— Ville Niinistö

Yhteiskuntasopimus parempi kuin pakkolait - mutta naisvaltaiset alat joutuvat maksajiksi

Ville Niinistö

Sipilän hallitus ja työmarkkinajärjestöt saavuttivat pitkän kompuroinnin jälkeen alustavan sovun yhteiskuntasopimuksesta. On hyvä, että sopu on saatu. Silti sovussa maksajiksi joutuvat epäreilusti julkisen sektorin naisvaltaiset alat. Se on pettymys.

Vihreiden mielestä yhteiskuntasopimusta ei pidä maksattaa lastentarhanopettajilla ja kätilöillä. Hallituksen tulee myös pidättäytyä lisäleikkauksista ja kohdentaa työn verotuksen alennukset pieni- ja keskituloisille. On varmistettava, että ratkaisusta tehdään reilu kaikille suomalaisille ja vaikutukset arvioidaan tulonjaon ja sukupuolten tasa-arvon kannalta.

Alustava sopu yhteiskuntasopimuksesta on vihreiden mielestä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta parempi vaihtoehto kuin Sipilän hallituksen väläyttelemät pakkolait. Pakkolakien myötä monet julkisen sektorin pienipalkkaiset ihmiset lastenhoitajista lähihoitajiin olisivat menettäneet jopa 8 prosenttia palkkatasostaan.

Yhteiskuntasopimuksen yhtenä tavoitteena on nostaa työllistämisen kannattavuutta.

- On tärkeää, että Suomea kehitetään yhdessä ilman repiviä pakkolakeja. Sopimisen kulttuuri on arvokas. Tämä työmarkkinajärjestöjen aikaansaama sopu on puutteistaan huolimatta hallituksen tempoilevaa politiikkaa parempi ratkaisu. Siihen olen tyytyväinen. Sopu lisää työllistämisen kannattavuutta. Nyt on edellytettävä yrityksiltä sitoutumista työllisyyden parantamiseen, jos tämä palkansaajien vastaantulo toteutuu. Vasta silloin se olisi reilu, Niinistö toteaa.

Yhteiskuntasopimus ei sekään ole vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön mukaan ongelmaton ratkaisu. Jos yhteiskuntasopimus astuu tällaisenaan voimaan, noin 530 000 julkisen sektorin työntekijää menettää vähintään 30% lomarahastaan kolmeksi vuodeksi.

- Lapsiperheet, koulutus sekä julkisella sektorilla työskentelevät sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät ovat olleet koko vaalikauden ajan hallituksen hampaissa. Nyt sama linja jatkuu työmarkkinajärjestöjen myötävaikutuksella. Hallituksen paine suosia yksityistä sektoria näkyy ratkaisussa. On väärin laittaa julkisen sektorin pienipalkkaiset naiset maksajiksi, vaikka se tehtäisiinkin vähemmän vahingollisesti kuin pakkolaeissa. Tästä olen pettynyt, Niinistö toteaa.

Yhteiskuntasopimuksesta neuvoteltaessa edustettuna oli hallituspuolueiden lisäksi työnantajat ja suurimmat työntekijäjärjestöt. Se oli leimallisesti miesten neuvottelema sopimus. Se näkyy Niinistön mukaan valitettavasti myös yhteiskuntasopimuksen neuvottelutuloksesta.

-  Nyt julkisen sektorin palkka-alella aiotaan rahoittaa yksityisen sektorin työnantajien sosiaaliturvamaksujen alentaminen. Se ei ole oikeudenmukainen tulonsiirto. On vaikea selittää, miksi opettajan tai sosiaalityöntekijän palkan alentamista tarvitaan vientiteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen. Taustalla vaikuttanee hallituksen ajatus siitä, että julkisia työtehtäviä ei arvosteta yhtä paljon. Se on epäreilua opettajien ja muiden ammattien arvostusta kohtaan, Niinistö toteaa.

Jotta yhteiskuntasopimus olisi oikeudenmukaisempi ja hyväksyttävissä, hallituksen on vihreiden mukaan luovuttava lisäleikkauksista. Veronkevennykset tulee kohdistaa pieni- ja keskituloisille, jotta ostovoima ei heikkene entisestään. Sipilän hallituksen olisi myös peruttava kohtuuttomat leikkaukset. Olisi arvioitava, miten esimerkiksi päivähoitomaksujen korotukset yhdistettynä palkkojen leikkauksiin kohtelevat erilaisia ihmisryhmiä.

- Ei ole reilua, että leikkaukset, maksujen korotukset ja palkanalennukset kerääntyvät tietyille ihmisryhmille. Esimerkiksi keskituloiselle sairaanhoitajalle tulevat päivähoitomaksujen roimat korotukset voivat olla täysin kohtuuttomat, kun samalla leikataan palkkoja. Keskituloinen julkisella sektorilla työskentelevä lapsiperhe menettää todella paljon tuloistaan. Se ei ole oikein. Näitä yhteisvaikutuksia eri ihmisryhmille tulee nyt huolellisesti arvioida. Hallituksen on vältettävä lisäleikkauksia ja kohtuullistettava jo tehtyjen leikkausten kasaantumista samoille ihmisille, Niinistö päättää.