Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää: Suomen on turvattava saamelaisten oikeudet ratifioimalla ILO 169 -sopimus

Tänään helmikuun kuudentena vietetään saamelaisten kansallispäivää. Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Halmeenpaa vaatii Vihreillä puheenjohtajapäivillä Helsingissä pitämässään puheessa hallitusta ratifioimaan alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan ILO 169 -sopimuksen ja turvaamaan saamelaisten oikeudet.

ILO 169 -sopimus jätettiin pöydälle viime vaalikaudella, joten sen käsittely siirtyi nykyiselle hallitukselle.
 
- Suomi on allekirjoittanut ILO 169 -sopimuksen yli 20 vuotta sitten. Ei ole oikeusvaltioperiaatteisiin ja vähemmistöjen suojaan sitoutuneelle maallemme kunniaksi, että sopimus on jäänyt roikkumaan vailla ratifiointia. On korkea aika vahvistaa sopimus käytäntöön, Halmeenpää sanoo.
 
ILO 169 -sopimuksen tarkoitus on turvata alkuperäiskansojen elämäntapa, kieli ja identiteetti sekä korjata aiemmasta sulauttamispolitiikasta aiheutuneita vahinkoja. Se turvaa saamelaisille mahdollisuuden päättää itse omasta tulevaisuudestaan ja mahdollisuuden vaikuttaa kaikkiin saamelaisia koskeviin kysymyksiin.
 
Suomi hyväksyi syyskuussa 2014, YK:n yleiskokouksen yhteydessä, alkuperäiskansojen huippukokouksen loppuasiakirjan, joka vahvistaa ILO169 -sopimukseen sitoutumisen ja toimii tiekarttana alkuperäiskansojen oikeuksien täytäntöönpanossa. Norja ratifioi ILO 169 -sopimuksen ja tunnusti saamelaiset alkuperäiskansana jo vuonna 1990.
 
ILO-sopimuksen ratifioiminen ei heikennä lappilaisten asemaa omalla kotiseudullaan.
 
- Saamelaisella ja suomenkielisellä väestöllä ja kulttuurilla on Lapissa pitkä ja moniääninen historia, joka myös risteää paljon keskenään. Lapissa on sijaa useammalle kuin yhdelle kulttuurille ja identiteetille, ei sitä ILO-sopimuksella olla viemässä keneltäkään pois, Halmeenpää toteaa.
 
ILO 169 -sopimus ei vaikuta maanomistusoloihin Lapissa. Saamelaiskäräjät hyväksyi lokakuussa 2014 Suomen hallituksen kompromissiesityksen, jossa korostetaan, ettei ratifioiminen vaikuta valtion tai yksityisten maanomistusoikeuksiin.
 
- ILO-sopimus ei edellytä maanomistusolojen muutoksia miltään osin, eikä sopimusta muutoinkaan voi toteuttaa ottamalla muilta lappilaisilta ihmisiltä pois oikeuksia, joita heillä on elinympäristönsä ja asuinalueensa pitkäaikaisen käytön perusteella. Suomi on jo valmiiksi täyttänyt ILO-sopimuksen ratifiointiedellytykset monilta osin, Halmeenpää muistuttaa.
 
Lisätietoja
09-432 4030