikelle-naisiin-kohdistuvalle-vakivallalle