— Ville Niinistö

Kokeiltavan perustulon oltava vastikkeeton ja mahdollisimman kattava

Perustulo on eteenpäinkatsova ratkaisu sosiaaliturvan uudistamiseksi. Se nostaa ihmisiä työelämään, helpottaa yrittäjäksi ryhtymistä ja vähentää luukulta toiselle juoksemista perusturvan perässä.

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että hallitus on päättänyt toteuttaa perustulokokeilun ja ottanut sen valmistelun tosissaan, todetaan vihreiden puoluevaltuuskunnan sunnuntaina hyväksymässä kannanotossa.

- Perustulokokeilun esiselvitystä ja valmistelua on tekemässä joukko kovia asiantuntijoita. Tämä vahvistaa uskoa siihen, että hallitus haluaa aidosti katsoa perustulon mahdollisuudet epävarmoissa työtilanteissa olevien ihmisten elämän helpottamiseksi ja sosiaaliturvan yksinkertaistamiseksi. Kannustamme hallitusta toteuttamaan vuoden 2017 alussa alkavan perustulokokeilun niin, että sillä saadaan aitoja tuloksia perustulon vaikutuksista, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo.

Vihreät haluaa perustulosta vastikkeettoman etuuden, joka korvaisi nykyiset minimietuudet. Jokainen suomalainen olisi oikeutettu perustuloon eikä sen saamiselle ole ehtoja. Tämä vähentäisi paperisotaa ja auttaisi ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa. Työtulojen noustessa perustulo vähitellen leikkautuisi pois. Kyse olisi siis perustoimeentulon turvaamisesta nykyistä yksinkertaisemmalla mallilla. Vihreiden ehdottama malli olisi kustannusneutraali.

Perustulo nostaa ihmisiä työelämään

Nykyisellään eri tulomuotojen yhteensovittaminen ja tulorajat aiheuttavat kannustinloukkuja, joissa lyhytaikaista tai matalapalkkaista työtä ei kannata ottaa vastaan. Tämä johtaa pahimmillaan syrjäytymiseen, kun ihmisiä kannustetaan jäämään kokonaan työelämän ulkopuolelle.

- Perustulon erityinen etu verrattuna nykyjärjestelmään on se, että se tekee työnteosta aina kannattavaa. Jokainen perustulon päälle ansaittu euro näkyy ihmisen kukkarossa. Sosiaaliturvan tulisi mahdollistaa työnteko tai yrittäjyys, kannustaa kokeilemaan uutta tai ottamaan lyhytkin työpätkä vastaan. Tästä hyötyisi sekä ihminen että yhteiskunta, vihreän puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Inka Hopsu painottaa.

Puoluevaltuuskunnan kannanotossa asetetaan perustulokokeilun onnistumiselle kriteerit. Kokeiltavan perustulomallin on oltava vastikkeeton, sen on riitettävä elämiseen, siihen on otettava mukaan riittävän suuri joukko ihmisiä ja sen on koskettava aidosti kaikkia ihmisryhmiä — niin vakituisesti työssä olevia, pitkäaikaistyöttömiä, yrittäjiä kuin opiskelijoitakin.

Lisäksi kokeilulle on laadittava riittävä lainsäädäntöpohja, sillä on pyrittävä yleistettäviin tuloksiin ja sen arvioinnin on oltava puolueetonta ja laaja-alaista.

- Kokeilu tarjoaa meille todellisen mahdollisuuden nähdä perustulon vaikutukset ihmisten elämään, työllisyyteen, köyhyyteen ja elinkeinoelämään. Kun hoidamme kokeilun kunnialla, Suomella on taas mahdollisuus olla edelläkävijä hyvän ja joustavan sosiaaliturvan osalta. Perustulo on yksi hyvinvointivaltion uudistamisen kulmakivistä, Niinistö päättää.

Lue puoluevaltuuskunnan koko kannanotto perustulokokeilusta täältä >

Vihreiden oma kustannusneutraali perustulomalli (vuodelta 2014) sekä lisätietoa perustulosta löytyy täältä >

 

Lisätietoja:
Ville Niinistö, p. 050 5122 094
kansanedustaja, vihreiden puheenjohtaja
 
Inka Hopsu, p. 040 7589 545
vihreän puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja