— Erkki Perälä

Vihreät: Maakunnille mahdollisuus poistaa tarveharkinta taksi- ja apteekkiluvista

Vihreät haluaa tuoda talouspoliittisen keskusteluun vision kestävästi kehittyvästä Suomesta, jossa on turvallista yrittää ja kannustavaa työllistää. Keinoja tähän esitellään puoluevaltuuskunnan kokouksessa Kajaanissa hyväksytyssä Uusi yrittäjyys -linjapaperissa.

Uusien yritysten syntymistä halutaan vauhdittaa viranomaisasiointia helpottamalla, matalapalkkaisen työn verotusta keventämällä, yrittäjän sosiaaliturvaa uudistamalla ja ottamalla käyttöön perustulo. Kestävän kasvun edellytyksenä ovat toimivat markkinat, korkea osaaminen sekä yritysten investointikannusteiden parantaminen.

- Suomen työllisyysaste on saatava nostettua pohjoismaiselle tasolle. Tämä edellyttää merkittäviä uudistuksia. Maailmantalouden muutosten edessä on hyödytöntä synkistellä. Teknologinen kehitys on luonut mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille, kuten jakamistalouden sovelluksille. Näihin liittyvät ongelmat pitää ratkaista, jotta uusilla liiketoimintamalleilla voidaan luoda uutta kestävää kasvua, Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää sanoo.

Sipilän hallituksen ministerit kiistelivät tällä viikolla julkisuudessa taksiliikenteen avaamisesta kilpailulle. Vihreät ehdottaa ammatinharjoittamista estävän lainsäädännön keventämistä antamalla maakunnille mahdollisuuden poistaa tarveharkinta taksi- ja apteekkiluvista niin halutessaan. Tämä voisi madaltaa lääkkeiden ja taksimatkojen hintaa.

- Taksi- ja apteekkilupien enimmäismäärien sääntelystä luopuminen edistäisi uuden liiketoiminnan syntymistä. Olosuhteet ovat erilaiset eri puolella Suomea. Siksi päätösvalta voisi olla maakunnilla. Viranomaisilla olisi jatkossakin valvontatehtävä. Uudistuksessa olisi myös huomioitava erityisryhmät ja yhdenvertaisuuden toteutuminen, Vihreiden kansanedustaja Antero Vartia sanoo.

Linjapaperissa ehdotetaan verotuksen painopisteen suuntaamista pois työn ja yrittämisen verottamisesta ympäristöä tuhoavan toiminnan, kulutuksen ja varallisuuden verottamiseen.

- Työnteon ja työllistämisen tulee aina olla kannattavaa niin työntekijälle kuin yrityksellekin. Työn verotuksen keventäminen tukee erityisesti palvelusektoria ja matalapalkkaista työtä. Verouudistuksessa on kuitenkin syytä pitää kiinni verotuksen progressiivisuudesta, Halmeenpää painottaa.

Erilaisesta markkinoiden reilua kilpailua heikentävästä sääntelystä on luovuttava, jotta uusille innovaatioille syntyy tilaa. Pienille ja keskisuurille yrityksille tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen on elintärkeää, sillä yksityistä rahoitusta on etenkin aloitteleville yrityksille hyvin vähän tarjolla.

- Yritystuet voivat kuitenkin heikentää talouskasvua hidastamalla markkinoiden luonnollista kehittymistä vastuullisempaan ja tuottavampaan suuntaan. Yli miljardin euron kokoista yritystukikokonaisuutta on arvioitava kriittisesti ja poistettava markkinoiden uudistumisen ja ympäristön kannalta haitalliset tuet, Vartia toteaa.

 

Vihreän puoluevaltuuskunnan hyväksymä Uusi yrittäjyys - linjapaperi löytyy täältä.