Vihreät: Ansioturvajärjestelmä vaatii päivitystä

Vihreät haluavat uudistaa ansioturvaa suhdanneperustaiseksi, porrastetuksi ja yksinkertaisemmaksi niin, ettei se erottelisi ihmisiä työsuhteen tyypin tai työajan perusteella. Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi tavoitteet ansioturvan uudistamiseksi.

Vihreiden mielestä muuttuvat työmarkkinat vaativat ansioturvajärjestelmän päivittämistä. Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi kokouksessaan Kajaanissa tavoitteet ansioturvan uudistamiseksi.

- Maailman muuttuessa työttömyysvakuutuksen keskeisimmät lähtökohdat eivät ole muuttuneet. Työttömyysvakuutuksen taustalla on edelleen ajatus 1980-luvun työmarkkinoista, joissa rajanveto yrittäjän ja palkansaajan sekä työttömyyden ja työllisyyden välillä oli selkeä, sanoo Vihreiden kansanedustaja Touko Aalto.

- Nykyjärjestelmää on jähmeä, passivoiva ja epäoikeudenmukainen. Perustulolla voitaisiin ratkaista osa ongelmista, mutta myös ansioturvajärjestelmä kaipaa päivittämistä, Aalto lisää.

Vihreät katsovat, että ansioturvamalli on muutettava suhdanneperusteiseksi siten, että se toteuttaa suhdanteita tasaavaa finanssipolitiikkaa ja tarjoaa paremman turvan lama-aikana. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että ansioturvan maksimikesto on lamassa pidempi.

- Nykyinen jäykkä malli ei sovi kaikkiin tilanteisiin. Taloustilanteeseen mukautuva malli olisi talouspoliittisesti järkevä ja ihmisen kannalta oikeudenmukainen ratkaisu, sanoo Vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja Jarno Lappalainen.

Lisäksi Vihreiden mukaan nykyaikaisilla työmarkkinoilla tarvitaan yksinkertaisempi ansioturvajärjestelmä, joka ei erottele ihmisiä työsuhteen tyypin tai työajan perusteella.

- Tuloperusteinen malli parantaisi mahdollisuuksia ottaa työtä vastaan eri rooleissa, kuten palkansaajana, itsensä työllistäjänä tai sivutoimisena yrittäjänä, toteaa Lappalainen.
Vihreiden puoluevaltuuskunta katsoo, että ansioturvaa kannattaa porrastaa, jotta järjestelmä tasaisi paremmin työn ja työttömyyden välistä tuloeroa ja kannustaisi aktiiviseen työnhakuun heti työttömyyden alussa.

 

Lisätietoja

Kansanedustaja Touko Aalto
touko.aalto@eduskunta.fi

Puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja Jarno Lappalainen
jarno.lappalainen@vihreat.fi