Hanna Halmeenpää: Hallituksen politiikka nakertaa ympäristönsuojelua ja luontoarvoja

Hanna Halmeenpää

Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Kajaanissa 16.4. puhunut kansanedustaja Hanna Halmeenpää ilmaisi huolensa Sipilän hallituksen ympäristönsuojelua ja luontoarvojen vaalimista heikentävästä politiikasta.

- Uusiutuvan energian vallankumous sekä bio- ja kiertotalouden kasvu ovat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Meillä on kaikki mahdollisuudet hyvän kierteen luomiseen. Visiot eivät johda menestystarinoihin, jos me emme toteuta niitä huolehtien elinympäristömme puhtaudesta ja viihtyvyydestä sekä luonnonvarojen uusiutumisesta ja monimuotoisuudesta, sanoi Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Kajaanissa puheen pitänyt Oulun piirin kansanedustaja ja Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

Puheessaan Halmeenpää toi esille huolensa Sipilän hallituskauden ensimmäisenä vuonna tehdystä, ympäristönsuojelua ja luontoarvojen vaalimista nakertavasta politiikasta.

- Vuosia vanha haave ympäristöhallinnon alasajosta ja itänaapurin mallin mukaisen luonnonvaraministeriön perustamisesta näyttää hallituksen kulisseissa voivan paksusti. Kun tavoitteeseen ei voida edetä kertarysäyksellä, on taktiikkana murtaa ympäristöä ja luontoarvoja suojaavaa hallintoa ja lainsäädäntöä pala palalta, byrokratian purkutalkoiden hengessä, Halmeenpää sanoi.

- Valitettavasti näyttää siltä, että hallituksen tavoitteena on ottaa luonnonvarat kovalla kädellä haltuun. Kansallisomaisuutemme nähdään pitkälti raaka-ainevarastona, jonka täysimääräinen hyödyntäminen halutaan mahdollistaa, seurauksia sen pidemmälle miettimättä. Itselleni tämä on ollut melkoinen pettymys. Reilun miehen maineessa olevalta pääministeri Sipilältä sopi odottaa parempaa, Halmeenpää totesi.

Halmeenpään mukaan hallitus muuttaa lainsäädäntöä siihen suuntaan, että ihmisten vaikutusmahdollisuudet omaan elinympäristöönsä vähenevät, ympäristöä voimakkaasti muuttava toiminta helpottuu ja ympäristöviranomaisten ohjausvalta kaventuu.

Esimerkkeinä tästä Halmeenpää nosti puheessaan esille kiistellyn metsähallituslain, metsien suojelun menestyksekkään METSO-ohjelman rahoituksen leikkaamisen, soidensuojeluohjelman syväjäädytyksen sekä suoluontoon ja vesistöjen puhtauteen liittyvän, pienten turvetuotantoalueiden ympäristöluvittamisen ja mahdollisten epäkohtien kuntoon saattamisen määräajan pidentämisen.

- Hallituksen kokonaislinjana on lupaprosessien keventäminen, nopeuttaminen ja vähentäminen - se linja toki sopii meillekin, mikäli nämä talkoot voidaan toteuttaa ympäristönormeja ja toiminnan haittojen ehkäisyä heikentämättä. Tätä sopii kuitenkin epäillä, Halmeenpää totesi.

Kansalaisyhteiskuntaa ajetaan laillisuusvalvojan rooliin, mutta samaan aikaan tavoitteena on myös valitusteiden tukkiminen ja valitusoikeuden rajaaminen mahdollisimman tiukasti.

- Suomalaiseen demokratiaan on tähän saakka kuulunut laaja vaikuttamismahdollisuus omaa elinympäristöä koskeviin päätöksiin. Me haluamme näin olevan jatkossakin, Halmeenpää sanoi.

Uusi kansallispuisto tuo Kainuuseen mittavan hyödyn

- Jotain valoisaa on hallituksestakin sanottava. Juuri tänne Kainuuseen, Suomussalmen Hossaan perustetaan pian uusi kansallispuisto, Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Hossan luonnon puolesta aktiivisesti toimineet ansaitsevat ison kiitoksen. Upea luontomatkailukohde tuottaa ekosysteemipalveluina alueelle mittavan ja pitkäikäisen hyödyn, Halmeenpää sanoi.

- Luontomatkailu onkin yksi Kainuun ja koko Pohjois-Suomen elinkeinojen tukijalka. Sen turvaamisen ja eri elinkeinotoimintojen yhteensovittamisen merkitystä  ei voi liikaa korostaa, Halmeenpää päätti.

Lue puhe kokonaisuudessaan.


Lisätietoja
Hanna Halmeenpää