Vihreät jätti vastalauseen esitykseen metsähallituslaiksi

Hanna Halmeenpää

Vihreiden maa- ja metsätalousvaliokunnassa jättämässä vastalauseessa metsähallituslakiin puolustetaan kansallisomaisuutta. Luontoarvot ovat vaarassa, kun maa- ja vesialueita siirretään Metsähallituksen liiketalouspuolen ohjaukseen, ja päätösvalta Metsähallituksen tase-eristä siirtyy osin pois eduskunnalta.

Vihreät jätti tänään maa- ja metsätalousvaliokunnassa vastalauseen esitykseen metsähallituslaiksi.

- Päätösvalta suomalaisten yhteisestä kansallisomaisuudesta tulee säilyttää eduskunnalla. Luontoarvojen ja luonnon virkistyskäytön vaalinta tulee pitää Metsähallituksen keskeisenä tehtävänä, sanoo valiokunnassa Vihreitä edustava kansanedustaja ja Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

- Nyt vaarana on, että luonnon vaalimisen sijaan päädytään sen maksimaaliseen hyödyntämiseen, kun merkittävä määrä maa- ja vesialueita siirretään Metsähallituksen liiketalouspuolen ohjaukseen, ja päätösvalta Metsähallituksen tase-eristä siirtyy osin pois eduskunnalta, Halmeenpää sanoo.

Lapin luontaistalousalueet ja valtion yleiset vesialueet, kuten merialueet ja suurten järvien selät, ollaan siirtämässä uuteen kolmanteen taseeseen Metsähallituksen liiketoimintajohdon alaisuuteen.

Vihreät vaativat vastalauseessaan, että retkeilyalueiden ja Ylä-Lapin virkistysalueiden pitää kuulua siihen taseen osaan, jolla ei ole taloudellista tuottovaatimusta, koska alueiden pääasiallinen käyttötarkoitus on retkeily ja virkistys, ei metsätalous.

- Jos Vihreiden vastalause hyväksyttäisiin, suurta huolta herättänyt kolmas tase-erä jäisi kokonaan toteuttamatta. Tällöin alueet jakautuisivat selkeästi niihin, joita voidaan hyödyntää taloudellisesti ja toisaalta niihin, joiden ensisijainen käyttö on virkistys ja luontomatkailu, ja joilla luontoarvojen säilyminen turvataan.

Vihreät kritisoivat metsähallituslakia myös siitä, että se selvästi kaventaa ympäristöministeriön ohjaustoimivaltaa. Vanhassa laissa ympäristöministeriö ohjasi koko Metsähallitusta luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa. Uudessa lakiesityksessä ohjausvalta on rajattu julkisiin hallintotehtäviin ympäristöministeriön toimialalla. Muu ohjaustoimivalta Metsähallituksessa kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Metsähallituslain valiokuntakäsittelyssä toivomisen varaa

- Isosta lakimuutospaketista käytiin valiokuntakäsittelyn aikana massiivinen asiantuntijakuulemiskierros. Silti asian käsittelylle eduskunnassa jäi lopulta aivan liian vähän aikaa. Tämä voi jättää kansalaisille ja kansanedustajille perustellun huolen siitä, että lakimuutos viedään eteenpäin hätiköidysti, Halmeenpää sanoo.

Saamelaisten kulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaaminen olisi ansainnut lakiesityksessä vahvemman kirjauksen.

- Saamelaiskulttuurin heikentämiskielto on jo esimerkiksi ympäristönsuojelu-, vesi-, kalastus-, ja kaivoslaissa. Olisi perusteltua sisällyttää ne myös metsähallituslakiin, Halmeenpää huomauttaa.

Lisätietoja

Hanna Halmeenpää

 

 

LiiteKoko
PDF icon vihreidenvastalause.pdf294.31 KB