Outi Alanko-Kahiluodon puhe Vihreiden puoluekokouksessa 21.5.2016

Rakkaat vihreät ystävät! On suuri ilo nähdä teidät kaikki täällä Lahdessa. Tämä on meille kaikille tämän kevään kohokohtia, ja kiitän Lahden vihreitä siitä, 
että olette tehneet mahdolliseksi tämän suuren tapaamisen.

Lahden kaupunki on merkittävä kohta elämäni karttakirjassa.
Asuin täällä, kun olin pieni tyttö.
Muutimme lahtelaiseen lähiöön, kun olin 11-vuotias ja vanhempani erosivat.
Äitini oli äkkiä kolmen lapsen yksinhuoltaja.
Meillä oli hyvin vähän rahaa, ja muuton takia ystävät jäivät toiselle paikkakunnalle. 
Kun nyt katson taaksepäin, näen kaksi asiaa, jotka kannattelivat pientä tyttöä hankalan vaiheen yli: lähiömme ostoskeskuksen kirjaston ja peruskoulun.

Lähikirjastosta tuli minulle tärkeä.
Kirjastoon oli helppo mennä, kun kavereita ei vielä ollut 
eikä naapurustosta vielä tuntenut ketään. 
Lähikoulua kävivät kaikki naapuruston lapset.
Opettajani kysyi minulta suoraan vanhempieni erosta, eikä hän epäröinyt valaa lapseen rohkeutta lämpimillä ja lohduttavilla sanoillaan.

Olen viime aikoina pohtinut paljon lapsuuttani, sen turvaverkkoja.
Olen ajatellut, että poliitikkona on hyvä olla kokemusta siitä, mihin ja miksi yhteiskunnan turvaverkkoja tarvitaan.  
Kuka tahansa voi kokea eron, muuton, sairauden, yksin jäämisen - syitä avun tarpeeseen on lukemattomia.

*

Olemme viime kuukausina joutuneet seuraamaan, miten istuva hallitus tekee vähittäistä repivää tuhoa juuri niihin turvaverkkoihin, joilla lapset pelastetaan laman läpi.
Laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta toiselle asteelle ja korkeakouluihin on se keino, jolla tasa-arvoa kaikkein parhaiten tuetaan ja tasataan.
Siksi olen tuntenut suurta surua siitä, että hallitus on iskenyt kyntensä juuri päivähoitoon ja koulutukseen. 

Kouluttamattomuudella on edelleen vahva taipumus periytyä ja etenkin äidin koulutuksella on iso merkitys lapsen koulumenestykselle.
Kuitenkin päivähoitoa ollaan nyt romuttamassa.
Moni nuori jää hallituksen leikkausten takia ilman opiskelupaikkaa. 
Opiskelua ollaan muuttamassa lainapainotteiseks ja yliopistoilta leikataan enemmän kuin koskaan itsenäisen Suomen aikana.
Köyhien lapsilta hallitus vie oikeuden päivähoitoon, 
vaikka päivähoidon piti olla lapsen oikeus.

Tämä ei ole se keino, jolla yksinhuoltajien tytöille ja pojille 
tasataan tietä tulevaisuuteen.
Tämä ei ole se keino, jolla torjutaan lasten luokkayhteiskuntaa 
ja estetään köyhyyden periytyminen. 

Rakkaat ystävät!

Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu pääasiassa yhdessä sopien ja kaikki huomioiden.
Sitä on rakennettu sille periaatteelle, että jokaisella on tasavertainen oikeus hyvään elämään.

Nyt Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat luopuneet tästä tavoitteesta.
Hallitus on kääntänyt selkänsä heikompiosaisille eikä välitä päätöstensä vaikutuksista ihmisten arkeen.
Hallitus vie Suomea kohti luokka- ja kotiäitiyhteiskuntaa.

Kaikkein pienimmistä sosiaalietuuksista leikataan,
mikä ajaa ihmisiä toimeentulotuen varaan, 
vaikka toimeentulotukiriippuvuuden kasvattaminen 
on kaikkein typerintä köyhyyspolitiikkaa: 
työttömälle toimeentulotuki on katiska, josta on hyvin vaikea päästä pois.
Osa kansasta sysätään köyhyyteen, jossa toivon valo ei juuri pilkahda.

Me Vihreät emme hyväksy tätä.
Meillä on vaihtoehto hallituksen eriarvoisuutta lisäävälle politiikalle, sillä emme halua viedä Suomea takaisin luokka- ja kotiäitiyhteiskunnaksi.

Hyvä puoluekokousväki!

Me olemme ratkaisukeskeinen liike.
Meillä on ratkaisu aikamme globaaleihin haasteisiin.
Suuret globaalit mannerlaatat ovat liikkeessä: meillä on käsissämme ilmastonmuutoksen, väestönkasvun, ruokapulan, vesivarojen vähenemisen ja väestön ikääntymisen kaltaiset koko ihmiskuntaa vavisuttavat haasteet.
Vihreät tarjoavat ratkaisuja siirtymiseksi fossiilisesta energiasta luonnonmukaisen ja uusiutuvan energian käyttöön.

