Touko Aalto: Taloudelliset arvot eivät saa mennä metsien suojelun edelle

Vihreiden Touko Aalto on huolissaan uuden metsähallituslain valmistelussa esille nousseista pyrkimyksistä heikentää luonnonsuojelusta ja luonnon virkistyskäytöstä vastaavien Luontopalveluiden asemaa.

Tänään julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan (HS 3.3.) uuden metsähallituslain valmistelun loppumetreillä on tuotu pöytään vielä uusi esitys, joka herättää huolta siitä, kuka kansallisomaisuuttamme jatkossa hallitsee. Tietojen mukaan Metsähallituksen luonnonsuojelusta ja luonnon virkistyskäytöstä vastaavien Luontopalveluiden asemaa heikennettäisiin.

- Metsähallituksen Luontopalvelut on Suomen suurin luonnon monimuotoisuuden puolustaja ja luonnonsuojelun asiantuntija. Se pitää huolta metsistä ja vesistöistä, jotka ovat meille suomalaisille rakkaita. Suomalaiset vierailivat viime vuonna kansallispuistoissa jopa yli 2,5 miljoonaa kertaa. Toiminnan jatkuvuus pitää turvata. Suomen parasta luontoviranomaista ei saa alistaa emokonsernin vallalle, sillä se on kiinnostunut lähinnä hakkuista, kaivoksista, soranotosta ja tonttikaupoista, kansanedustaja ja Vihreiden varapuheenjohtaja Touko Aalto sanoo.

- Metsähallitus hallinnoi merkittävää kansallisomaisuutta, kolmasosaa Suomen vesistä ja maista. Ei ole yhdentekevää, millainen laki sitä koskee. Suomalaiset ansaitsevat huolellisesti valmistellun metsähallituslain, jonka perustuslaillisuus on varmistettu ja kaikkia osapuolia on kuultu. Lain valmistelussa taloudellisten arvojen ei saa antaa ajaa ohi metsiemme ja vesiemme suojelusta.

Kansalaisten huolta ovat herättäneet erityisesti suunnitelmat siirtää Suomen yleiset vesialueet ja suuri osa maaomaisuutta uuteen epämääräiseen taseeseen. Ehdotettu “kolmas tase-erä” on merkitykseltään epäselvä välimuoto liiketalous- ja luonnonsuojelutehtävien välissä, ja sitä ohjaa liiketalouden puoli. - Tämä voi johtaa esimerkiksi yleisten vesialuiden liukumisen yhä suuremman taloudellisen hyödyntämisen piiriin, pelkää valtiovarainvaliokunnassa Vihreitä edustava Aalto.

- Osana Metsähallituksen uudistamista ollaan myös Ylä-Lapin virkistysalueita siirtämässä liiketoiminnan hallintaan. Vihreät on vastustanut tätä valtiovarainvaliokunnassa, Aalto lisää.

Helsingin Sanomien mukaan eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokuntaan tuodussa muutosesityksessä on myös kirjaus, jonka mukaan luonnonsuojelualueilla ei olisi “lähtökohtaisesti” tuottovaatimusta. Itse lakiesityksessä tämä mahdollisuus rajattiin pois yksiselitteisesti.

- Näemme, että lisääntyvä talouskäyttö vaarantaisi alueiden luonnon ja virkistyskäytön. Retkeilyalueiden ja luontoarvoiltaan tärkeiden alueiden paikka ei ole liiketalouden taseessa.  Lain valmistelussa taloudelliseksi toiminnaksi on muutoinkin nähty vain perinteinen metsätalous, vaikka retkeilyalueilla matkailun ja virkistyksen tarpeet ja hyödyt ovat metsätalouden harjoittamista suuremmat. Huomiota pitäisikin kiinnittää myös matkailun ja retkeilyn edellytysten parantamiseen, Aalto huomauttaa.

- Luotamme nyt ministeri Tiilikaiseen, jotta hänen johdollaan metsähallituslaista saadaan vielä suomalaisia luontoarvoja ja perustuslakia kunnioittava kokonaisuus.

 

Lisätietoja
Touko Aalto