— Outi Alanko-Kahiluoto

Vihreät: Sote-uudistuksen helpotettava ihmisten hoitoonpääsyä ja kavennettava hyvinvointieroja

Maakunnille tulee antaa kokonaisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta, toteaa Vihreiden puoluevaltuuskunta linjapaperissaan. Valinnanvapaus pitää toteuttaa vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. Yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksesta voidaan luopua.

Sote-uudistuksen on taattava laadukkaat ja kaikkien saatavilla olevat palvelut, mahdollistettava varhainen puuttuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy sekä oikea-aikainen pääsy hoitoon, toteaa Vihreiden puoluevaltuuskunta viikonloppuna hyväksymässä linjapaperissaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Lisäksi vihreät haluavat varmistaa alueellisen ja eri ihmisryhmien välisen yhdenvertaisuuden terveyserojen kaventamiseksi.

Vihreät haluaa keskittää sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen uusille maakunnille.

- Terveydenhuollon nykyinen rahoitusjärjestelmä tuottaa monia ongelmia. Hoitoa eivät välttämättä saa sitä eniten tarvitsevat, ihmisiä pompotellaan ja kulut kasvavat. Tällä hetkellä millään taholla ei ole kokonaisvastuuta terveydenhuollon monesta eri kanavasta tulevasta rahoituksesta. Se on kestämätöntä. Päätös rahojen käyttämisestä ja kohdentamisesta on saatava yksiin käsiin, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto toteaa.

Maakunnille tulee antaa kokonaisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksesta. Ensisijainen rahoitustapa olisi maakuntien keräämä ns. sote-vero, jota voidaan tarvittaessa täydentää valtion rahoituksella ja maakuntien välisellä kustannusten tasaamisella.

Tämän lisäksi maakuntien tulee hallinnoida myös muuta sote-rahoitusta, jotta ne voivat rakentaa toimivia palvelukokonaisuuksia. Kelan maksamat terveydenhuollon korvaukset ja sairauspäivärahat, korvaukset mm. lääke- ja matkakuluihin sekä kuntoutukseen tulee osoittaa maakuntien käyttöön.

Työterveyshuoltoa tulee vihreiden linjapaperin mukaan palauttaa asteittain alkuperäiseen tehtäväänsä.

- Tämä tarkoittaa keskittymistä työympäristön terveellisyyteen, työhön liittyvien riskien ehkäisyyn ja hoitoon, vajaakuntoisten työllistymisen tukemiseen ja aidosti työperäisten sairauksien hoitoon. Yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksista olemme valmiita luopumaan kokonaan, vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto sanoo.

Valinnanvapaus toteutettava vastuullisesti ja ongelmia ennaltaehkäisten

Terveydenhuollon valinnanvapauden lisääminen sisältää sekä uhkia että mahdollisuuksia. Se voi lisätä ihmisten välistä eriarvoisuutta, heikentää palvelujen saatavuutta tai nostaa kustannuksia. Toisaalta valinnanvapaus voi nopeuttaa hoitoonpääsyä, monipuolistaa palveluja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

- Me haluamme toteuttaa valinnanvapauden parhaalla mahdollisella tavalla — vastuullisesti ja ongelmia ennaltaehkäisten. Tämä edellyttää ihmisten yhdenvertaisuuden varmistamista ja aitoa mahdollisuutta tehdä valintoja. Lisäksi pitää varmistaa, että yhteydenpito terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on saumatonta. Rahanjaon on oltava järkevää ja tuottajien välisen kilpailu aitoa. Palvelujen saatavuus koko maassa on turvattava. Lisäksi laiteintensiivinen tai runsaasti resursseja vievä erikoissairaanhoito ja vaativan sosiaalihuollon palvelut on jätettävä valinnanvapauden ulkopuolelle, Alanko-Kahiluoto avaa vihreiden! näkemyks iä.

- Valinnanvapauden on todella parannettava ihmisten palveluita. Tavoitteena on oltava, että palvelut toteutetaan järkevimmällä ja tehokkaimmalla tavalla ja että ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu. Uudistus pitää tehdä palveluita käyttävän ihmisen, ei hallinnon  tai kilpailevien palveluntuottajien ehdoilla, Aalto painottaa.

Vihreiden linjat sote-rahoituksesta ja valinnanvapauden lisäämisestä löytyvät kokonaisuudessaan täältä

 

Lisätiedot:
Outi Alanko-Kahiluoto, p. 050 512 1727
kansanedustaja, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Touko Aalto, p. 050 512 0493
kansanedustaja, vihreiden varapuheenjohtaja ja parlamentaarisen sote-seurantaryhmän jäsen