Outi Alanko-Kahiluoto: Veronkierto ja verovälttely on vihdoin otettava vakavasti

Avauspuheenvuoron eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa veronkierron ja verovälttelyn estämisestä käyttänyt vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto sanoi, että Suomi on suhtautunut nihkeästi useisiin verotuksen avoimuutta lisääviin hankkeisiin.

- Veronkierto ja verovälttely on vihdoin otettava vakavasti. Myös Suomen pitää tehdä kaikki mahdollinen paremman veronkannon eteen sen sijasta, että lahjoitamme vapaaehtoisesti yhteisiä varojamme veroparatiiseihin, Alanko-Kahiluoto sanoi.

- Suomi on suhtautunut nihkeästi useisiin verotuksen avoimuutta lisääviin ja verokikkailun mahdollisuuksia rajaaviin hankkeisiin. Tähän mennessä Suomi on ollut veroparatiisikysymyksissä enemmän jarrumiehen kuin ratkaisijan roolissa, Alanko-Kahiluoto totesi puheessaan.

- Suomi ei enää saa jäädä takapenkkiin venkoilemaan, vaan meidän on tehtävä kaikkemme veronkierron ja verovälttelyn kertakaikkiseksi lopettamiseksi. Ellemme ole osa ratkaisua, olemme osa ongelmaa, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Puheessaan Alanko-Kahiluoto toi esille useita konkreettisia keinoja verovälttelyyn puuttumiseksi. Verottajalla, poliisilla, toimittajilla ja kansalaisilla pitää olla mahdollisuus saada kansainvälisten suuryritysten vero- ja muut taloudelliset avaintiedot osana normaalia talous- ja veroraportointia. Tärkeä keino tässä on julkinen maakohtainen raportointi.

- Komissio julkaisi juuri esityksensä suuryritysten verotietojen julkisesta maakohtaisesta raportoinnista. Tämä on tärkeä askel, mutta esitystä pitää vielä parantaa. Suomen hallituksen tulee EU:ssa ajaa julkista maakohtaista raportointia koskemaan kattavasti kaikkia maita ja kaikkia suuryrityksiä, eli yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa, Alanko-Kahiluoto vaati.

Suomessa otettiin viime hallituskaudella Vihreiden ajama edistysaskel, kun Suomen enemmistöomisteiset valtionyhtiöt alkoivat raportoida verojalanjäljestään siinä maassa, jossa ne toimivat. Tätä raportointia koskevassa ohjeistuksessa on kuitenkin vielä parantamisen varaa.

- Pääministeri Sipilä on sanonut tuovansa valtion omistajaohjausstrategian eduskuntaan vielä tänä keväänä. Hallituksen pitää tässä yhteydessä varmistaa, että Suomen valtion enemmistöomisteisten yritysten maakohtainen raportointi saadaan kattavaksi ja sen porsaanreiät tukitaan, Alanko-Kahiluoto sanoi.

Alanko-Kahiluodon mukaan Vihreät ovat valmiita tarjoamaan yhteistyötä ja toimimaan aktiivisesti pääministeri Sipilän lupaamassa veroparatiisien torjunnan parlamentaarisessa ryhmässä.
- Työryhmän pitää puuttua paitsi laittomaan veronkiertoon myös laillisuuden rajamailla häilyvään aggressiiviseen verosuunnitteluun. Ryhmän on saatava tarkat tiedot toimista, joilla hallitus pureutuu veroparatiisitalouteen. Ryhmän on lisäksi voitava esittää suosituksia hallitukselle sekä seurata, miten näitä viedään eteenpäin, Alanko-Kahiluoto painotti.

Estääkö Suomi Euroopan parlamentin tiedonsaannin?

Jatkokysymyksessään Alanko-Kahiluoto kiinnitti huomiota Suomen nihkeyteen Euroopan parlamentin tiedonsaannissa.

Edellisen suuren verovälttelyvyyhdin paljastaneen LuxLeaks-tietovuodon jälkeen Euroopan parlamenttiin perustettiin Vihreiden aloitteesta erityisvaliokunta tutkimaan verotuksen porsaanreikiä. Valiokunta pyysi viime syksynä työtään varten EU:n neuvostolta muun muassa yritysten verojärjestelyjä käsittelevän virkamiestyöryhmän asiakirjoja.

Suomi kuului niiden jäsenmaiden ryhmään, joka esti pyydettyjen asiakirjojen luovuttamiseen.

- Nyt Panaman tietovuodon johdosta europarlamentti käy Vihreiden aloitteesta jälleen tutkimaan veroparatiisivyyhtiä. Haluamme uskoa, että te ministeri Stubb olette tosissanne vakuuttaessanne, että teette kaikkenne veronkierron vähentämiseksi. Kysynkin teiltä, aiotteko muuttaa linjaanne ja sallia jatkossa europarlamentin tiedonsaannin?, Alanko-Kahiluoto kysyi ajankohtaiskeskustelussa.

Ajankohtaiskeskustelu käytiin Vihreiden alotteesta.
Koko puhe luettavissa täällä.

Lisätietoja

Outi Alanko-Kahiluoto