Ihmiskunnan käsillä olevat kohtalokkaat haasteet voidaan ratkaista vain oikeudenmukaisuuden, tasaisemman tulonjaon ja pääomien tasaisemman jakautumisen keinoin.
Tätä kamppailua käydään maailmanlaajuisesti.
Vain ihminen, jonka välttämättömät perustarpeet on tyydytetty, kykenee ottamaan vastuuta myös ympäristöstä.
Se on vihreän politiikan ydin ja vihreän liikkeen tie.

Hyvät ystävät

Ratkaisukeskeisyydellä saamme muutosta aikaan.
Vihreä eduskuntaryhmä tilasi viime syksynä eduskunnan tietopalvelulta laskelman siitä, mitä tapahtuisi, jos hallitus toteuttaisi aikeensa lakkauttaa eläkkeensaajan asumistuen. 
Laskelman mukaan yli 30 000 eläkkeensaajaa olisi pudonnut köyhyysrajan alapuolelle.
Teimme hallitukselle välikysymyksen ja esittelimme laskelmat hallitukselle ja koko kansalle eduskunnan täysistunnossa.

Työmme ansiosta hallitus luopui aikeestaan.
Eläkkeensaajan asumistukea ei lakkautettukaan.
Vihreän eduskuntaryhmän välikysymys pelasti 30 000 eläkkeensaajaa putoamasta köyhyysrajan alapuolelle.

Hyvät vihreät,

Hallitus ei arvioi päätöstensä vaikutuksia eri ihmisryhmiin, mutta me vihreät emme anna hallituksen unohtaa.
Emme anna hallituksen sulkea silmiään päätöstensä seurauksilta.

Juuri viime viikolla vihreä eduskuntaryhmä teetti laskelmat hallituksen säästöjen vaikutuksista lapsiperheisiin.
Saamamme laskelman mukaan hallitus leikkaa lapsiperheiltä 530 miljoonaa euroa seuraavan kahden vuoden aikana.

Me Vihreät olemme laatineet oman vaihtoehdon hallituksen köyhiä kurittavalle budjetille. Olemme osoittaneet, että hallituksen politiikalle on olemassa vaihtoehto.
Olemme näyttäneet, että myös vaikeina aikoina on mahdollista tehdä oikeudenmukaista politiikkaa. 
Laskelmillamme olemme osoittaneet, että koulutussäästöt voidaan perua, jos hallitus luopuu ympäristölle haitallisista tuista.

Olemme valmiita tukemaan hallituksen esityksiä, jos ne ovat järkeviä.
Annamme myös panoksemme noiden järkevien hallituksen valmisteluun.
Esimerkiksi perustulokokeilussa ja veronkiertoon puuttumisessa tuemme hallitusta.
Emme kuitenkaan hyväksy hallituksen eriarvoisuutta, köyhyyttä ja yhteiskunnallista epätasa-arvoa lisäävää linjaa ja sanomme sen suoraan.

Esimerkiksi päivähoidon kohtuuttomat maksukorotukset tekevät pienituloisesta osapäivätyöstä kannattamatonta, ohjaavat naisia kotiin ja kasvattavat entisestään lapsiperheiden taakkaa.

Hallituksen politiikka on taantumuksellista

Viikko sitten ilmestyneestä hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta puuttuu konkretia.
Hallitus ei kerro, mitä poliitikot voivat tehdä, jotta naisten ja miesten palkkaero pienenisi ja vanhempainvapaa jakautuisi nykyistä tasaisemmin.

Meillä vihreillä on vaihtoehto hallituksen 50-lukulaiselle perhepolitiikalle. 
Me lisäisimme isille varattua kiintiötä ja joustavoittaisimme vanhempainvapaan käyttöä.
Se parantaisi isien osallisuutta lasten kasvatukseen sekä helpottaisi äitien paluuta työelämään.

Rakkaat vihreät,

Voin vilpittömästi sanoa, että ilman yhteiskunnan turvaverkkoja tuskin olisin nyt tässä.
Olen saanut kasvaa maassa, jossa jokaisen oikeus kouluttautua taustasta riippumatta vaikka tohtoriksi saakka on ollut tärkeä arvo.
Peruskoulu ja lähikirjasto ovat olleet minun elämäni kivijalat.

Siksi, rakkaat vihreät ystävät, olen teille sydämestäni kiitollinen.
Te puolustatte yhteiskunnan turvaverkkoja ympäri Suomen.
Teidän työnne pitää yllä toivoa.
Toivoa siitä, että lapsella on mahdollisuus jatkaa tutussa päiväkodissa vaikka vanhemman pätkätyö päättyisikin.

Te taistelette sen puolesta, että kaikkein köyhimmällä on sairastuessaan mahdollisuus mennä lääkäriin miettimättä, paljonko pankkitilillä on rahaa.
Teidän työnne antaa toivon siitä, että pienellä koululaisella on turvana tuttu kirjasto, jossa ovat tutut kirjastonhoitajat, joista tulee niin tärkeitä, että hän muistaa heidän nimensä vielä aikuisenakin.

Minä olen ylpeä teistä ja ylpeä siitä, että kuulun tähän joukkoon.