— Ville Niinistö

Ville Niinistö: Näinä aikoina Suomi tarvitsee kansallisia instituutioitaan

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö vaatii Vihreillä puheenjohtajapäivillä pitämässään puheessa suomalaisia päättäjiä sitoutumaan siihen, että Suomi puolustaa hädänalaisten oikeutta hakea turvaa.

- Kaikkien päättäjien on tärkeää tehdä ehdottoman selväksi, että Suomi puolustaa jokaisen ihmisen oikeutta tulla tasa-arvoisesti kohdelluksi lain edessä. Se tarkoittaa sitä, että puolustamme hädänalaisten oikeutta hakea turvaa ja suojelua henkilökohtaiselta vainolta, Niinistö vaatii.

Niinistö ottaa puheessaan kantaa keskusteluun kansainvälisten pakolaissopimusten tärkeydestä. Hänen mukaansa on tärkeää puolustaa kansainvälistä oikeutta.

- Nämä sopimukset on tehty heikompiosaisten turvaksi. Ne ovat myös pienten maiden turva. Suomen pitkä linja on tukea sellaista kansainvälistä järjestystä, jossa ihmisoikeuksia, turvallisuutta ja aseriisuntaa käsittelevillä sopimuksilla ehkäistään konfliktien vaaraa ja puolustetaan ihmisarvoa. Jos tämä sopimusvarainen kansainvälinen järjestelmä vaarantuisi, olisimme suurvaltojen armoilla. Sellaista maailmaa me emme halua, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan hallituksen kovat leikkaukset koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja heikompiosaisilta osuvat kipeästi monien suomalaisten perustoimeentuloon ja luovat epävarmuutta tulevasta.

- Uskon, että kun ihmisten omat huolet kohdataan - turvallisuudesta, työstä, lasten koulutuksesta ja hyvästä arjesta - on se avain myös yhteiskunnan ilmapiirin parantamiseen, Niinistö toteaa.

Suomalaisten on voitava luottaa poliisiin

Niinistön toteaa, että poliisin hallintouudistuksilla on tähdätty siihen, että yhä useampi poliisi voisi olla hallinnon sijaan kentällä. Silti poliisien resurssit ovat tiukoilla. Moni ihminen kokee, että poliisi on kaukana, vasteajat syrjäseuduilla on pitkät.

- Me haluamme, että suomalaiset voivat jatkossakin luottaa poliisiin. Sillä on tärkeä tehtävä järjestyksen ylläpidossa, jännitteiden ehkäisemisessä ja myös turvallisuuden tunteen vahvistamisessa, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan poliisille on varmistettava riittävät toimintaedellytykset niin, että poliisien määrää kenttätyössä voidaan kasvattaa. Siihen on varattava riittävät määrärahat.

Myös lähipoliisityötä on lisättävä poliisin sisällä, sillä yhteisön luottamien ja tuntemien poliisien läsnäolo vahvistaa yhteisön turvallisuutta.

- Poliisin on vahvistettava entisestään suvaitsevaisuus- ja tasa-arvotyötään. Poliisien työssä eri kulttuuritaustojen tuntemus on yhä tärkeämpää, nyt monet maahanmuuttajanuoret kokevat poliisin niin etäiseksi, Niinistö sanoo.

Niinistö vaatii, että naisten kokema rikollisuus ja sen uhka on tunnistettava kaikessa poliisin työssä. Siksi poliisien koulutuksessa ja rekrytoinnissa on lisättävä ammattiin hakeutuvien maahanmuuttajataustaisten sekä naisten osuutta.

- Mitä paremmin poliisi edustaa myös koostumukseltaan suomalaisen yhteiskunnan kirjoa, sitä helpompi sen on ansaita kaikkien suomalaisten luottamus ja hoitaa työtehtäviään asiantuntemuksella, Niinistö sanoo.

Vahvaa Yleisradiota tarvitaan

Niinistö kiinnitti puheessaan huomiota myös viimeaikaiseen keskusteluun Yleisradion asemasta. Vapaa tiedonvälitys korostuu Niinistön mukaan tänä aikana, kun sosiaalisessa mediassa ja vihasivustoilla levitetään vääriä väitteitä.

- Me tarvitsemme luotettavaa tiedonvälitystä, avointa yhteiskunnallista keskustelua, sekä suomalaisen kulttuuri-ilmaisun vahvistamista. Siihen me tarvitsemme vahvaa Yleisradiota. Suomen hallitus tekee vakavan virheen, jos se tänä aikana heikentää Yleisradion mahdollisuuksia toimia suomalaisia yhdistävänä valistajana, sivistäjänä ja tiedonvälittäjänä. Vahva journalistinen Yle takaa myös kaupallisen median journalismin laatua, rekrytointipohjaa ja asemaa. Me emme halua joutua Puolan tai Venäjän tielle, Niinistö varoittaa.

 

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan täältä >