Satu Hassi: EU tarvitsee vahvempaa solidaarisuutta ja riittävää toimivaltaa puuttua euroalueen ongelmiin

Eduskunnassa käytiin tänään keskustelu europarlamentaarikko Paavo Väyrysen kansalaisaloitteesta, jossa esitetään kansanäänestystä Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Vihreiden kansanedustaja Satu Hassi esitti konkreettisia ratkaisuja talous- ja rahaliiton ongelmien korjaamiseksi.

- Tällaisten kriisien aikana meidän tulisi tavoitella EU:n vahvistamista eikä sen heikentämistä. Tarvitsemme toimintakykyistä unionia, jotte voimme yhdessä ratkoa muun muassa pakolaisiin, ilmastoon ja terrorismiin liittyviä haasteita. Yhteisestä valuutasta luopuminen horjuttaisi koko unionin yhtenäisyyttä ja sen aloitteen laatinut EU-kriitikko Väyrynenkin tietää, Hassi huomauttaa.

Euroopan unioni tarvitsee Hassin mielestä ennen kaikkea vahvempaa keskinäistä solidaarisuutta ja toimivaltaa puuttua valuutta-alueeseen kiistatta liittyviin ongelmiin.

Finanssikriisin jälkeen unioni on ottanut haltuun pankkisektoriin ja velkaantumiseen liittyviä ongelmia. Pankkien ja valtioiden välistä kohtalonyhteyttä on purettu ja pankkisektorin vakautta vahvistettu. Finanssipolitiikan pelisääntöjä on tarkistettu ja Kreikkaa lukuunottamatta ohjelmamaat saavat jo lainansa markkinoilta.

Seuraavaksi olisi kohdattava ne - jo euroon liittymisestä asti tiedossa olevat - ongelmat, jotka liittyvät siihen, että erot jäsenmaiden taloudellisessa suorituskyvyssä ovat suuria sekä siihen, että jäsenmaat kohtaavat suhdanteet eri tavalla. Näistä ongelmista varoitettiin ja keskusteltiin ennen Suomen liittymistä rahaliittoon. Nyt ne ovat käsillä, mutta eurosta eroaminen ei nykytilanteessa parantaisi vaan pahentaisi tilannetta.

- Molempien ongelmien ratkominen edellyttää sitä, että unioni ja Euroopan keskuspankki saavat välineitä eli toimivaltaa ratkoa niitä. Tämä on ongelma niille, jotka lähtökohtaisesti karsastavat Euroopan unionia. Me näemme, että yhteisen päätöksenteon lisääminen tietyissä rajatuissa asioissa toisi meille kaikille paremman unionin, kestävämmän talouden ja laajemman hyvinvoinnin, Hassi painottaa.

Tältä pohjalta Vihreät esittävät EU:lle kunnianhimoista vihreää investointiohjelmaa, jolla voidaan tukea ja uudistaa erityisesti kriisimaiden talouksia. Suhdannekuoppienkin tasaaminen on mahdollista, mutta edellyttää unionin budjetin kasvattamista ja joidenkin ns. automaattisten vakauttajien käyttöönottoa. Tällaisena vakauttajana voisi toimia esimerkiksi osittain yhteinen työttömyysvakuutusjärjestelmä.   

- Toimiva talous- ja rahaliitto on Euroopan etu, mutta se on myös Suomen etu. Jos Eurooppa ei ole vakaa ja hyvinvoiva, Suomikaan tuskin voi sitä olla. EU perustettiin takaamaan rauha ja vahvistamaan taloutta yhteistyön keinoin. Nämä ovat ajankohtaisia tavoitteita tänäkin päivänä, Hassi päättää.

Lisätietoja

Satu Hassi