— Ville Niinistö

Ville Niinistö: Yhteiskuntasopimuksen synty ja oikeudenmukaisuus Sipilän käsissä

Pyrkimyksenä on saada liitto mukaan neuvotteluihin yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus on kuitenkin ilmoittanut, ettei aio houkutella PAM:ia mukaan lisälupauksin. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön mielestä pääministeri Sipilän pitää nyt tulla vastaan ja antaa selkeä lupaus veronkevennyksistä sekä erityisesti niiden kohdentamisesta pieni- ja keskituloisille. Niinistö sanoo olevansa pettynyt, jos yhteiskuntasopimus raukeaa hallituksen vastaantulon puutteeseen.

- Pääministeri Sipilän on nyt osoitettava olevansa koko Suomen johtaja. Hallituksella on avaimet käsissään tehdä yhteiskuntasopimuksesta oikeudenmukaisempi myös lastentarhanopettajille, lähihoitajille ja kassamyyjille. Pieni- ja keskituloiset ihmiset ovat hallituksen leikkausten ja päivähoitomaksujen korotusten vuoksi jo valmiiksi ahtaalla. Veronalennukset on kohdennettava heille. Loputtomasti ei voi ottaa niiltä, joilla on jo ennestään vähän, Niinistö vaatii.

Veronkevennykset voitaisiin osittain rahoittaa pienentämällä osinkoverotuksen huojennuksia, jolloin tarvittaisiin vähemmän lisävelkaa. Veronalennuksista päättämisen lisäksi hallituksen on Niinistön mukaan pidättäydyttävä lisäleikkauksista. 

- Yhteiskuntasopimuksessa esitetyt maksujen siirrot työnantajalta työntekijälle pienentävät  ihmisten käteen jääviä tuloja, mikä heikentää ostovoimaa ja sitä kautta talouskasvun näkymiä. Ei ole järkevää eikä oikeudenmukaista politiikkaa kitkuttaa leikkauskierteessä ja odottaa, että talous nousee kuin itsestään, Niinistö toteaa. 

Lisäksi puheenjohtaja Niinistö vaatii hallitukselta toimenpiteitä Suomen pitkän aikavälin kilpailukyvyn kohentamiseksi korkean osaamisen ja teknologisen kehityksen avulla.

- Lyhyen aikavälin ratkaisujen jälkeen katse pitää siirtää kauemmaksi tulevaisuuteen. Sipilän hallituksen on syytä miettiä, miten turvataan suomalaisten korkea osaaminen ja työn tuottavuuden paraneminen myös jatkossa, Niinistö painottaa.

Vihreät on jättämässä tällä viikolla muiden oppositiopuolueiden kanssa hallitukselle välikysymyksen korkeakoulutukseen kohdistuvista leikkauksista.

- Korkeakoulutusta, sivistystä ja tutkimusta koskeva välikysymyksemme antaa hallitukselle mahdollisuuden kertoa, millaisena se näkee Suomen tulevaisuuden ja millä keinoin se aikoo pitää huolen kilpailukyvystämme pitkällä aikavälillä. Me haluamme olla mukana rakentamassa Suomea, joka kykenee uudistamaan elinkeinorakenteensa eikä käännä selkäänsä pienituloisille ihmisille, Niinistö linjaa.