RKP ja Vihreät valmistelevat välikysymystä koulutusleikkauksista

Niinistö ja Haglund

Vihreät ja RKP ilmoittavat valmistelevansa yhteistä välikysymystä hallituksen koulutuspolitiikasta ja suomalaisen osaamisen tulevaisuudesta. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on RKP. Myös muut oppositiopuolueet on kutsuttu mukaan valmisteluun.

– Sipilän hallitusohjelman tavoite koulutuksen ja osaamisen osalta on, että: ”Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa.” Tämän tavoitteen valossa hallituksen leikkaukset tuntuvat entistä käsittämättömimmiltä. Miten Suomi voi olla koulutuksen kärkimaa, kun hallitus leikkaa näin harkitsemattomasti juuri koulutuksesta, sanoo RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund.

Ennen eduskuntavaaleja nykyiset hallituspuolueet lupasivat, että koulutuksesta ei leikata. Nyt pääministeri Juha Sipilän hallitus leikkaa korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta ennenäkemättömällä tavalla. Korkealaatuinen ja maksuton koulutus on tärkein edellytys sille, että kaikki kansalaiset saavat taustastansa riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet elämässä menestymiseen. Korkeakouluissa on parhaillaan menossa laajat yt-neuvottelut henkilöstön määrän mittavaksi vähentämiseksi hallituksen koulutusleikkausten takia.

Korkea osaaminen, koulutus ja sivistys ovat olleet Suomen menestyksen perusta, ja osaamiseen ja koulutukseen panostaminen vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyämme. Osaamisesta ja koulutuksesta leikkaaminen ovat Suomen ja suomalaisten tulevaisuudesta leikkaamista. Tämä tekee leikkauspäätöksistä erityisen lyhytnäköisiä ja vahingollisia. Hallituspuolueiden antamien vaalilupausten vastainen opintotuen leikkaus on myös syventämässä koulutuksen tasa-arvon ja sivistyksen ahdinkoa.

- Hallituksen suunnittelemat massiiviset leikkaukset  opintotuesta vaarantavat nuorten koulutuslupauksen. Suomen tulevaisuuden menestykselle ja sivistykselle on elintärkeää, että jokaisella nuorella on yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua omaan osaamisensa ja intonsa pohjalta,  taustastaan riippumatta. Koulutuksen tasa-arvo ja sivistyksen arvostaminen ovat yhteiskuntamme perusarvoja, jota ei ole varaa menettää. Siksi hallitusta on haastettava peruuttamaan leikkaukset opintotuesta tällä välikysymyksellä, muistuttaa Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.